Logo festivalu 2016 Znak ČSV Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice
Pro zvídavé archiv z předchozích let:

Festival medu a písničky
1. – 3.9.2016, Kopřivnice areál muzea Fojtství.
Jak vše probíhalo.


Co vás o průběhu festivalu zajímá? To si vyberte kliknutím na příslušné tlačítko.
Pro větší rozsah uváděných informací, jsou tyto rozděleny do dílčích samostatně zobrazovaných částí. Možnost najednou zobrazit veškerý obsah je také možné. Jen připomínáme, že celý obsah se může stahovat do Vašeho prohlížeče déle, a proto s tím počítejte.


Úvodní slovo

V plánu činnosti ZO ČSV Kopřivnice na rok 2016 se vyskytuje Festival medu a písničky, po jeho úspěšné třídenní premiéře v roce 2015. V něm se tato aktivita setkala se zájmem včelařů o přednášky, přinášející nové poznatky ze včelařského řemesla. Mohli od zkušených včelařů slyšet, jak tu či onu činnost vykonávat. Všechny návody a doporučení byly zdůvodněny a tak odcházející včelaři a zájemci o tuto problematiku měli nad čím přemýšlet a vybrat si, co ve své praxi vyzkouší. Zájemci tak mohli nahlédnout do tajů včelaření a udělat si představu co to vše obnáší, když se do včelaření pustí. Letošní opáčko v této oblasti nabídlo přednášky známých včelařských osobností s rozsáhlými praktickými včelařskými zkušenostmi, vědeckými poznatky a publikační činností.
Jak již z názvu samotného festivalu vyplývá, nebyly to dny jen plné včelařské problematiky. Záměr byl podstatně širší. Dosáhnout toho, aby se rozšířilo povědomí o významu včel v přírodě a zároveň o dalších řemeslech a také aby se návštěvnící pobavili doprovodnými kulturními programy. Loňský festival, který navštívilo 2500 jsme pokládali za vydařený a že se líbil. Návštěva téměř 3000 osob v tom letošním nás přesvědčila, že to nebyla jen náhoda. Mnozí příchozí prezentovali, že se dostavili na doporučení svých známých po návštěvě toho loňského festivalu. To je prvým potěšitelným faktem pro organizátory, že nevěnovali svůj volný čas na uspořádání akce nadarmo. Opět se tím také potvrdilo, že čas na festival byl zvolen v přijatelném termínu a umožnil tak kromě návštěvy všem věkovým kategoriím i dětem mateřských škol a základních škol zúčastnit se soutěží a také přispět do kulturní části svými vystoupeními.
Přestože nám nikdo neposlal recept, jak zajistit pro konání festivalu příznivé počasí, i v tomto ročníku nám opět přálo. Nebylo sice bez mráčků a mraků, ale ani letos se naše obavy z deště naštěstí nenaplnily. Nebylo zapotřebí improvizovat. Sestavený program proběhl bez podstatných změn. a pokud někdo měl vliv na počasí ve festivalových dnech, zaslouží si i on pochvalu. Pořadatelé si zásluhy v této oblasti nepřipisují, a jsou za přízeň vděčni.
Potěšitelným faktem, který můžeme po konání festivalu sdělit je to, že se podařilo pro realizaci festivalového záměru získat ochotné a pracovité spolupracovníky. Samotní aktivní členové kopřivnické základní organizace by takový rozsah nebyli schopni realizovat. Naštěstí někteří z nich mají hodně přátel, kteří byli rovněž ochotni přiložit ruku k dílu. Tato kombinace aktivních lidí poskytla všem návštěvníkům něco, co je zaujalo, pobavilo nebo potěšilo jejich chuťové pohárky. Jen aby jich pro zamýšlené další festivaly bylo dostatek. A pokud by se někdo chtěl náhodou zařadit mezi ty, kterým ještě na jiném místě tohoto dokumentu vzdáme hold, může se mezi nás přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.


V těchto chvílích prosíme o shovívavost k obsahu a chybám v textech, které budeme postupně odhalovat a odstraňovat a průběžně ještě doplňovat. Volný čas je stále vzácný artikl. Děkujeme za pochopení

Charakteristika Festivalu medu a písničky 2016

Festival o délce tří dnů poskytl dostatek času a prostoru na to, aby si každá věková skupina v jeho programové nabídce našla něco, co ji zaujalo. Všichni měli možnost se seznámit se včelařskou terminologií, pomůckami, které včelař při práci používá i v čem dnes včelky žijí. Mohli se přímo seznámit se včelkami a prací včelaře, který takovou ukázku několikrát denně prováděl. Při ukázkách a také při včelařských přednáškách se dozvěděli více i o důvodech, proč včelaři včelky chovají. Zjistili, že mají k této činnosti dva důvody. Oba stejně důležité. Prvním je potřeba včel v přírodě a o to se včelaři starají pro všechny. Druhý je navíc zajímavý pro samotného včelaře. Za svou práci je odměněn, kdy může včelí produkty, a není to jenom med, zužitkovat pro sebe anebo je nabídnout ostatním lidem. A jaké, že to jsou produkty? Na festivalu se prakticky se všemi v nějaké podobě mohli návštěvníci seznámit.
Festivalové včelařské "rojení" bylo věnováno i nadějné mladé generaci, dětem. Festival byl místem, kde mohli v soutěžích prokázat své znalosti o včelách v přírodě a včelaření, které získali z doporučené literatury a nebo na včelařských přednáškách našich včelařů.
Festivalový čas naplnila také pro pobavení a odpočinek řada doprovodných akcí a vystoupení hostů, divadelními a tanečními představeními, hudebními vystoupeními i řemeslnickými ukázkami, určenými pro všechny, rodiče, děti, vnuky a pravnuky.
Rovněž chuťové pohárky návštěvníků byly uspokojeny. Bylo postaráno o hladové, mlsné i žíznivé. A určitě se našlo mezi potravinami i něco, co bylo ze včelího produktu, medu zakomponovaného do finálního produktu. A protože naše včelky do doby konání festivalu snesly do úlu med, mohli včelaři návštěvníkům med nabídnout ke koupi. A našla se i nějaká medovina.
Připravit a realizovat festival nebylo snadné. Naši partneři a aktivní členové celého realizačního týmu mohou být spokojeni. Jejich úsilí a konkrétní práce naplnila program a tím i očekávání téměř 3000 návštěvníků.


Pořadatel

Třetí ročník dne včelařů a druhý třídenní s názvem Festival medu a písničky uspořádala Základní organizace Českého svazu včelařů v Kopřivnici. V této organizaci se našli nadšenci, kteří byli schopni zaktivizovat další členy k tomu, aby část svého volného času věnovali přípravě a realizaci takové akce.
Nešlo však jen o aktivní včelaře. Ti by sami na takovou akci nestačili a proto mezi pořadatele je nutno zařadit i mnohé rodinné příslušníky včelařů a jejich kamarády, kteří jsou ochotni se svou prací a pílí věnovat všemu potřebnému. Všichni věnovali festivalu podle potřeby a svých možností a schopností volný čas. Odměnou za jejich práci je hlavně spokojenost soutěžících a návštěvníků, kterých se i letos na festival dostavil hojný počet.
Mezi ty, kteří se zasloužili o konání festivalu musíme zařadit i všechny partnery, kteří se svými finančními příspěvky nebo věcnými dary podíleli na tom, co by pokladna včelařské základní organizace nebyla schopna "přežít".


Kdy a kde to bylo?

Festival medu a písničky v roce 2016 se uskutečnil v prvních třech dnech měsíce září - 1.-3.9. Tak jako v minulém roce jsme mohli pro potřeby festivalu využít prostory Muzea Fojtství v Kopřivnici a zároveň sousední Základní školy Kopřivnice, Alšova. Oba areály nám poskytly dostatek prostoru pro pořádání akce a zábavu i pobavení a skotačení dětí.