Logo festivalu 2016 Znak ČSV Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice
Pro zvídavé archiv z předchozích let:

Festival medu a písničky
1. – 3.9.2016, Kopřivnice areál muzea Fojtství.
Jak vše probíhalo.


Co vás o průběhu festivalu zajímá? To si vyberte kliknutím na příslušné tlačítko.
Pro větší rozsah uváděných informací, jsou tyto rozděleny do dílčích samostatně zobrazovaných částí. Možnost najednou zobrazit veškerý obsah je také možné. Jen připomínáme, že celý obsah se může stahovat do Vašeho prohlížeče déle, a proto s tím počítejte.


Úvodní slovo

V plánu činnosti ZO ČSV Kopřivnice na rok 2016 se vyskytuje Festival medu a písničky, po jeho úspěšné třídenní premiéře v roce 2015. V něm se tato aktivita setkala se zájmem včelařů o přednášky, přinášející nové poznatky ze včelařského řemesla. Mohli od zkušených včelařů slyšet, jak tu či onu činnost vykonávat. Všechny návody a doporučení byly zdůvodněny a tak odcházející včelaři a zájemci o tuto problematiku měli nad čím přemýšlet a vybrat si, co ve své praxi vyzkouší. Zájemci tak mohli nahlédnout do tajů včelaření a udělat si představu co to vše obnáší, když se do včelaření pustí. Letošní opáčko v této oblasti nabídlo přednášky známých včelařských osobností s rozsáhlými praktickými včelařskými zkušenostmi, vědeckými poznatky a publikační činností.
Jak již z názvu samotného festivalu vyplývá, nebyly to dny jen plné včelařské problematiky. Záměr byl podstatně širší. Dosáhnout toho, aby se rozšířilo povědomí o významu včel v přírodě a zároveň o dalších řemeslech a také aby se návštěvnící pobavili doprovodnými kulturními programy. Loňský festival, který navštívilo 2500 jsme pokládali za vydařený a že se líbil. Návštěva téměř 3000 osob v tom letošním nás přesvědčila, že to nebyla jen náhoda. Mnozí příchozí prezentovali, že se dostavili na doporučení svých známých po návštěvě toho loňského festivalu. To je prvým potěšitelným faktem pro organizátory, že nevěnovali svůj volný čas na uspořádání akce nadarmo. Opět se tím také potvrdilo, že čas na festival byl zvolen v přijatelném termínu a umožnil tak kromě návštěvy všem věkovým kategoriím i dětem mateřských škol a základních škol zúčastnit se soutěží a také přispět do kulturní části svými vystoupeními.
Přestože nám nikdo neposlal recept, jak zajistit pro konání festivalu příznivé počasí, i v tomto ročníku nám opět přálo. Nebylo sice bez mráčků a mraků, ale ani letos se naše obavy z deště naštěstí nenaplnily. Nebylo zapotřebí improvizovat. Sestavený program proběhl bez podstatných změn. a pokud někdo měl vliv na počasí ve festivalových dnech, zaslouží si i on pochvalu. Pořadatelé si zásluhy v této oblasti nepřipisují, a jsou za přízeň vděčni.
Potěšitelným faktem, který můžeme po konání festivalu sdělit je to, že se podařilo pro realizaci festivalového záměru získat ochotné a pracovité spolupracovníky. Samotní aktivní členové kopřivnické základní organizace by takový rozsah nebyli schopni realizovat. Naštěstí někteří z nich mají hodně přátel, kteří byli rovněž ochotni přiložit ruku k dílu. Tato kombinace aktivních lidí poskytla všem návštěvníkům něco, co je zaujalo, pobavilo nebo potěšilo jejich chuťové pohárky. Jen aby jich pro zamýšlené další festivaly bylo dostatek. A pokud by se někdo chtěl náhodou zařadit mezi ty, kterým ještě na jiném místě tohoto dokumentu vzdáme hold, může se mezi nás přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.


