Archivy starších aktualit.   (Vyberte si ročník kliknutím na požadovaný rok!)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Archiv aktualit ZO ČSV z roku 2017


20.12.2017

Na konci roku 2017

Již jen několik dní nás dělí od Vánoc a posledního dne roku 2017. Je to čas, kdy se mnohým podaří přejít do klidu a pohody, šťastnější pak tráví takový klid a pohodu v rodinných kruzích. Toto období také přináší čas na vzpomínání a bilancování, co vše se událo za poslední rok a v hlubší minulosti. Každému se podařilo určitě vykonat nejednu chvályhodnou věc a zařadit je do svých vzpomínek, které si stojí za to připomínat. Asi to ale s některými událostmi není takové skvělé, že bychom na ně s radostí vzpomínali. Ale není hned nutné věšet hlavu a propadat zoufalství. Využijte tohoto poklidného času k zamyšlení, jak se zachovat a jednat, když se něco podobného bude zase v budoucnu opakovat a pokusme si představit, jak to provedeme lépe příště. Tak, abychom se mohli pak sami pochválit, jak jsme to pěkně zvládli. Dovolíme si Vám všem popřát mnoho štěstí, ať se Vám podaří vše tak, abyste mohli být spokojeni. A pokud náhodou toho štěstí bude málo, protože je přáno všem na této planetě, nezoufejte. Není všem dnům konec. Pořád máte naději, že se alespoň trochu toho štěstíčka najde a když ne v tom nastávajícím roce, pak třeba v tom dalším. Připusťte si, že je to skutečně možné a vsaďte na tuto kartu. A první krok, který k tomu můžete udělat je ten, že se Vám podaří změnit přání v obrázku ve skutečnost.19.12.2017

Nabídka pro členy ZO, jako pod stromeček.

Dotace na výměnu starých úlů za nové v roce 2018

V roce 2018 (asi naposledy) mají včelaři nejen naši ZO možnost získat dotaci na výměnu starých úlů za nové!!!

  Podmínky získání dotace jsou:
 • výměna úlů starších 15 let
 • dotace se poskyne při minimální výměně 3 úlů, max. pak 10 úlů
 • výše dotace na 1 úl je 1000,- (na samotný úl) + 300,- Kč na rámky do tohoto úlu
  (celkem lze tedy na každý měněný úl čerpat dotaci 1300,- Kč.)
 • žádost se podává pí. Bučánkové – jednatelce okresní organizace včelařů Nový Jičín

Všichni zájemci kontaktuje někoho z výboru naší ZO (př.Němce, Kostelníka nebo Košťála), abychom mohli sdělit sumarizaci požadavků za naší základní organizaci. Ty, kteří si tuto informaci přečetli žádáme, aby na ni upozornili své "sousedy" včelaře, členy naši ZO. Ne všichni každý den hledají na našem webu nějakou novinku, nebo informaci. A ani nečtou každodenně, nebo případně nemají e-mail, na který bychom tak jako ostatním i jim mohli tuto informaci poslat. Buďme solidární. Zatím termín neuvádíme, ale přidáváme staré známé pořekadlo: '"Kdo dřív přijde, ten dřív mele."
Tato akce bude v roce 2018 končit, tak že, kdo má zájem, má poslední možnost!!!12.12.2017

Monitoring léčení

15.12.2017
je dnem, kdy všichni včelaři na kopřivnicku budou mít v úlech vloženy podložky na sběr měli!

Doufáme, že to není zbožné přání, ale stane se to skutečností. Všichni včelaři pak za měsíc podložky vyzvednou a měl připraví k laboratornímu vyšetření. Po něm pak budou netrpělivě čekat, jak se jim dařilo pomáhat včeličkám porazit nenáviděné kleštíky. Asi přesnější bude, jak se asi jejich populaci podařilo v úlech zdecimovat. Takže přátelé včelaři, nezapomeňte na tuto monitorovací akci!14.11.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ZO ČSV Kopřivnice

V pondělí 20. 11. 2017 v 17:30hod.
Restaurace Pod kaštany na ulici Štramberská v Kopřivnici

