Archivy starších aktualit.   (Vyberte si ročník kliknutím na požadovaný rok!)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Archiv aktualit ZO ČSV z roku 2013


Přednáška o včelích produktech - 20.10.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku, kterou organizuje naše ZO ČSV. Přednáška bude zaměřena na včelí produkty a jejich vliv na člověka. Přednášet bude MUDr. Hajdušková. Přednáška se uskuteční 20.10.2013 v malém sále Katolického domu v Kopřivnici. Bude zahájena v 16hodin. Je určena nejen členům ňaší ZO, ale také veřejnosti z Kopřivnice a okolí. Vstupné je dobrovolné.

plakát přednášky 20.10.2013Podzimní hrátky v přírodě - 5.10.2013

Když počasí nedovolilo podle záměru organizátorů realizovat Šlápoty 2013, můžeme Vám tímto oznámit, že se přeci jenom náhradní akce uskuteční, dne 5.10.2013. Budou to Podzimní hrátky v přírodě a neb otvírání Lašské naučné stezky.
Podrobnosti o akci jsou uvedeny v plakátu, níže.

plakát Šlápoty 2013Šlápoty 2013 14.9.2013

Oznamujeme všem návštěvníkům tohoto webu konání akce, která se uskuteční i pod patronací naší ZO ČSV, konkrétně jejího předsedy p.Jiřího Matůše. Viz níže uvedený plakát, který si můžete stáhnout v pdf souboru.

plakát Šlápoty 2013TV Polar - Najděte si svého včelaře

Televize Polar pro propagaci včelaření natočila pořad "Najděte si svého včelaře". V rámci ekomagazínu jej odvysílala 13.8.2013. Pořad si můžete přehrát z archivu TV, na následujícím odkazu. Stránka s videem.
Tekuté krmivo pro včely

Kdo si nepřečetl záznam z jednání dne 27.6.2013 ještě neví, že se nakonec rozhodlo upustit od hromadného nákupu tekutého krmiva pro včely. Proto pokud chcete v krmení tekutým krmivem pokračovat, budete muset sami najít dodavatele. Například zde nebo tady. Vybrat si můžete taky z nabídky seznamu.cz tady.
Potvrzení o registraci v ústřední evidenci

Asi od poloviny července rosesílá Českomoravská společnost chovatelů kopie provedené registrace s žádostí o kontrolu a doplnění. Jeden výtisk doplněné registrace očekávají vaši důvěrníci k dalšímu zpracování - hromadnému odeslání a opravu evidence vedené ZO ČSV Kopřivnice.
Mimořádná veterinární opatření v Moravskoslezském kraji

29.5.2013 - vydána níže uvedeným nařízením

č. j.: SVS/2013/03459451

Nařízení Státní veterinární Správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Moravskoslezském kraji.

..................

Stáhnout dokument v pdf
Zobrazit další text nařízeníOznámení

19.2.2013

Dne 19.2.2013 se uskutečnila v restauraci Pod kaštany v Kopřivnice Výroční členská schůze ZO ČSV. Zahájena byla v 15.00hod. Ohlédli jsme se za minulým rokem, ale také jsme si řekli co chceme v tomto roce.
ÚKOL

25.1.2013

Upozorňujeme včelaře na nutnost odebrat do 15.2.2013 vzorky měli k vyšetření. Vzorky předejte svým důvěrníkům nejpozději do 25.1.2013. v kelímcích, řádně označených nálepkou, kterou jsme Vám předali na listopadové členské schůzi spolu s dotacemi.
Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz