Logo festivalu 2016 Znak ČSV Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice
Pro zvídavé archiv z předchozích let:

Festival medu a písničky
1. – 3.9.2016, Kopřivnice areál muzea Fojtství.
Jak vše probíhalo.


Co vás o průběhu festivalu zajímá? To si vyberte kliknutím na příslušné tlačítko.
Pro větší rozsah uváděných informací, jsou tyto rozděleny do dílčích samostatně zobrazovaných částí. Možnost najednou zobrazit veškerý obsah je také možné. Jen připomínáme, že celý obsah se může stahovat do Vašeho prohlížeče déle, a proto s tím počítejte.


Úvodní slovo

V plánu činnosti ZO ČSV Kopřivnice na rok 2016 se vyskytuje Festival medu a písničky, po jeho úspěšné třídenní premiéře v roce 2015. V něm se tato aktivita setkala se zájmem včelařů o přednášky, přinášející nové poznatky ze včelařského řemesla. Mohli od zkušených včelařů slyšet, jak tu či onu činnost vykonávat. Všechny návody a doporučení byly zdůvodněny a tak odcházející včelaři a zájemci o tuto problematiku měli nad čím přemýšlet a vybrat si, co ve své praxi vyzkouší. Zájemci tak mohli nahlédnout do tajů včelaření a udělat si představu co to vše obnáší, když se do včelaření pustí. Letošní opáčko v této oblasti nabídlo přednášky známých včelařských osobností s rozsáhlými praktickými včelařskými zkušenostmi, vědeckými poznatky a publikační činností.
Jak již z názvu samotného festivalu vyplývá, nebyly to dny jen plné včelařské problematiky. Záměr byl podstatně širší. Dosáhnout toho, aby se rozšířilo povědomí o významu včel v přírodě a zároveň o dalších řemeslech a také aby se návštěvnící pobavili doprovodnými kulturními programy. Loňský festival, který navštívilo 2500 jsme pokládali za vydařený a že se líbil. Návštěva téměř 3000 osob v tom letošním nás přesvědčila, že to nebyla jen náhoda. Mnozí příchozí prezentovali, že se dostavili na doporučení svých známých po návštěvě toho loňského festivalu. To je prvým potěšitelným faktem pro organizátory, že nevěnovali svůj volný čas na uspořádání akce nadarmo. Opět se tím také potvrdilo, že čas na festival byl zvolen v přijatelném termínu a umožnil tak kromě návštěvy všem věkovým kategoriím i dětem mateřských škol a základních škol zúčastnit se soutěží a také přispět do kulturní části svými vystoupeními.
Přestože nám nikdo neposlal recept, jak zajistit pro konání festivalu příznivé počasí, i v tomto ročníku nám opět přálo. Nebylo sice bez mráčků a mraků, ale ani letos se naše obavy z deště naštěstí nenaplnily. Nebylo zapotřebí improvizovat. Sestavený program proběhl bez podstatných změn. a pokud někdo měl vliv na počasí ve festivalových dnech, zaslouží si i on pochvalu. Pořadatelé si zásluhy v této oblasti nepřipisují, a jsou za přízeň vděčni.
Potěšitelným faktem, který můžeme po konání festivalu sdělit je to, že se podařilo pro realizaci festivalového záměru získat ochotné a pracovité spolupracovníky. Samotní aktivní členové kopřivnické základní organizace by takový rozsah nebyli schopni realizovat. Naštěstí někteří z nich mají hodně přátel, kteří byli rovněž ochotni přiložit ruku k dílu. Tato kombinace aktivních lidí poskytla všem návštěvníkům něco, co je zaujalo, pobavilo nebo potěšilo jejich chuťové pohárky. Jen aby jich pro zamýšlené další festivaly bylo dostatek. A pokud by se někdo chtěl náhodou zařadit mezi ty, kterým ještě na jiném místě tohoto dokumentu vzdáme hold, může se mezi nás přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.


V těchto chvílích prosíme o shovívavost k obsahu a chybám v textech, které budeme postupně odhalovat a odstraňovat a průběžně ještě doplňovat. Volný čas je stále vzácný artikl. Děkujeme za pochopení


Festivalové doprovodné akce

Festival medu a písničky se ve třech dnech uváděných na plakátech snaží přiblížit včelařskou tématiku široké veřejnosti v libovolné věkové kategorii. Organizátoři měli ale záměr širší. Využít i další příležitosti před termínem konání samotného festivalu, aby se zejména děti a žáci seznamovali se včelařskou tématikou. Dnes už můžeme říci, že tradičně se k tomu každoročně využívá Den země. Dále jsou pořádány vzdělávací akce pro děti mateřských škol a případně žáků základních škol. Školní osnovy se této tématice nevěnují tak, jak bychom si to přáli. Proto se snažíme o to, aby děti a žáci mohli úspěšně na festivalu soutěžit. Proto před ním někteří členové naši ZO ČSV věnují svůj čas, aby jim informace o včelách, včelaření a včelích produktech předali.

Den země 22.4.2016, Kopřivnice

Na této akci, pořádané Městem Kopřivnice se podílela řada řemeslníků, firma Slumeko a také řada spolků, které mají co říci k životnímu prostředí a k přírodě. Nemohl proto u této akce ani chybět Český svaz včelařů, reprezentovaný zástupcem Okresní organizace a členy Základni organizace z Kopřivnice.
Záměrem bylo, alespoň něco účastníkům Dne země ukázat ze včelařského řemesla a včelích produktů. A tak byl k vidění prosklený "úl" s živými včelami, včelařské nástroje spolu s minimalizovanou naučnou stezkou. A byl k ochutnání i med, možnost vyrobit si svíčku ze včelího vosku nebo ozdobit si medový perníček. I dotazy byly trpělivě zodpovídány. A tak mnoho dětí odcházelo od stánku včelařů s mnohými novými vědomostmi i poznatky. Dni země věnovaly pozornost všechny školky i školy z Kopřivnice včetně místních částí a tak návštěvnost byla vysoká, a to jistě potěšilo nejen včelaře, ale i jiné, kteří dětem tento den připravili nějaký program, i když zrovna v tento den teplota byla spíš nízká než jarní pohodová.
A kdo že to včelaření prezentoval a propagoval? Tajemnice OO ČSV př.Bučánková, předseda ZO ČSV Kopřivnice př.Němec a členové př.Kostelníková, Koliba a bratři Petrášovi. Patří jim poděkování za starostlivost a péči, kterou Dni země věnovali.

Fotografie z této akce jsou k prohlédnutí v galerii na našem včelařském webu.

Včelař v Mateřské školce na Hájově

Když včelař pracuje v mateřské školce, je dost pravděpodobné, že se o své poznatky ze života včel a včelařského řemesla s dětmi podělí. To platí určitě o př.Kaňovi ml. A místo toho, abychom zde popisovali sami, co vše dětem řekl a ukázal, dáváme slovo ředitelce školky Ivetě Šrubařové. Po přednášce zasedla k počítači a napsala článek, který si tady mohou přečíst i návštěvníci našeho webu. Stejně tak jako na internetových stránkách školky, kde rovněž najdete z tohoto setkání fotografie

VČELÍ KRÁLOVNA

"Povzdechla si malá včelka, že ji trápí velice, že neumí jako děti sečíst všechny číslice.
Abeceda je mi cizí, proto ani nesvedu napsat dětem, ať se mají sladce jako od medu.
Do medové školičky chodí pilné včeličky. Až se všechno naučí, písničku vám zabzučí."

Tato hezká písnička zahájila "voňavou" přednášku o včelkách pro děti z "Mojí školky", kterou si vedl skutečný včelař – náš Pepík.
Už víme, že v každé včelí rodině má každý své úkoly: královna, mladušky, dělnice i trubci. A když v úlu všichni dobře pracují, tak se mají všichni sladce :-)
Děti si prohlédly plástve, očichaly vosk, ochutnaly med a nejen to. Někteří si dokonce na včelaře i zahráli, a to v plné parádě!
A nakonec jsme všichni diskutovali o jedné zajímavé informaci, kterou nám předal právě Pepík: "Kdyby nebylo včel, vymizel by život na celé planetě". Pročpak asi?

  P.S. A ještě reakce našeho Jeníka před "včelím" povídáním: "Trubci jsou trouby, protože nic nedělají".
Po přednášce pochopil, proč na to mají právo (komentář Ivet).

Děkujeme našemu zaměstnanci Josefu Kaňovi za jeho profesionální povídání.

Iveta Šrubařová, ředitelka
Mateřské školy Hájov s.r.o.


Včelaři ZO ČSV Kopřivnice tímto také děkují za zájem školky o šíření informací o včelkách a včelaření mezi dětmi, které začínají rozum brát. Poděkování samozřejmě patří i zaměstnancům a vedení školky. Nezůstávají se zájmem o tuto oblast za dětmi pozadu a jsou po několikaletých přednáškách již mnohdy přednášejícímu včelaři nápomocny.


A to nebylo letošní poslední povídání v této mateřské škole o včelkách. Aby se dostalo i na děti nezúčastněné při prvním povídání, následovalo dne 24.5.2016 druhé, se vším co se dalo dětem říci o včelkách a nakonec i také ochutnat to, co včelaři od včelek získávají - med. Přítel Josef Kaňa nás včelaře ze ZO ČSV vzorně reprezentoval, za což si zaslouží poděkování.

Mateřské školy v Kopřivnici za včelaři

I mateřským školám v Kopřivnici byla nabídnuta návštěva včelnice. Tuto možnost využily 3 mateřské školy. 8.června přivítal své malé hosty v doprovodu paní učitelek z mateřské školy Francouzká, náš předseda ZO, př.Oldřich Němec. Následující den pak zájemce z mateřské školy Pionýrská a hned další den pak zvědavce z mateřské školy Česká.
Počasí přálo, aby děti na včelnici mohly pozorovat jak jedny pilné včelky vylétají z úlů a druhé se již vracejí s bochánky pylu, s nektarem nebo vodou. Tyto pohledy doplnil poutavým výkladem u malé naučné stezky a vystavených včelařských potřebách př.Němec. Jistě byl zájmem potěšen a tak nakonec jako odměnu za pozornost i jako seznamku s medem uspořádal pro děti ochutnávku. Ukázalo se však i v tomto roce, že existují děti, které do doby návštěvy u včelaře ještě med neochutnaly. Doufáme, že si z našeho kolegy neudělaly legraci. My si to nemyslíme a tak osvětu mezi dětmi považujeme za trvale nutnou a hodnou pokračování.