Program:
Prezentace 17:00hod.
Výplata dotace 1.D. od 17:00hod – účast nutná

  Zahájení a přivítání 17:30hod.
  Krátké zhodnocení činnosti od poslední ČS
  Informace o průběhu léčení a nákazové situace v našem regionu
  Informace o změně statutárního orgánu – volba nového jednatele ZO
  Informace o založení včelařského kroužku pro děti
  Informace o nových členech spolku
  Poděkování za aktivní účast na FMP
  Diskuze
Srdečně zve výbor ZO

Pokud se nebudete moci schůze zůčastnit, může za Vás někdo dotaci převzít, pokud bude předložena zmocněným zástupcem řádně vyplněná a zastoupeným včelařem i jeho zástupcem vlastnoručně podepsána plná moc! Je to nutná podmínka k předání dotace třetí osobě! Formulář plné moci si můžete stáhnout z webu Českého svazu včelařů.11.11.2017

Příprava členské schůze na 20.11.2017

Jako každý rok, tak i letos připravujeme členskou schůzi spojenou s výplatou dotací. Předpokládáme, že v tomto termínu budou finanční prostředky připsány na náš účet a bude moci dojít k její výplatě.

Nyní připomínáme, že dotace bude vyplacena pouze tomu, kdo se osobně schůze zúčastní, nebo pokud člen naší ZO zmocní, řádně vyplněnou a podepsanou písemnou plnou mocí, svého kolegu, účastníka k jejímu převzetí. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude možno dotaci vyplatit.

Sledujte prosím naše stránky nebo pokyny důvěrníků či emailové zprávy. Podle potřeby konání upřesníme a sdělíme Vám místo i čas konání (předběžně předpokládáme v rozmezí 17:00-17:30)8.10.2017

Oznamujeme založení kroužku mladých včelařů - včelaříků

Předchozí informace uvedená na této stránce nesla určitou míru nejistoty. V té dnešní můžeme nejistotu nahradit jistotou. Dne 8.10.2017 se v Laškém muzeu v Kopřivnici sešlo šest zájemců o hlubší vědomosti ze života včel a samozřejmě také ze včelařského řemesla a aby také mohli absolvovat praktický výcvik, kde si teorii ověří v praxi. A to bude vše zapotřebí, aby se úspěšně později vydali jako kvalifikovaná záloha za starší včelaře, kterým už síly na včelaření nebudou stačit a kteří eměli možnost za sebe najít sami náhradu. Předseda ZO ČSV Kopřivnice př.Olřich Němec se postaral o úvodní - zakládající schůzku. A tak teď zvolejme Hurá! Máme v Kopřivnici včelaříky.

Ne že bychom byli nespokojeni s tím, že je šest zakládajících členů. Naše představy a ambice jsou o něco vyšší. Kroužek mladých včelaříků může mít víc členů. Proto dnes nevyzýváme k projevení zájmu, ale zveme další zájemce, přijďte a rozšiřte naše řady včelaříků. Přijďte mezi nás! Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!4.10.2017

Pokus o založení kroužku mladých včelařů - včelaříků

Dne 8.10.2017 ve 14:00hod v Lašském muzeu v Kopřivnici (v parku E.Beneše, vedle vlakového nádraží) se uskuteční informačně seznamovací schůzka zájemců o členství v kroužku mladých včelařů. Ti, kteří projevili zájem již dříve, obdrželi pozvánku, prostřednictvím e-mailu. Možná se o tento kroužek zajímají ještě další, o kterých dosud nevíme a kteří se mohou samozřejmě této schůzky zůčastnit také. Cílem schůzky je zjistit počáteční - zakladatelský počet zájemců.
Na schůzku se dostaví kromě dětí i jejich rodič či zákonný zástupce, neboť je zapotřebí projednat i zdravotní aspekty - alergiena včelí produkty. Kromě toho se pobavíme o schúzkách, kdy a kde a o dalších podrobnostech.
Informativní schůzku povede předseda ZO ČSV Kopřivnice př.Oldřich Němec. Pokud chcete s ním ještě před schůzkou cokoliv projednat můžete použít kontaktní informace z našeho webu.4.10.2017

Rušení ochranného pásma

Nařízením Státní veterinární správy Č. j. SVS/2017/113557-T bylo dne 25.09.2017 vyhlášeno ukončení mimořádných veterinárních opatření - ochranné pásmo pro katastry Drnholec n.L., Kopřivnice a Závišice. Podrobnosti najdou členové ZO v sekci pro registrované.10.9.2017

Festival menu a písničky byl ukončen

A nastal den po festivalu. Tři dny plný akcí určených pro všechny věkové kategorie uplynuly. Jak jinak i s problémy a nutnými improvizacemi pořadatelů. Co hned po festivalu považujeme za podstatné je to, že nic z předchozího konstatování prakticky návštěvníci ani nemuseli postřehnout. Ani počasí neukázalo plně svou nepříznivou tvář a dopřálo návštěvníkům shlédnout vše co programová nabídka signalizovala. Pro pořadatele festival dnes ale stejně nezkončil. Je nutné uvést prostory a prostranství na kterém probíhal do náležitého stavu, sbalit a uložit vše co bylo použito a po té také bilancovat, hledat co by mohlo být případně příště ještě lepší a dokonalejší a v neposlední řadě postupně sestavit podrobnější hodnocení jednotlivých aktivit. Je nutné již dnes opětovně poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou na uspořádání festivalu nějak podíleli, tedy sponzorům projevujícím našemu festivalu svou přízeň v jakékoliv podobě. Kdo to konkrétně je to najdete na stránce festivalu 2016. Ale popděkování patří i každé dobrovolné ruce, která se podílela na přípravných pracích, na průběhu festivalu a věříme i na dnešním dnem zahájených závěrečných pracech. Konkrétně je uvedeme v popisné stránce, která časem nahradí stránku programovou. A někdo to musel vzít do rukou direktivně a tomu by měla být veřejnost vděčná, pokud jim přinesl festival buď nové informace z oboru včelařství a nebo zábavu. A ani to Vám neutajíme a podrobněji popíšeme. A poslední co nás čeká, když za festivalem 2017 pozametáme bude odpověď na otázku "A co v příštím roce kdy budeme trhat z kalendáře listy s nadpisem roku 2018?".28.8.2017

Příprava na festival v Muzeu Fojtství

Aby Festival medu a písničky měly v prostorách Muzea Fojtství kde vystupovat, bylo nutno postavit pódium a konstrukci k jeho zastřešení včetně zakrytí. To se 22.8.2017 podařilo 13-ti zručným chlapům za dvě a půl hodiny. Při účasti 13-ti páru rukou.
Konkrétně to byli Honza Gróf, Tomáš Košťál, Libor Kubacka, Pepík Kaňa, Tomáš Heuer, Mirek Ludka, Pavel Houšťava, Jarda Holec, mladý pan Němec s kámošem, Ivoš Indrák a oba Tomášové Kostelníkovic.
No a nepřekvapí snad nikoho, když všem zůčastněným za aktivní účast poděkujeme.25.8.2017

Další skvělá zpráva k Festivalu medu a písničky

Organizátorům našeho festivalu se podařilo získat dva zajímavé partnery s obrovskou tradicí, kteří by měli především zpříjemnit gastro zážitky z festivalu. Co potěší jak včelaře, jejichž řemeslo má dlouhodobou historii a návštěvníky také, že s námi spolupracují dvě dlouhodobě působící firmy.
Jedna se stará o výrobku v podobě uzenářských a masných produktů, jejichž konzumace některým lidem přináší gurmánský zážitek. Touto firmou je ,Váhala a spol. s Hustopečí nad Bečvou. Historie firmy je zajímavé počtení a koho to zajímá, najde vše o této společnosti na jejich internetových stránkách.
A když už si pochutnáte na kterémkoliv produktu od p.Vahaly, pak je určitě na čase ho zapít kvalitním mokem. A o to se postará na Festivalumedu a písničky, druhá dlouhodobě působíci firma s tradicí v česku. Touto společností je pivovar Bohemia Regent, a. s. z Třeboně. A jak to vypadá s kvalitou jeho produkce, o tom svědčí 1.místo v kategorii "výčepních piv" na Slavnosti piva 2017 na výstavišti v Českých Budějovicích s Třeboňským pivem světlým výčepním s 4,6% alkoholu. I o něm se můžete dozvědět hodně zajímavého na jeho internetových stránkách.


19.8.2017

Výsledky vyšetření měli na výskyt moru včelího plodu

Zpráva z akreditované laboratoře, vyšetřující měl ze včelstev v působnosti ZO ČSV Kopřivnice všechny potěšila. Vyšetřovaná včelstva touto nemocí netrpí. Pro tentokrát si všichni oddechli i když jsme měli včelstva v ochranných pásmech vzhledem k poloze nakažených včelstev. Doufáme, že se nákaza dál šířit nebude. Protokoly laboratoře jsou dostupné v sekci pro registrované.


17.8.2017

Festivalová soutěž medu a medoviny - přihlášení

Pokud jste nahlédli do programu Festivalu medu a písničky pro letošní rok, mohli jste tam objevit soutěže o nejchutnější med a medovinu. Někteří ze včelařů, a to nejen ze ZO ČSV se již rozhodli, že se soutěží zúčastní, ale dosud netuší, co pro to mají udělat.
Už je tedy nejvyšší čas, informace o tom, jak se do soutěže přihlásit "odtajnit".
Soutěže se může zúčastnit každý, kterýkoliv včelař, přítel, vinař, kamarád… a výrobce medoviny.
Podmínkou je, aby se se vzorky přihlásil tak jako v minulých letech u kteréhokoliv důvěrníka ZO ČSV Kopřivnice, kteří přihlášku předají místopředsedovi př.Kostelníkovi. Přihlásit se musí se vzorkem 1kg tekutého medu ve sklenici 0,7l se šroubovacím závěrem a u medoviny pak s 1l lahví vzorku. Přihlásit se můžete i přímo u př.Kostelníka – ideální stav tel. 737 203 747.
Touto cestou se přihlašujte nejlépe do 3.9.2017.
Protože soutěže začínají až druhý festivalový den, umožníme předložit vzorky a přihlásit se v 1.festivalový den.
Kontakt v tomto případě na registrátora Vám zprostředkuje kterýkoliv z pořadatelů. Jen prosíme, abyste tak učinili nejpozději do 16:00hodiny.
Pokud si nevíte rady, kontaktujte kteréhokoliv důvěrníka nebo místopředsedu.


11.8.2017

Ve čtvrtek 17.8.2017 v 18:00hod se uskuteční Členská schůze naší ZO
v restauraci Pod kaštany v Kopřivnici.

Od včerejška je zveřejněno pořádání členské schůze, dnes je zde její program.

18:00 zahájení

 • Vybrání vypsaných formulářů na dotaci 1.D. (viz poslední časopis Včelařství)
 • Kdo ještě neodevzdal dodat - evidence včelstev pro Hradiště
 • Odevzdat vypsané chovatelské statistiky (med, vosk, matky…)
 • Budou rozdávány stvrzenky o zaplacení poplatku 500,-Kč za vyšetření měli na mor včelího plodu
 • Informace k Festivalu medu a písničky
 • Pozvánka na slavnosti Dožínek do Závišic
 • Budou poskytnuty volné vstupenky na zpoplatněnou část programu Festivalu medu a písničky (2ks na člena ZO – osobní odběr)
Děkujeme za hojnou účast.
Výbor ZO


10.8.2017

Festivalová výzva (pozor! změna termínu schůze!)

Den konání festivalu se nezadržitelně blíží. Pořadatelé pro hladký průběh festivalu vyzývají všechny členy ZO ČSV Kopřivnice a i jiné včelaře či občany, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci s přípravou nebo i organizací Našeho festivalu, ať neváhají kontaktovat př.Tomáše Kostelníka, nebo nejbližšího důvěrníka se svou nabídkou. A úplně nejideálnější bude, když se kdokoliv, kdo projeví zájem pomoci v jakékoliv oblasti zúčastní naší krátké informační Členské schůze 17.8.2017 v restauraci pod Kaštany, od 18:00hod.

Další výzva se týká soutěží medu a medoviny. Kterýkolivaktivní včelař a producent medoviny může předložit svůj vzorek do soutěže. Tuto informaci brzy doplníme konkrétním postupem. Dnes jen upozorňujeme na nutnost o soutěži uvažovat a rozhodnout se k účasti. Dva dny před výše uvedenou schůzkou na ni opětovně upozorníme a spolu s tím uvedeme konkrétní postupy jak se do soutěže přihlásit.


9.8.2017

Kabelová televize Kopřivnice

Ze soutěží s KTK se můžete něco dozvědět o soutěži k Festivalu medu a písničky. Soutěžit se bude do 16.8. 12:00hod. Tak se koukněte a pošlete sms nebo e-mail se správnou odpovědí na otázku kterou najdete na webu KTK. Víc dnes neprozradíme, ale s výsledky i s otázkou a správnou odpovědí Vás určitě seznámíme!


9.8.2017

Dožínky - Závišice 19.8.2017

Včelaři naši ZO jsou i z obce Závišice a my jsme rádi, že se na každoročních dožínkách občanům této obce prezentují. A ne jinak tomu bude i letos. Tak se tam můžete kouknout, pokud hledáte zajímavé vyplnění volného odpoledne v tento den.


21.7.2017

Festival medu a písničky je o další krok blíže

Za 48 dnů již nebudeme poskytovat žádné informace o událostech, směřujících ke konání festivalu. On už bude zahájen a stane se skutečností. Trochu nadneseně, ale pravdivě Vám můžeme oznámit, že v kulturní oblasti jsme dohodli i mezinárodní účast. Čtenáři Kopřivnických novin se ve vydání za 13.7.2017 mohli dočíst, že spolupracujeme s městem Kopřivnice, jehož Rada odsouhlasila dotaci ve výši 14 600.-Kč na znovuobnovení družebních vztahů se slovenskými Bánovci.
Na festival medu a písničky byl pozván folklorní soubor Drienovec a Drienovčik z Bánovců nad Bebravou, který se návštěvníkům představí dvěmi vystoupeními dne 9.9.2017.


5.6.2017

Festival medu a písničky se blíží

Již jen 3 měsíce nás dělí ode dne, kdy bude letos zahájen téměř již tradiční Festival medu a písničky v Kopřivnici. Od dnešního dne je zprovozněna informační internetová stránka této akce. Všechny základní informace jsou na ní již uvedeny. Programová nabídka je zatím ve formě seznamu, který bude postupně doplňován dalšími podrobnostmi a informacemi. K plánování návštěvy Festivalu Vám to již může pomoci. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.


21.5.2017

Zdá se, že včelaříci budou

Dočkali jsme se překvapení. Neuplynulo ani 24 hodin od zveřejnění plakátku, oznamujícího záměr, vytvořit v Kopřivnici skupinku Včelaříků. V naší e-mnailové schránce se objevil dotaz zájemkyně. To jsem nečekal, ale byl jsem potěšen hned dvakrát. Zájem se objevil a včelařské stránky navštěvují i nevčelaři. A proto jsou psány a je věnován jejich tvorbě ne málo času. Děkuji.20.5.2017

Budou v Kopřivnici včelaříci?


Včelaříci


14.5.2017

Den země v Kopřivnici - 16.5.2017


Den země


10.5.2017

Týden pro rodinu 13.-20.5.2017


Včelnice našeho místopředsedy př.Kostelníka bude mít v neděli 14.5.2017 den otevřených dveří. Je připraven podělit se s příchozími o své zkušenosti ze včelaření.

Den země


18.4.2017

Den země v Kopřivnici dne 22.4.2017 nebude


Vzhleden k nepříznivému počasí se den země ze 22.4.2016 překládá na 16.5.2017. Prosíme, aby si aktivní členové ZO ČSV do svých kalendářů tuto změnu zaznamenali.


13.4.2017

Den země v Kopřivnici


I v tomto roce se uskuteční v Kopřivnici den země. Na něm opětovně jako v minulých letech bude naše ZO ČSV Kopřivnice seznamovat návštěvníky a zejména mládeš se včelařením a včelími produkty. Ti vbčelaři, kteří chtějí pomoci s touto prezentací, ať svůj záměr oznámí místopředsedovi, př.Kostelníkovi.


19.3.2017

Pozvánka na členskou schůzi 7.4.2017

pozvánka


16.3.2017

Přednášková smršť pokračuje

Neuplynul ani týden od poslední přednášky oznamované v předchozí aktualitě a už jsou tu další, v blízkém okolí. A přednášejícím není nikdo jiný, než př.Juráň Jaroslav ml. ze Skaličky.
V pátek 24.3. v Mořkově, od 17 hodin v Kulturním domě, téma: Tvorba oddělků
V pátek 7.4. v Šenově u Nového Jičína , od 17 do 21 hod. v restauraci Fojtství, Dukelská 107, téma: Kurz technického charakteru
V pátek 14.4. v Šenově u Nového Jičína , od 17 do 21 hod. v restauraci Fojtství, Dukelská 107, téma: Racionalizace chovu včel, tvorba oddělků
Blíží se nezadržitelně období s prací ve včelstvech a tedy s menším volným časem školitelů a tedy výrazným poklesem počtu odborných kurzů a přednášek a pokud se potřebujete vzdělat, neváhejte.


28.2.2017

Přednášky chovatele matek - v blízkém okolí

Pokud máte zájem o informace týkající se chovu matek, pak vězte, že př.Juráň Jaroslav ml. ze Skaličky, kterého jste mohli slyšet na našem Festivalu medu a písničky v roce 2016, bude poblíž Kopřivnice seznamovat zájemce s tím, jak chová matky.
V pátek 3.3. v Mořkově, od 17 hodin v Kulturním domě
V sobotu 11.3. ve Frenštátě p.R., od 11 hod. v restauraci Siberie
         (vedle hlavní silnice směr Rožnov p. R. na levé straně).
Vstup je volný pro všechny zájemce.


28.1.2017

Výroční členská schůze 28.1.2017

foto z včs

Tak jsme se sešli v plánovaném termínu. A nebylo nikomu divné, že účast nebyla stoprocentní. Bylo nás ale dost na to, abychom mohli projednat co jsme potřebovali a také schválit potřebné dokumenty a závěry. Pro nepřítomné členy, ale i pro přítomné jsme zásadní dokumenty a usnesení uložili do sekce pro registrované. Kdykoliv do nich můžete nahlédnout.
Potěšilo nás, že naše rokování navštívili starostové jak města Kopřivnice Ing. Kopečný, tak Obce Závišice, p.Vajda. A ještě potěšitelnější bylo, když vyjádřili spokojenost se spolupráci s naši ZO. A koho by nepotěšilo, když vás pochválí 1. místopředseda ČSV př.Poništa za to co jsme dosud dokázali nebo že se na výroční schůzi sešlo tolik včelařů, jako v naši ZO. A když mezi hosty byla redaktorka Kopřivnických novin Mgr. Hoďáková, třeba se o nás bude psát i v těchto novinách. Mezi hosty byla i př.Bučánková, jednatelka OO ČSV Nový Jičín, kterou málem považujeme za členku naši ZO.
Pochvalná slova a poskytovaná finanční i věcná podpora také zavazuje. Mohli jsme slyšet, že nejen naše včelařská činnost je ta, pro kterou jsme známí. Do povědomí jsme se zapsali jako pořadatel i včelařsko-kulturní akce s našim Festivalem medu a písničky. Proto jsme mohli slyšet i odhodlání v těchto činnostech pokračovat.
Nakonec připojujeme pozvání těm, kteří se dočetli až na konec této aktuality. Máte-li chuť se našeho Festivalu medu a písničky také aktivně zúčastnit, nezapomeňte nás kontaktovat.
Několik fotografií z fotoaparátu př.Němce najdete ve fotofalerii.


11.1.2017

Pozvánka na výroční členskou schůzi 28.1.2017

pozvánka včs

5.1.2017

elektrocentrála s kompresorem

Díky za finanční výpomoc

Naše organizace spolupracuje se správními státními orgány, působícími na území shodném s působností naši ZO ČSV. Ať je to srozumitelnější a konkrétnější. Město Kopřivnice a Obec Závišice svými finančními příspěvky pomohly v roce 2016 naši ZO a jejim členům v boji proti parazitům a nemocem včelstev. Z jejich příspěvků byla pořízena léčiva, desinfekční prostředky a elektrocentrála s kompresorem (na obrázku) pro léčbu aerosolem. Pořízená elektrocentrála je samozřejmě využitelná i s jinými elektrospotřebiči a nářadím. Na všech včelnicích není k dispozici elektrická síť. Nyní je to již jiné. Nemusí tam včelaři ZO pracovat výhradně ručně, ale mohou využít výkonné pomocníky. Stačí když se dohodnou s našim místopředsedou, který jim elektrocentrálu zapůjčí. Děkujeme jak Městu Kopřivnice, tak i Obci Závišice za příspěvek podporující rozvoj zdravých včelstvech na území působnosti ZO ČSV Kopřivnice.Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz