Logo festivalu 2016 Znak ČSV Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice
Pro zvídavé archiv z předchozích let:

Festival medu a písničky
1. – 3.9.2016, Kopřivnice areál muzea Fojtství.
Jak vše probíhalo.


Co vás o průběhu festivalu zajímá? To si vyberte kliknutím na příslušné tlačítko.
Pro větší rozsah uváděných informací, jsou tyto rozděleny do dílčích samostatně zobrazovaných částí. Možnost najednou zobrazit veškerý obsah je také možné. Jen připomínáme, že celý obsah se může stahovat do Vašeho prohlížeče déle, a proto s tím počítejte.


Úvodní slovo

V plánu činnosti ZO ČSV Kopřivnice na rok 2016 se vyskytuje Festival medu a písničky, po jeho úspěšné třídenní premiéře v roce 2015. V něm se tato aktivita setkala se zájmem včelařů o přednášky, přinášející nové poznatky ze včelařského řemesla. Mohli od zkušených včelařů slyšet, jak tu či onu činnost vykonávat. Všechny návody a doporučení byly zdůvodněny a tak odcházející včelaři a zájemci o tuto problematiku měli nad čím přemýšlet a vybrat si, co ve své praxi vyzkouší. Zájemci tak mohli nahlédnout do tajů včelaření a udělat si představu co to vše obnáší, když se do včelaření pustí. Letošní opáčko v této oblasti nabídlo přednášky známých včelařských osobností s rozsáhlými praktickými včelařskými zkušenostmi, vědeckými poznatky a publikační činností.
Jak již z názvu samotného festivalu vyplývá, nebyly to dny jen plné včelařské problematiky. Záměr byl podstatně širší. Dosáhnout toho, aby se rozšířilo povědomí o významu včel v přírodě a zároveň o dalších řemeslech a také aby se návštěvnící pobavili doprovodnými kulturními programy. Loňský festival, který navštívilo 2500 jsme pokládali za vydařený a že se líbil. Návštěva téměř 3000 osob v tom letošním nás přesvědčila, že to nebyla jen náhoda. Mnozí příchozí prezentovali, že se dostavili na doporučení svých známých po návštěvě toho loňského festivalu. To je prvým potěšitelným faktem pro organizátory, že nevěnovali svůj volný čas na uspořádání akce nadarmo. Opět se tím také potvrdilo, že čas na festival byl zvolen v přijatelném termínu a umožnil tak kromě návštěvy všem věkovým kategoriím i dětem mateřských škol a základních škol zúčastnit se soutěží a také přispět do kulturní části svými vystoupeními.
Přestože nám nikdo neposlal recept, jak zajistit pro konání festivalu příznivé počasí, i v tomto ročníku nám opět přálo. Nebylo sice bez mráčků a mraků, ale ani letos se naše obavy z deště naštěstí nenaplnily. Nebylo zapotřebí improvizovat. Sestavený program proběhl bez podstatných změn. a pokud někdo měl vliv na počasí ve festivalových dnech, zaslouží si i on pochvalu. Pořadatelé si zásluhy v této oblasti nepřipisují, a jsou za přízeň vděčni.
Potěšitelným faktem, který můžeme po konání festivalu sdělit je to, že se podařilo pro realizaci festivalového záměru získat ochotné a pracovité spolupracovníky. Samotní aktivní členové kopřivnické základní organizace by takový rozsah nebyli schopni realizovat. Naštěstí někteří z nich mají hodně přátel, kteří byli rovněž ochotni přiložit ruku k dílu. Tato kombinace aktivních lidí poskytla všem návštěvníkům něco, co je zaujalo, pobavilo nebo potěšilo jejich chuťové pohárky. Jen aby jich pro zamýšlené další festivaly bylo dostatek. A pokud by se někdo chtěl náhodou zařadit mezi ty, kterým ještě na jiném místě tohoto dokumentu vzdáme hold, může se mezi nás přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.


V těchto chvílích prosíme o shovívavost k obsahu a chybám v textech, které budeme postupně odhalovat a odstraňovat a průběžně ještě doplňovat. Volný čas je stále vzácný artikl. Děkujeme za pochopení


Kdo se o konání festivalu zasloužil.

V této části uvádíme konrétní informací o těch, kteří svými příspěvky finančními nebo věcnými přispěli k tomu, že pořadatelské včeličky mohly akci realizovat. Podle rozsahu finanční nebo věcné pomoci jsme již v programu takovým subjektům a fyzickým osobám určili jejich kategorii v členění od Generálních partnerů, Hlavních partnerů a Partnerů. Mezi partnery se tak objevují i Ti, kteří poskytli dar do včelařovy tomboly. Zároveň jsme všem partnerům v programu a v tomto hodnocení na webových stránkách festivalu zobrazili jejich loga, případně označení. Ta na webu jsou zároveň odkazem na jejich webové stránky, pokud je mají.
Proti programu tuto část rozšiřujeme i o ty, kteří se svou prací zasloužili o to, že se festival mohl uskutečnit.

Generální Partneři Festivalu medu a písničky.

Hlavní partneři Festivalu medu a písničky.

Partneři Festivalu medu a písničky.M & D
cukrárna
Hanzelkovi
Manželé
Kostelníkovi
Dagmar
Němcová


SSI SCHAEFER
Marie
Bučánková
D+W
Jiří Honeš
Věra
Bechná
Prodejna - Obuv
Anna Soukalová


ZO ČSV
Kopřivnice
Jana a Libor
Kubačkovi
Václav
Najzar ml.
Manželé
Michálkovi
Domácí potřeby
Keller


Rybářské potřeby
Aleš Macke
JM autoservis
pneuservis
Josef
Kaňa
Helena
Salivarová
Oldřich
Němec


Pavel
Matula
Čalounická výroba
Milan Valný
Jan
Stoček
Závišická pohan.
Martin Lichnovský
3M


Profi color
Martin Krysmánek
Bowling
centrum
Petr
Marinkov
Václav
Najzar st.
Arnošt
Petráš


Balmat
Manželé
Strykovi
P.Konvička
Old Timer
Jaroslav Šerý
Oto
Hyvnar


Jan
Grof
Věra
Kopečná
Centrum
Radosti

Pořadatelé a jejich pomocníci, bez kterých by festival neproběhl

Tomáš
Kostelník
Oldřich
Němec
Josef
Kaňa ml.
Josef
Kaňa st.
Tomáš
Kaňa
Daniela
Kostelníková
Tomáš
Kostelník ml.
Karolína
Kostelníková
Jan
Stoček
Marie
Stočková
Pavel
Matula
Oto
Hyvnar
Jan
Grof
Eduard
Petřáš
Arnošt
Petráš
Miroslav
Wolf
František
Eliáš
Petr
Juřena
Marie
Kostelníková
Marie
Bučánková
Ivo
Indrák
Jana
Indráková
Tomáš
Košťál
Jiří
Matuš
Martin
Vurst
Libor
Kubačka
František
Eliáš
Milan
Konvička
Miroslav
Wolf
Oto
Hyvnar
Tomáš
Heuer
Lenka
Heuerová
Miroslav
Ludka
Radka
Blahutová
Radim
Olejník
Vladimír
Seibert
pejsek
Andy
Marcel
Štěpán
pejsek
Hero
Petr
Máchala
pejsek Brit
fenka Angie
Libor
Vlach
Petr
Surovčík
pan školník
Stoklasa
Helena
Salivarová
Petra
Venclová
Vladan
Mácha
Martin
Tobola
Pavel
Hanzelka
Kateřina
Blaťáková
Zdeněk
Veřmiřovský
Kamil
Sendler

Tento seznam už je snad konečný. Snad proto, že v této chvíli nám již nikdo nesdělil kdo tam ještě chybí. Kdyby přeci jen někdo scházel, pak se omlouváme a obratem jej do seznamu zařadíme.

Na prvním řádku jsou uvedeni hlavní pořadatelé, kteří nesli a až do konečné uzávěrky festivalu nesou hlavní odpovědnost. Na dalších řádcích pak jsou uvedeni všichni, kteří se zapojili do přípravy, realizace, průběhu i ukončení festivalu svou prací a věnovali festivalu svůj volný čas. Nehledejte v pořadí uvedených jmen žádné souvislosti s rozsahem poskytnuté pomoci. Jde nám hlavně o to, aby i po čase si mohli zájemci o historii festivalu přečíst, kdo že se do tohoto ročníku festivalu aktivně zapojil. A protože se může stát, že naše evidence byla nedokonalá nebo někdo byl omylem při zapisování na web přeskočen, pak se mu omlouváme a vyzýváme jej, ať nás kontaktuje k provedení nápravy.