V těchto chvílích prosíme o shovívavost k obsahu a chybám v textech, které budeme postupně odhalovat a odstraňovat a průběžně ještě doplňovat. Volný čas je stále vzácný artikl. Děkujeme za pochopení

Charakteristika Festivalu medu a písničky 2016

Festival o délce tří dnů poskytl dostatek času a prostoru na to, aby si každá věková skupina v jeho programové nabídce našla něco, co ji zaujalo. Všichni měli možnost se seznámit se včelařskou terminologií, pomůckami, které včelař při práci používá i v čem dnes včelky žijí. Mohli se přímo seznámit se včelkami a prací včelaře, který takovou ukázku několikrát denně prováděl. Při ukázkách a také při včelařských přednáškách se dozvěděli více i o důvodech, proč včelaři včelky chovají. Zjistili, že mají k této činnosti dva důvody. Oba stejně důležité. Prvním je potřeba včel v přírodě a o to se včelaři starají pro všechny. Druhý je navíc zajímavý pro samotného včelaře. Za svou práci je odměněn, kdy může včelí produkty, a není to jenom med, zužitkovat pro sebe anebo je nabídnout ostatním lidem. A jaké, že to jsou produkty? Na festivalu se prakticky se všemi v nějaké podobě mohli návštěvníci seznámit.
Festivalové včelařské "rojení" bylo věnováno i nadějné mladé generaci, dětem. Festival byl místem, kde mohli v soutěžích prokázat své znalosti o včelách v přírodě a včelaření, které získali z doporučené literatury a nebo na včelařských přednáškách našich včelařů.
Festivalový čas naplnila také pro pobavení a odpočinek řada doprovodných akcí a vystoupení hostů, divadelními a tanečními představeními, hudebními vystoupeními i řemeslnickými ukázkami, určenými pro všechny, rodiče, děti, vnuky a pravnuky.
Rovněž chuťové pohárky návštěvníků byly uspokojeny. Bylo postaráno o hladové, mlsné i žíznivé. A určitě se našlo mezi potravinami i něco, co bylo ze včelího produktu, medu zakomponovaného do finálního produktu. A protože naše včelky do doby konání festivalu snesly do úlu med, mohli včelaři návštěvníkům med nabídnout ke koupi. A našla se i nějaká medovina.
Připravit a realizovat festival nebylo snadné. Naši partneři a aktivní členové celého realizačního týmu mohou být spokojeni. Jejich úsilí a konkrétní práce naplnila program a tím i očekávání téměř 3000 návštěvníků.


Pořadatel

Třetí ročník dne včelařů a druhý třídenní s názvem Festival medu a písničky uspořádala Základní organizace Českého svazu včelařů v Kopřivnici. V této organizaci se našli nadšenci, kteří byli schopni zaktivizovat další členy k tomu, aby část svého volného času věnovali přípravě a realizaci takové akce.
Nešlo však jen o aktivní včelaře. Ti by sami na takovou akci nestačili a proto mezi pořadatele je nutno zařadit i mnohé rodinné příslušníky včelařů a jejich kamarády, kteří jsou ochotni se svou prací a pílí věnovat všemu potřebnému. Všichni věnovali festivalu podle potřeby a svých možností a schopností volný čas. Odměnou za jejich práci je hlavně spokojenost soutěžících a návštěvníků, kterých se i letos na festival dostavil hojný počet.
Mezi ty, kteří se zasloužili o konání festivalu musíme zařadit i všechny partnery, kteří se svými finančními příspěvky nebo věcnými dary podíleli na tom, co by pokladna včelařské základní organizace nebyla schopna "přežít".


Kdy a kde to bylo?

Festival medu a písničky v roce 2016 se uskutečnil v prvních třech dnech měsíce září - 1.-3.9. Tak jako v minulém roce jsme mohli pro potřeby festivalu využít prostory Muzea Fojtství v Kopřivnici a zároveň sousední Základní školy Kopřivnice, Alšova. Oba areály nám poskytly dostatek prostoru pro pořádání akce a zábavu i pobavení a skotačení dětí.


Festivalové doprovodné akce

Festival medu a písničky se ve třech dnech uváděných na plakátech snaží přiblížit včelařskou tématiku široké veřejnosti v libovolné věkové kategorii. Organizátoři měli ale záměr širší. Využít i další příležitosti před termínem konání samotného festivalu, aby se zejména děti a žáci seznamovali se včelařskou tématikou. Dnes už můžeme říci, že tradičně se k tomu každoročně využívá Den země. Dále jsou pořádány vzdělávací akce pro děti mateřských škol a případně žáků základních škol. Školní osnovy se této tématice nevěnují tak, jak bychom si to přáli. Proto se snažíme o to, aby děti a žáci mohli úspěšně na festivalu soutěžit. Proto před ním někteří členové naši ZO ČSV věnují svůj čas, aby jim informace o včelách, včelaření a včelích produktech předali.

Den země 22.4.2016, Kopřivnice

Na této akci, pořádané Městem Kopřivnice se podílela řada řemeslníků, firma Slumeko a také řada spolků, které mají co říci k životnímu prostředí a k přírodě. Nemohl proto u této akce ani chybět Český svaz včelařů, reprezentovaný zástupcem Okresní organizace a členy Základni organizace z Kopřivnice.
Záměrem bylo, alespoň něco účastníkům Dne země ukázat ze včelařského řemesla a včelích produktů. A tak byl k vidění prosklený "úl" s živými včelami, včelařské nástroje spolu s minimalizovanou naučnou stezkou. A byl k ochutnání i med, možnost vyrobit si svíčku ze včelího vosku nebo ozdobit si medový perníček. I dotazy byly trpělivě zodpovídány. A tak mnoho dětí odcházelo od stánku včelařů s mnohými novými vědomostmi i poznatky. Dni země věnovaly pozornost všechny školky i školy z Kopřivnice včetně místních částí a tak návštěvnost byla vysoká, a to jistě potěšilo nejen včelaře, ale i jiné, kteří dětem tento den připravili nějaký program, i když zrovna v tento den teplota byla spíš nízká než jarní pohodová.
A kdo že to včelaření prezentoval a propagoval? Tajemnice OO ČSV př.Bučánková, předseda ZO ČSV Kopřivnice př.Němec a členové př.Kostelníková, Koliba a bratři Petrášovi. Patří jim poděkování za starostlivost a péči, kterou Dni země věnovali.

Fotografie z této akce jsou k prohlédnutí v galerii na našem včelařském webu.

Včelař v Mateřské školce na Hájově

Když včelař pracuje v mateřské školce, je dost pravděpodobné, že se o své poznatky ze života včel a včelařského řemesla s dětmi podělí. To platí určitě o př.Kaňovi ml. A místo toho, abychom zde popisovali sami, co vše dětem řekl a ukázal, dáváme slovo ředitelce školky Ivetě Šrubařové. Po přednášce zasedla k počítači a napsala článek, který si tady mohou přečíst i návštěvníci našeho webu. Stejně tak jako na internetových stránkách školky, kde rovněž najdete z tohoto setkání fotografie

VČELÍ KRÁLOVNA

"Povzdechla si malá včelka, že ji trápí velice, že neumí jako děti sečíst všechny číslice.
Abeceda je mi cizí, proto ani nesvedu napsat dětem, ať se mají sladce jako od medu.
Do medové školičky chodí pilné včeličky. Až se všechno naučí, písničku vám zabzučí."

Tato hezká písnička zahájila "voňavou" přednášku o včelkách pro děti z "Mojí školky", kterou si vedl skutečný včelař – náš Pepík.
Už víme, že v každé včelí rodině má každý své úkoly: královna, mladušky, dělnice i trubci. A když v úlu všichni dobře pracují, tak se mají všichni sladce :-)
Děti si prohlédly plástve, očichaly vosk, ochutnaly med a nejen to. Někteří si dokonce na včelaře i zahráli, a to v plné parádě!
A nakonec jsme všichni diskutovali o jedné zajímavé informaci, kterou nám předal právě Pepík: "Kdyby nebylo včel, vymizel by život na celé planetě". Pročpak asi?

  P.S. A ještě reakce našeho Jeníka před "včelím" povídáním: "Trubci jsou trouby, protože nic nedělají".
Po přednášce pochopil, proč na to mají právo (komentář Ivet).

Děkujeme našemu zaměstnanci Josefu Kaňovi za jeho profesionální povídání.

Iveta Šrubařová, ředitelka
Mateřské školy Hájov s.r.o.


Včelaři ZO ČSV Kopřivnice tímto také děkují za zájem školky o šíření informací o včelkách a včelaření mezi dětmi, které začínají rozum brát. Poděkování samozřejmě patří i zaměstnancům a vedení školky. Nezůstávají se zájmem o tuto oblast za dětmi pozadu a jsou po několikaletých přednáškách již mnohdy přednášejícímu včelaři nápomocny.


A to nebylo letošní poslední povídání v této mateřské škole o včelkách. Aby se dostalo i na děti nezúčastněné při prvním povídání, následovalo dne 24.5.2016 druhé, se vším co se dalo dětem říci o včelkách a nakonec i také ochutnat to, co včelaři od včelek získávají - med. Přítel Josef Kaňa nás včelaře ze ZO ČSV vzorně reprezentoval, za což si zaslouží poděkování.

Mateřské školy v Kopřivnici za včelaři

I mateřským školám v Kopřivnici byla nabídnuta návštěva včelnice. Tuto možnost využily 3 mateřské školy. 8.června přivítal své malé hosty v doprovodu paní učitelek z mateřské školy Francouzká, náš předseda ZO, př.Oldřich Němec. Následující den pak zájemce z mateřské školy Pionýrská a hned další den pak zvědavce z mateřské školy Česká.
Počasí přálo, aby děti na včelnici mohly pozorovat jak jedny pilné včelky vylétají z úlů a druhé se již vracejí s bochánky pylu, s nektarem nebo vodou. Tyto pohledy doplnil poutavým výkladem u malé naučné stezky a vystavených včelařských potřebách př.Němec. Jistě byl zájmem potěšen a tak nakonec jako odměnu za pozornost i jako seznamku s medem uspořádal pro děti ochutnávku. Ukázalo se však i v tomto roce, že existují děti, které do doby návštěvy u včelaře ještě med neochutnaly. Doufáme, že si z našeho kolegy neudělaly legraci. My si to nemyslíme a tak osvětu mezi dětmi považujeme za trvale nutnou a hodnou pokračování.
Kdo se o konání festivalu zasloužil.

V této části uvádíme konrétní informací o těch, kteří svými příspěvky finančními nebo věcnými přispěli k tomu, že pořadatelské včeličky mohly akci realizovat. Podle rozsahu finanční nebo věcné pomoci jsme již v programu takovým subjektům a fyzickým osobám určili jejich kategorii v členění od Generálních partnerů, Hlavních partnerů a Partnerů. Mezi partnery se tak objevují i Ti, kteří poskytli dar do včelařovy tomboly. Zároveň jsme všem partnerům v programu a v tomto hodnocení na webových stránkách festivalu zobrazili jejich loga, případně označení. Ta na webu jsou zároveň odkazem na jejich webové stránky, pokud je mají.
Proti programu tuto část rozšiřujeme i o ty, kteří se svou prací zasloužili o to, že se festival mohl uskutečnit.

Generální Partneři Festivalu medu a písničky.

Hlavní partneři Festivalu medu a písničky.

Partneři Festivalu medu a písničky.M & D
cukrárna
Hanzelkovi
Manželé
Kostelníkovi
Dagmar
Němcová


SSI SCHAEFER
Marie
Bučánková
D+W
Jiří Honeš
Věra
Bechná
Prodejna - Obuv
Anna Soukalová


ZO ČSV
Kopřivnice
Jana a Libor
Kubačkovi
Václav
Najzar ml.
Manželé
Michálkovi
Domácí potřeby
Keller


Rybářské potřeby
Aleš Macke
JM autoservis
pneuservis
Josef
Kaňa
Helena
Salivarová
Oldřich
Němec


Pavel
Matula
Čalounická výroba
Milan Valný
Jan
Stoček
Závišická pohan.
Martin Lichnovský
3M


Profi color
Martin Krysmánek
Bowling
centrum
Petr
Marinkov
Václav
Najzar st.
Arnošt
Petráš


Balmat
Manželé
Strykovi
P.Konvička
Old Timer
Jaroslav Šerý
Oto
Hyvnar


Jan
Grof
Věra
Kopečná
Centrum
Radosti

Pořadatelé a jejich pomocníci, bez kterých by festival neproběhl

Tomáš
Kostelník
Oldřich
Němec
Josef
Kaňa ml.
Josef
Kaňa st.
Tomáš
Kaňa
Daniela
Kostelníková
Tomáš
Kostelník ml.
Karolína
Kostelníková
Jan
Stoček
Marie
Stočková
Pavel
Matula
Oto
Hyvnar
Jan
Grof
Eduard
Petřáš
Arnošt
Petráš
Miroslav
Wolf
František
Eliáš
Petr
Juřena
Marie
Kostelníková
Marie
Bučánková
Ivo
Indrák
Jana
Indráková
Tomáš
Košťál
Jiří
Matuš
Martin
Vurst
Libor
Kubačka
František
Eliáš
Milan
Konvička
Miroslav
Wolf
Oto
Hyvnar
Tomáš
Heuer
Lenka
Heuerová
Miroslav
Ludka
Radka
Blahutová
Radim
Olejník
Vladimír
Seibert
pejsek
Andy
Marcel
Štěpán
pejsek
Hero
Petr
Máchala
pejsek Brit
fenka Angie
Libor
Vlach
Petr
Surovčík
pan školník
Stoklasa
Helena
Salivarová
Petra
Venclová
Vladan
Mácha
Martin
Tobola
Pavel
Hanzelka
Kateřina
Blaťáková
Zdeněk
Veřmiřovský
Kamil
Sendler

Tento seznam už je snad konečný. Snad proto, že v této chvíli nám již nikdo nesdělil kdo tam ještě chybí. Kdyby přeci jen někdo scházel, pak se omlouváme a obratem jej do seznamu zařadíme.

Na prvním řádku jsou uvedeni hlavní pořadatelé, kteří nesli a až do konečné uzávěrky festivalu nesou hlavní odpovědnost. Na dalších řádcích pak jsou uvedeni všichni, kteří se zapojili do přípravy, realizace, průběhu i ukončení festivalu svou prací a věnovali festivalu svůj volný čas. Nehledejte v pořadí uvedených jmen žádné souvislosti s rozsahem poskytnuté pomoci. Jde nám hlavně o to, aby i po čase si mohli zájemci o historii festivalu přečíst, kdo že se do tohoto ročníku festivalu aktivně zapojil. A protože se může stát, že naše evidence byla nedokonalá nebo někdo byl omylem při zapisování na web přeskočen, pak se mu omlouváme a vyzýváme jej, ať nás kontaktuje k provedení nápravy.


Průběh programu festivalu - jednotlivých akcí


Čtvrtek 1.9.2016 Den medovin, vín a burčáků


I. festivalový den

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
Včelařská soutěž - družstva Základních školKvíz + práce ve včelách, Sestavování úlu, Stloukání rámků, Zdobení perníčkůZO ČSV Kopřivnice
HudbaReprodukovaný doprovod, moderování DJ STOUPAMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Naučná stezka, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciSoubor předmětů a obrazových informací ze života včelZO ČSV Kopřivnice
Včelařské řemesloUkázka práce v živých včeláchNěmec Oldřich, předseda ZO ČSV Kopřivnice
VystoupeníPěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou hudbouEva Nedjalková - ZŠ E.Zátopka
ŘemeslaVčelař, Pernikářka, SvíčkářKopřivnice, Odry, Slovensko
VystoupeníPěvecký sbor ZŠ Sv. Zdislavy s doprovodnou hudbou
Kurz - PřednáškaKurz pro (ne jen) začínající včelaře. Včelařský rok, technologie včelaření, tlumení nákaz.Jaroslvav Juráň ml., učitel včelařství, Včelařství Skalička
VyhodnoceníVyhlášení výsledků soutěže žáků základních školZO ČSV Kopřivnice
CMR - RadhošťVíno, zpěv a dámská cimbálová muzika Radhošť z BeskydTrojanovice
OchutnávkaŘízená degustace moravských vín - povídání o víněVojtěch Kurial - Vinařství Poštorná u Břeclavi
Divadlo (pro dospělé), České nebeSpolek PasážKamarádi z okolí Jeseníku nad Odrou
Včelařská přednáškaVčelí pastva - důležitost včelí pastvy pro zdravý rozvoj včel a kočováníJaroslav Juráň ml. - učitel včelařství, Včelařství Skalička
CMR - RadhošťVíno, zpěv a dámská cimbálová muzika Radhošť z BeskydTrojanovice
Výtvarná výstavaDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana

Pátek 2.9.2016 Den perníku a guláše


II. den festivalu

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
Včelařské soutěže - Mateřské školkyPřekážkový běh, Sestavování úlu, Zdobení perníčků, Poznání přírody - včela (motýl, mravenec, …), Výroba svíček z včelího vosku, Stloukání rámků - p. učitelkyZO ČSV Kopřivnice
Divadlo - Klaun - Pepíno PrcekZábavné hry s klaunem pro děti MŠ, Balónky, Cukrová vata, Klaunova minidiskotékaOdry
Povídání o včeláchVčelařské řemeslo - ukázka práce v živých včelách Němec Oldřich - předseda ZO ČSV Kopřivnice
ŘemeslaVčelař, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
Kurz - přednáškyKurz chovu matek - šlechtitelská práceIng. Dalibor Titěra CSc., - včelařský odborník, VÚV v Dole
Naučná steska, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciŽivot včel v obrazech - včelařské potřebyZO ČSV Kopřivnice
PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Jarmark, ProdejVčelařské potřeby, Včelí produkty, ObčerstveníVastoil, Pleva, Včelařství Marie Bučánková, Včelařské knížectví
UkázkaÚlové sestavy a včelařské vybavení úlůStolařství AVOS, Valašské Meziříčí, Vahala Antonín
DiskotékaDJ STOUPAMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
SoutěžDegustace gulášůodborná porota
Včelařská přednáškaBiologie a fyziologie včely medonosné - Tvorba meduIng. Dalibor Titěra CSc., - včelařský odborník, VÚV v Dole
SoutěžIII. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)III. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)
SoutěžIII. ročník o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice 2016 (ochutnávka pro veřejnost)veřejnost
CizinciCountry kapelaKopřivnice
Loutková scéna - Divadlo (pro děti)Divadlo dětského diváka Přerov - pohádka KykyrykyPřerov
Vyhodnocení soutěže O nejlepší Včelařský gulášZO ČSV Kopřivnice
Fleretvystoupení hlavního hudebního hosta, Folk-rockové kapely z Valach"Zlín
Předávání výherVčelařova TOMBOLAZO ČSV Kopřivnice
Včelařské soutěže - Mateřské školkyDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana

III. den festivalu

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
ŘemeslaVčelař, Řezbář motorovou pilou, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Lichnov, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
DechovkaVystoupení dechové hudby JavořinkaLichnov
PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Naučná steska, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciZO ČSV Kopřivnice
Jarmark, ProdejVčelařské potřeby, Včelí produkty, ObčerstveníVastoil, Pleva, Včelařství Marie Bučánková, Včelařské knížectví
Včelařská přednáškaOčetřování včelstev během roku - metodika né jen o včelaření v LangstrotechIng. Texl František - učitel včelařství, Předseda spolku komerčních včelařů
SoutěžIII. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)III. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)
SoutěžIII. ročník o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice 2016 (ochutnávka pro veřejnost)veřejnost
Tanečnice ZUŠTaneční vystoupení mládežnického souboruVraspírová - ZUŠ Zd. Buriana
ŘemeslaVčelař, Tesař, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Lichnov, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
UkázkaVýroba svíček ze včelího voskuKaňa Josef - ZO ČSV Kopřivnice, Márián Mečiar - Silikonové formy na svíčky - Kremnica
UkázkaÚlové sestavy a včelařské vybavení úlůStolařství AVOS, Valašské Meziříčí, Vahala Antonín
Lenka Filipovákoncert známé české písničkářky
Včelařská přednáškaRacionalizace chovu včelstev - obchod a propagace vlastní práceIng. Texl František - učitel včelařství, Předseda spolku komerčních včelařů
Loutková scéna - Divadlo (pro děti)Divadlo dětského diváka Přerov - pohádka Boty dělaj kocouraPřerov
Dětská diskotékaDJ StoupaMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
Hana a její sestryvystoupení brněnské popbigbítové kapelyBrno
Předávání výherVčelařova TOMBOLAZO ČSV Kopřivnice
Vyhodnocení včelařských soutěží - med a medovinaZO ČSV Kopřivnice
SUNAR kabaret showNetradiční hudebně-taneční recitál Kopřivnické legendy s hostyKopřivnice
SUNAR RockKoncert Kopřivnické rockové kapelyKopřivnice
Výtvarná výstavaDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana