Logo festivalu 2016 Znak ČSV Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice
Pro zvídavé archiv z předchozích let:

Festival medu a písničky
1. – 3.9.2016, Kopřivnice areál muzea Fojtství.
Jak vše probíhalo.


Co vás o průběhu festivalu zajímá? To si vyberte kliknutím na příslušné tlačítko.
Pro větší rozsah uváděných informací, jsou tyto rozděleny do dílčích samostatně zobrazovaných částí. Možnost najednou zobrazit veškerý obsah je také možné. Jen připomínáme, že celý obsah se může stahovat do Vašeho prohlížeče déle, a proto s tím počítejte.


Úvodní slovo

V plánu činnosti ZO ČSV Kopřivnice na rok 2016 se vyskytuje Festival medu a písničky, po jeho úspěšné třídenní premiéře v roce 2015. V něm se tato aktivita setkala se zájmem včelařů o přednášky, přinášející nové poznatky ze včelařského řemesla. Mohli od zkušených včelařů slyšet, jak tu či onu činnost vykonávat. Všechny návody a doporučení byly zdůvodněny a tak odcházející včelaři a zájemci o tuto problematiku měli nad čím přemýšlet a vybrat si, co ve své praxi vyzkouší. Zájemci tak mohli nahlédnout do tajů včelaření a udělat si představu co to vše obnáší, když se do včelaření pustí. Letošní opáčko v této oblasti nabídlo přednášky známých včelařských osobností s rozsáhlými praktickými včelařskými zkušenostmi, vědeckými poznatky a publikační činností.
Jak již z názvu samotného festivalu vyplývá, nebyly to dny jen plné včelařské problematiky. Záměr byl podstatně širší. Dosáhnout toho, aby se rozšířilo povědomí o významu včel v přírodě a zároveň o dalších řemeslech a také aby se návštěvnící pobavili doprovodnými kulturními programy. Loňský festival, který navštívilo 2500 jsme pokládali za vydařený a že se líbil. Návštěva téměř 3000 osob v tom letošním nás přesvědčila, že to nebyla jen náhoda. Mnozí příchozí prezentovali, že se dostavili na doporučení svých známých po návštěvě toho loňského festivalu. To je prvým potěšitelným faktem pro organizátory, že nevěnovali svůj volný čas na uspořádání akce nadarmo. Opět se tím také potvrdilo, že čas na festival byl zvolen v přijatelném termínu a umožnil tak kromě návštěvy všem věkovým kategoriím i dětem mateřských škol a základních škol zúčastnit se soutěží a také přispět do kulturní části svými vystoupeními.
Přestože nám nikdo neposlal recept, jak zajistit pro konání festivalu příznivé počasí, i v tomto ročníku nám opět přálo. Nebylo sice bez mráčků a mraků, ale ani letos se naše obavy z deště naštěstí nenaplnily. Nebylo zapotřebí improvizovat. Sestavený program proběhl bez podstatných změn. a pokud někdo měl vliv na počasí ve festivalových dnech, zaslouží si i on pochvalu. Pořadatelé si zásluhy v této oblasti nepřipisují, a jsou za přízeň vděčni.
Potěšitelným faktem, který můžeme po konání festivalu sdělit je to, že se podařilo pro realizaci festivalového záměru získat ochotné a pracovité spolupracovníky. Samotní aktivní členové kopřivnické základní organizace by takový rozsah nebyli schopni realizovat. Naštěstí někteří z nich mají hodně přátel, kteří byli rovněž ochotni přiložit ruku k dílu. Tato kombinace aktivních lidí poskytla všem návštěvníkům něco, co je zaujalo, pobavilo nebo potěšilo jejich chuťové pohárky. Jen aby jich pro zamýšlené další festivaly bylo dostatek. A pokud by se někdo chtěl náhodou zařadit mezi ty, kterým ještě na jiném místě tohoto dokumentu vzdáme hold, může se mezi nás přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.


V těchto chvílích prosíme o shovívavost k obsahu a chybám v textech, které budeme postupně odhalovat a odstraňovat a průběžně ještě doplňovat. Volný čas je stále vzácný artikl. Děkujeme za pochopení

Charakteristika Festivalu medu a písničky 2016

Festival o délce tří dnů poskytl dostatek času a prostoru na to, aby si každá věková skupina v jeho programové nabídce našla něco, co ji zaujalo. Všichni měli možnost se seznámit se včelařskou terminologií, pomůckami, které včelař při práci používá i v čem dnes včelky žijí. Mohli se přímo seznámit se včelkami a prací včelaře, který takovou ukázku několikrát denně prováděl. Při ukázkách a také při včelařských přednáškách se dozvěděli více i o důvodech, proč včelaři včelky chovají. Zjistili, že mají k této činnosti dva důvody. Oba stejně důležité. Prvním je potřeba včel v přírodě a o to se včelaři starají pro všechny. Druhý je navíc zajímavý pro samotného včelaře. Za svou práci je odměněn, kdy může včelí produkty, a není to jenom med, zužitkovat pro sebe anebo je nabídnout ostatním lidem. A jaké, že to jsou produkty? Na festivalu se prakticky se všemi v nějaké podobě mohli návštěvníci seznámit.
Festivalové včelařské "rojení" bylo věnováno i nadějné mladé generaci, dětem. Festival byl místem, kde mohli v soutěžích prokázat své znalosti o včelách v přírodě a včelaření, které získali z doporučené literatury a nebo na včelařských přednáškách našich včelařů.
Festivalový čas naplnila také pro pobavení a odpočinek řada doprovodných akcí a vystoupení hostů, divadelními a tanečními představeními, hudebními vystoupeními i řemeslnickými ukázkami, určenými pro všechny, rodiče, děti, vnuky a pravnuky.
Rovněž chuťové pohárky návštěvníků byly uspokojeny. Bylo postaráno o hladové, mlsné i žíznivé. A určitě se našlo mezi potravinami i něco, co bylo ze včelího produktu, medu zakomponovaného do finálního produktu. A protože naše včelky do doby konání festivalu snesly do úlu med, mohli včelaři návštěvníkům med nabídnout ke koupi. A našla se i nějaká medovina.
Připravit a realizovat festival nebylo snadné. Naši partneři a aktivní členové celého realizačního týmu mohou být spokojeni. Jejich úsilí a konkrétní práce naplnila program a tím i očekávání téměř 3000 návštěvníků.


Pořadatel

Třetí ročník dne včelařů a druhý třídenní s názvem Festival medu a písničky uspořádala Základní organizace Českého svazu včelařů v Kopřivnici. V této organizaci se našli nadšenci, kteří byli schopni zaktivizovat další členy k tomu, aby část svého volného času věnovali přípravě a realizaci takové akce.
Nešlo však jen o aktivní včelaře. Ti by sami na takovou akci nestačili a proto mezi pořadatele je nutno zařadit i mnohé rodinné příslušníky včelařů a jejich kamarády, kteří jsou ochotni se svou prací a pílí věnovat všemu potřebnému. Všichni věnovali festivalu podle potřeby a svých možností a schopností volný čas. Odměnou za jejich práci je hlavně spokojenost soutěžících a návštěvníků, kterých se i letos na festival dostavil hojný počet.
Mezi ty, kteří se zasloužili o konání festivalu musíme zařadit i všechny partnery, kteří se svými finančními příspěvky nebo věcnými dary podíleli na tom, co by pokladna včelařské základní organizace nebyla schopna "přežít".


Kdy a kde to bylo?

Festival medu a písničky v roce 2016 se uskutečnil v prvních třech dnech měsíce září - 1.-3.9. Tak jako v minulém roce jsme mohli pro potřeby festivalu využít prostory Muzea Fojtství v Kopřivnici a zároveň sousední Základní školy Kopřivnice, Alšova. Oba areály nám poskytly dostatek prostoru pro pořádání akce a zábavu i pobavení a skotačení dětí.


Festivalové doprovodné akce

Festival medu a písničky se ve třech dnech uváděných na plakátech snaží přiblížit včelařskou tématiku široké veřejnosti v libovolné věkové kategorii. Organizátoři měli ale záměr širší. Využít i další příležitosti před termínem konání samotného festivalu, aby se zejména děti a žáci seznamovali se včelařskou tématikou. Dnes už můžeme říci, že tradičně se k tomu každoročně využívá Den země. Dále jsou pořádány vzdělávací akce pro děti mateřských škol a případně žáků základních škol. Školní osnovy se této tématice nevěnují tak, jak bychom si to přáli. Proto se snažíme o to, aby děti a žáci mohli úspěšně na festivalu soutěžit. Proto před ním někteří členové naši ZO ČSV věnují svůj čas, aby jim informace o včelách, včelaření a včelích produktech předali.

Den země 22.4.2016, Kopřivnice

Na této akci, pořádané Městem Kopřivnice se podílela řada řemeslníků, firma Slumeko a také řada spolků, které mají co říci k životnímu prostředí a k přírodě. Nemohl proto u této akce ani chybět Český svaz včelařů, reprezentovaný zástupcem Okresní organizace a členy Základni organizace z Kopřivnice.
Záměrem bylo, alespoň něco účastníkům Dne země ukázat ze včelařského řemesla a včelích produktů. A tak byl k vidění prosklený "úl" s živými včelami, včelařské nástroje spolu s minimalizovanou naučnou stezkou. A byl k ochutnání i med, možnost vyrobit si svíčku ze včelího vosku nebo ozdobit si medový perníček. I dotazy byly trpělivě zodpovídány. A tak mnoho dětí odcházelo od stánku včelařů s mnohými novými vědomostmi i poznatky. Dni země věnovaly pozornost všechny školky i školy z Kopřivnice včetně místních částí a tak návštěvnost byla vysoká, a to jistě potěšilo nejen včelaře, ale i jiné, kteří dětem tento den připravili nějaký program, i když zrovna v tento den teplota byla spíš nízká než jarní pohodová.
A kdo že to včelaření prezentoval a propagoval? Tajemnice OO ČSV př.Bučánková, předseda ZO ČSV Kopřivnice př.Němec a členové př.Kostelníková, Koliba a bratři Petrášovi. Patří jim poděkování za starostlivost a péči, kterou Dni země věnovali.

Fotografie z této akce jsou k prohlédnutí v galerii na našem včelařském webu.

Včelař v Mateřské školce na Hájově

Když včelař pracuje v mateřské školce, je dost pravděpodobné, že se o své poznatky ze života včel a včelařského řemesla s dětmi podělí. To platí určitě o př.Kaňovi ml. A místo toho, abychom zde popisovali sami, co vše dětem řekl a ukázal, dáváme slovo ředitelce školky Ivetě Šrubařové. Po přednášce zasedla k počítači a napsala článek, který si tady mohou přečíst i návštěvníci našeho webu. Stejně tak jako na internetových stránkách školky, kde rovněž najdete z tohoto setkání fotografie

VČELÍ KRÁLOVNA

"Povzdechla si malá včelka, že ji trápí velice, že neumí jako děti sečíst všechny číslice.
Abeceda je mi cizí, proto ani nesvedu napsat dětem, ať se mají sladce jako od medu.
Do medové školičky chodí pilné včeličky. Až se všechno naučí, písničku vám zabzučí."

Tato hezká písnička zahájila "voňavou" přednášku o včelkách pro děti z "Mojí školky", kterou si vedl skutečný včelař – náš Pepík.
Už víme, že v každé včelí rodině má každý své úkoly: královna, mladušky, dělnice i trubci. A když v úlu všichni dobře pracují, tak se mají všichni sladce :-)
Děti si prohlédly plástve, očichaly vosk, ochutnaly med a nejen to. Někteří si dokonce na včelaře i zahráli, a to v plné parádě!
A nakonec jsme všichni diskutovali o jedné zajímavé informaci, kterou nám předal právě Pepík: "Kdyby nebylo včel, vymizel by život na celé planetě". Pročpak asi?

  P.S. A ještě reakce našeho Jeníka před "včelím" povídáním: "Trubci jsou trouby, protože nic nedělají".
Po přednášce pochopil, proč na to mají právo (komentář Ivet).

Děkujeme našemu zaměstnanci Josefu Kaňovi za jeho profesionální povídání.

Iveta Šrubařová, ředitelka
Mateřské školy Hájov s.r.o.


Včelaři ZO ČSV Kopřivnice tímto také děkují za zájem školky o šíření informací o včelkách a včelaření mezi dětmi, které začínají rozum brát. Poděkování samozřejmě patří i zaměstnancům a vedení školky. Nezůstávají se zájmem o tuto oblast za dětmi pozadu a jsou po několikaletých přednáškách již mnohdy přednášejícímu včelaři nápomocny.


A to nebylo letošní poslední povídání v této mateřské škole o včelkách. Aby se dostalo i na děti nezúčastněné při prvním povídání, následovalo dne 24.5.2016 druhé, se vším co se dalo dětem říci o včelkách a nakonec i také ochutnat to, co včelaři od včelek získávají - med. Přítel Josef Kaňa nás včelaře ze ZO ČSV vzorně reprezentoval, za což si zaslouží poděkování.

Mateřské školy v Kopřivnici za včelaři

I mateřským školám v Kopřivnici byla nabídnuta návštěva včelnice. Tuto možnost využily 3 mateřské školy. 8.června přivítal své malé hosty v doprovodu paní učitelek z mateřské školy Francouzká, náš předseda ZO, př.Oldřich Němec. Následující den pak zájemce z mateřské školy Pionýrská a hned další den pak zvědavce z mateřské školy Česká.
Počasí přálo, aby děti na včelnici mohly pozorovat jak jedny pilné včelky vylétají z úlů a druhé se již vracejí s bochánky pylu, s nektarem nebo vodou. Tyto pohledy doplnil poutavým výkladem u malé naučné stezky a vystavených včelařských potřebách př.Němec. Jistě byl zájmem potěšen a tak nakonec jako odměnu za pozornost i jako seznamku s medem uspořádal pro děti ochutnávku. Ukázalo se však i v tomto roce, že existují děti, které do doby návštěvy u včelaře ještě med neochutnaly. Doufáme, že si z našeho kolegy neudělaly legraci. My si to nemyslíme a tak osvětu mezi dětmi považujeme za trvale nutnou a hodnou pokračování.
Kdo se o konání festivalu zasloužil.

V této části uvádíme konrétní informací o těch, kteří svými příspěvky finančními nebo věcnými přispěli k tomu, že pořadatelské včeličky mohly akci realizovat. Podle rozsahu finanční nebo věcné pomoci jsme již v programu takovým subjektům a fyzickým osobám určili jejich kategorii v členění od Generálních partnerů, Hlavních partnerů a Partnerů. Mezi partnery se tak objevují i Ti, kteří poskytli dar do včelařovy tomboly. Zároveň jsme všem partnerům v programu a v tomto hodnocení na webových stránkách festivalu zobrazili jejich loga, případně označení. Ta na webu jsou zároveň odkazem na jejich webové stránky, pokud je mají.
Proti programu tuto část rozšiřujeme i o ty, kteří se svou prací zasloužili o to, že se festival mohl uskutečnit.

Generální Partneři Festivalu medu a písničky.

Hlavní partneři Festivalu medu a písničky.

Partneři Festivalu medu a písničky.M & D
cukrárna
Hanzelkovi
Manželé
Kostelníkovi
Dagmar
Němcová


SSI SCHAEFER
Marie
Bučánková
D+W
Jiří Honeš
Věra
Bechná
Prodejna - Obuv
Anna Soukalová


ZO ČSV
Kopřivnice
Jana a Libor
Kubačkovi
Václav
Najzar ml.
Manželé
Michálkovi
Domácí potřeby
Keller


Rybářské potřeby
Aleš Macke
JM autoservis
pneuservis
Josef
Kaňa
Helena
Salivarová
Oldřich
Němec


Pavel
Matula
Čalounická výroba
Milan Valný
Jan
Stoček
Závišická pohan.
Martin Lichnovský
3M


Profi color
Martin Krysmánek
Bowling
centrum
Petr
Marinkov
Václav
Najzar st.
Arnošt
Petráš


Balmat
Manželé
Strykovi
P.Konvička
Old Timer
Jaroslav Šerý
Oto
Hyvnar


Jan
Grof
Věra
Kopečná
Centrum
Radosti

Pořadatelé a jejich pomocníci, bez kterých by festival neproběhl

Tomáš
Kostelník
Oldřich
Němec
Josef
Kaňa ml.
Josef
Kaňa st.
Tomáš
Kaňa
Daniela
Kostelníková
Tomáš
Kostelník ml.
Karolína
Kostelníková
Jan
Stoček
Marie
Stočková
Pavel
Matula
Oto
Hyvnar
Jan
Grof
Eduard
Petřáš
Arnošt
Petráš
Miroslav
Wolf
František
Eliáš
Petr
Juřena
Marie
Kostelníková
Marie
Bučánková
Ivo
Indrák
Jana
Indráková
Tomáš
Košťál
Jiří
Matuš
Martin
Vurst
Libor
Kubačka
František
Eliáš
Milan
Konvička
Miroslav
Wolf
Oto
Hyvnar
Tomáš
Heuer
Lenka
Heuerová
Miroslav
Ludka
Radka
Blahutová
Radim
Olejník
Vladimír
Seibert
pejsek
Andy
Marcel
Štěpán
pejsek
Hero
Petr
Máchala
pejsek Brit
fenka Angie
Libor
Vlach
Petr
Surovčík
pan školník
Stoklasa
Helena
Salivarová
Petra
Venclová
Vladan
Mácha
Martin
Tobola
Pavel
Hanzelka
Kateřina
Blaťáková
Zdeněk
Veřmiřovský
Kamil
Sendler

Tento seznam už je snad konečný. Snad proto, že v této chvíli nám již nikdo nesdělil kdo tam ještě chybí. Kdyby přeci jen někdo scházel, pak se omlouváme a obratem jej do seznamu zařadíme.

Na prvním řádku jsou uvedeni hlavní pořadatelé, kteří nesli a až do konečné uzávěrky festivalu nesou hlavní odpovědnost. Na dalších řádcích pak jsou uvedeni všichni, kteří se zapojili do přípravy, realizace, průběhu i ukončení festivalu svou prací a věnovali festivalu svůj volný čas. Nehledejte v pořadí uvedených jmen žádné souvislosti s rozsahem poskytnuté pomoci. Jde nám hlavně o to, aby i po čase si mohli zájemci o historii festivalu přečíst, kdo že se do tohoto ročníku festivalu aktivně zapojil. A protože se může stát, že naše evidence byla nedokonalá nebo někdo byl omylem při zapisování na web přeskočen, pak se mu omlouváme a vyzýváme jej, ať nás kontaktuje k provedení nápravy.


Průběh programu festivalu - jednotlivých akcí

Časové údaje u konkrétní akce v určují zahájení akce shodně s programem festivalu. Pokud je uvedeno více časových údajů, znamená to že akce proběhla opakovaně s různými začátky.
Pro podrobnější informace o konkrétní akci, klikněte na tlačítko s časovým(i) údajem(i) akce.

Na Festivalu medu a písničky byly pořízeny fotografie, Z těch, které ZO má k dispozici byly sestaveny fotogalerie za každý festivalový den samostatně. Fotogalerie jsou samozřejmě dostupné na webu kopřivnických včelařů.

Čtvrtek 1.9.2016 Den medovin, vín a burčáků


I. festivalový den

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
12:00-16:00 Včelařská soutěž - družstva Základních školKvíz + práce ve včelách, Sestavování úlu, Stloukání rámků, Zdobení perníčkůZO ČSV Kopřivnice
Včelařská soutěž pro děti

Pomalu se stává tradicí, že družstva základních škol mezi sebou soupeří, kdo má víc znalostí o životě včel, jejich potřebě v přírodě a včelích produktech. A nejen to, názorně prokazují svou zručnost při sestavování - stloukání rámků do úlu a jejich doplnění o mezerníky, kdy jsou dotazovány na jejich účel. Pak už nezbývá, než prokázat, že ani skladba úlu jim není zcela cizí a dokazují, že ví co s nástavky a dalšími díly úlové sestavy. I perníčky zkusili žáci ozdobit a vyrobit z mezistěny svíčky. Za každou činnost obdržely družstva bodové hodnocení. Přihlížejíci porotci a další návštěvníci mohli při tom oprávněně nabýt dojmu, že děti znají a umí a teď jen včelaři mohou doufat, že některým to soutěžní nadšení přeroste jednou v trvalý zájem a rozšíří řady dosavadní včelařské obce na kopřivnicku.

12:00-16:00 HudbaReprodukovaný doprovod, moderování DJ STOUPAMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
Reprodukovaný doprovod a moderování DJ Stoupa

Tomáš Machala - známý pod pseudonymem DJ Stoupa se potřetí na včelařském festivalu snažil zaujmout a pobavit návštěvníky. A stejně jako vloni nebo předloni můžeme konstatovat, že se mu to úspěšně dařilo. DJ Stoupa se tak zařadil mezi stálice, které se starají o to, aby se návštěvníci všech věkových kategorií nenudili, případně aby se nezapomněli přemístit na místa, kde se právě něco dalšího začne nebo již probíhá. A nebylo již žádným překvapením, že pokud pořadatelské povinnosti př.Kostelníka to dovolily, tak mu úspěšně sekundoval.

12:00-18:00 PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice, filmů se včelařskou tématikou

Na festivalu jsme měli k dispozici dva prostory, kde probíhaly odborné přednášky, případně divadelní představení. Tyto akce nevyužívaly určené prostory trvale. V těchto chvílích mohli návštěvníci festivalu shlédnout prezentační video ZO ČSV Kopřivnice s pozvánkou na internetové stránky základní organizace, kde se toho o ní mohou dozvědět podstatně více. Toto video je archivováno, a při tom stále ke shlédnutí.Tato prezentace byla doplněna promítáním filmů se včelařskou tématikou, díky souhlasu udělenému Videoslužbami Kolář, autory řady DVD které sice postupně stárnou, ale neztrácejí nic na své informační hodnotě. Protože se vše a včelařství vyvíjí, nemohou obsahovat některé novinky. Ti návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět i mnohé novinky, navštívili připravené odborné přednášky.

12:00-18:00 Naučná stezka, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciSoubor předmětů a obrazových informací ze života včelZO ČSV Kopřivnice
Naučná stezka

Návštěvníci festivalu mohli průběžně získávat informace o významu včel v přírodě, o jejich životě, o práci včelaře, včelích produktech i historii včelaření. V prostorách konání festivalu byly rozmístěny panely s obrazovými a textovými informacemi z prakticky celé včelařské tématiky - historie, života včel, významu v přírodě, včelích produktech, včelích obydlích i samotných včelařích a jejich činnostech. A aby byly informace názornější, mohli si návštěvníci prohlédnout jak reálně vypadají úly a vše co se v nich nachází, co ke své práci včelaři používají i to co včelaře a včelky trápí. V neposlední řadě si prohlédli mnohé včelí produkty i když zrovna nebyly součástí naučné stezky. Našli je v prodejních stáncích, kde si je mohli zakoupit. Druhý a třetí festivalový den mohli ochutnat med a medovinu a vybrat podle nich ten nejchutnější. Ten kdo si celý areál postupně prošel, mohl zcela vše spatřit.

13:00, 15:00, 16:00 Včelařské řemesloUkázka práce v živých včeláchNěmec Oldřich, předseda ZO ČSV Kopřivnice
Ukázka práce v živých včelách

Co mohlo lépe představit včelařinu, než praktická ukázka v živém včelstvu. Zvídavější a odvážnější zájemci mohli pozorovat a poslouchat komentář našeho předsedy u úlu se živými včelami. Dozvěděli se jak, co a proč je nutno dělat a jaké činnosti musí být prováděny při rozebírání včelího díla, jak obsedá včelstvo úl a řadu dalších podrobností.
Zájem byl značný a tak jen části účastníků ukázky práce v živých včelách jsme mohli nabídnout k ochraně včelařské klobouky. Odvážnější to přesto vyzkoušeli i bez nich a potěšitelnou skutečností bylo, že včelky jako by věděly jak se mají chovat neagresivně. Žádný z diváků neobdržel žihadlo.
Př.Němec byl jistě zájmem potěšen, i když byl nucen ukázku absolvovat několikrát v jednom dni.

13:30 VystoupeníPěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou hudbouEva Nedjalková - ZŠ E.Zátopka
Vystoupení pěveckého souboru ZŠ Emila Zátopka.

Školní hrající a zpívající skupina ze ZŠ E.Zátopka patří mezi stálice, které Den včelařů a Festivaly medu a písničky obohacují svým kulturním vystoupením. Jsme rádi, že byli i letos ochotni svým vystoupením rozšířit návštěvníkům kulturní zážitek. Snažili se o to těmito skladbami:Náušnice z třešní, Počítání do pěti, Mléčný bar, Jaro dělá pokusy, Není nutno, Večerníček, Pramen zdraví, Lásko má ja stůňu, Hoja hoj, Jimba, Un poquito cantas, Finská polka, Vosy a Lion sleeps tonight.

14:30-18:00 ŘemeslaVčelař, Pernikářka, SvíčkářKopřivnice, Odry, Slovensko
Řemesla

Návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, co se skrývá za řemesly jako je včelař, pernikář a svíčkář. První festivalový den uvedení řemeslníci dodrželi svůj příslib. O ukázkách práce v živých včelách jsme psali výše. Pernikářka sice nehnětla těsto a nepekla na místě perníčky, ale předvedla jak a čím se dají perníčky zdobit a zejména děti měly možnost vzít do svých rukou kornoutek s polevou a perníček ozdobit dle své fantazie. Svíčkaře jsme měli v tomto dni na festivalu vlastně dva. Jeden umožnil dětem z voskové mezistěny a knotu si svíčku srolovat. p.Mečiar jako druhý předváděl, jak se dají svíčky odlévat. Předvedl různé techniky odlévání, např. dlouhých tvarovaných svící, nebo odlévání do silikonových forem. Co a do čeho odléval nakonec bylo i možné koupě.

15:00 VystoupeníPěvecký sbor ZŠ Sv. Zdislavy s doprovodnou hudbou
Pěvecký sbor s doprovodnou hudbou ZŠ Sv.Zdislavy

Pěvecký sbor ZŠ Sv.Zdislavy vystoupil na našem festivalu jako nováček. Ve sboru je řada zpěváčků, kteří školu skvěle reprezentují. Na příklad dne 24. 11. 2015 ve 4. ročníku pěvecké sout잾e Kopretina v DDM Kopřivnice, obsadili několik prvních míst a řadu dalších "medailových". Samozřejmě se tak další pěvecký sbor zasloužil o kulturní zážitek skladbami:Pod dubem, Dáme klukovi školy, Řízni řízni, Mniši, Putování, Vrabec a vrána, Studánka, Zvoním zvoním, Pramínek, Kámen, Cesta zbrojnošů a Rouzhoupám zvony.

15:00-19:00 Kurz - PřednáškaKurz pro (ne jen) začínající včelaře. Včelařský rok, technologie včelaření, tlumení nákaz.Jaroslvav Juráň ml., učitel včelařství, Včelařství Skalička
Kurz - Přednáška - nejen pro začínající včelaře

Touto přednáškou pokračoval náš "festivalový seriál", kdy samotní včelaři - učitelé, předávají své zkušenosti a poznatky pozorným posluchačům, žejména z řad aktivních včelařů s různou délkou praxe a zkušeností. Svým vystoupením př.Juráň prokázal, že je o zkušeným profesionálním včelařem, který se bez rozpaků podělí o své zkušenostmi a poznatky se včelaři a ostatními zájemci. Určitě je to dáno i tím, že vlastní farmu s 350-ti včelstvy. Včelaří na více stanovišťích mezi něž patří i nejedno kočovné. Racionálně včelaří s novými prostředky. Jako včelař - učitel seznamuje dětí ve školce s včelařením a včelkami.Pořádá včelařské kurzy. Proto bez problémů trpělivě odpovídal na všechny dotazy posluchačům, kteří dostali dostatek prostoru v celém průběhu jeho přednášky, bez ohledu na to, že vymezený čas již dávno vypršel. Nás samozřejmě těší potvrzovaný fakt, že o přednášky je stále mezi včelaři, a to nejen z naši ZO, ale i z okolí zájem, což potvrdilo 42 posluchačů.

16:15 VyhodnoceníVyhlášení výsledků soutěže žáků základních školZO ČSV Kopřivnice
Výsledky soutěží žáků základních škol

V letošním roce, kdy první den festivalu se shodoval s nástupním dnem žáků do škol byla aktivizace žáků základních škol docela problematická. Vzhledem k této skutečnosti se nakonec pořadatelé se soutěžícími žáky dohodli, že v tomto ročníku z každé školy budou vytvořena dvě družstva. Jedno z chlapců a druhé z děvčat. Počet soutěžících týmů tak dosáhl počtu 6. Po ukončení soutěží porotci sečetli výsledné body z jednotlivých disciplín a tak mohli vyhlásit vítěze. A vyhlásili dva. Samostatně vyhonotili družstvo chlapců a dívek. Taky jsme sečetli výsledky obou družstev z každé školy. Z toho pak vyplynulo že nejúspěšnější byli žáci ze ZŠ E.Zátopka, soutěžící pod pedegogickým dozorem paní učitelky Kláry Raškové. Za ní se umístili žáci ZŠ M.Horákové pod dohledem paní učitelky Zdenky Kapsové a třetí pak byli žáci ze ZŠ Alšova pod hodledem paní učitelky Markéty Hanzelkové. Všem dětem i učitelkám děkujeme, že dokázali hned v první den nového školního zorganizovat skupinu žáků ochotných se v tento den nechat zkoušet. A my včelaři děkujeme, že se o včelky, přírodu a včelaření zajímají. A teď už následuje přehled o vyhodnocených účastnících.

Družstva děvčat
PořadíŠkolaSoutěžící
1.ZŠ AlšovaKristýna Vývodová
Adriana Smotanová
Anna Slívová
2.ZŠ M.HorákovéMila Stanojkovič
Romana Klubalová
Klárka Tománková
3.ZŠ E.ZátopkaJulie Pořízková
Alena Valová
Nela Kelnarová
Adéla Valová
Družstva chlapců
PořadíŠkolaSoutěžící
1.ZŠ E.ZátopkaJakub Raška
Vojtěch Fišer
Marek Horák
2.ZŠ AlšovaRudolf Sekáč
Lukáš Huček
Jeník Marčinko
3.ZŠ M.HorákovéJan Mirozska
Marek Bystroň
Jakub Čepelák
 

16:30-18:00 CMR - RadhošťVíno, zpěv a dámská cimbálová muzika Radhošť z BeskydTrojanovice
CMR - Radhošť

Když v roce 1950 začal v Trojanovicích pod Radhošťěm působit Valašský soubor písní a tanců, možná tehdy ani jeho členové netušili, jakou bude mít jednou bohatou historii. Zaměřil se na uchovávaní lidových tanců, písní a zvyků severního Valašska a jižního Lašska. Jinak lze tuto oblast nazvat jako severního úpatí Radhoště. Laškovalašský hraniční kraj je známý svou syntézou valašských a lašských prvků a tím i svou jedinečností. Proto soubor udržující tradice samozřejmě o něm tvrdí, že je to krásná oblast.
A tak jsme si na festivalu my z kopřivnicka na festivalu připomněli to co znali, tancovali, zpívali a provozovali naši pra a praprarodičové, nebo ještě starší předci? A nejen připomněli, ale také zaspívali a dokonce někteří zkusili i zatančit.
A těm, kteří si nemohli tuto cimbálovku poslechnout živě, alespoň sdělíme, co že to bylo hráno:Jdeme k vám, Nepospíchej mládí mé, Vstávej veselý, Křepická, Tišnovanka, Okolo Seče, Nedaleko od Trenčína, Moje česká vlast, Přerovanka, Včera jsem byl u muziky, Římovký můstek, Nad Lužnici svítá, Stará lípa, Když se pšenka zelenala, Fláma, Ptám sa ťa, Od Moravy, Stříbrňaka, Hraj kapelo hraj, Žala naša anička, Netrucuj, Kdo vínko pije, Samohonka, Na slovácké búdě, Si moja milá, Hů a hů, Za hory a doly, Ten večer májový, Škoda lásky a To byla kočka.

18:00-20:30 OchutnávkaŘízená degustace moravských vín - povídání o víněVojtěch Kurial - Vinařství Poštorná u Břeclavi
Řízená degustace moravských vín - povídání o víně

Vinaře Vojtěcha Kuriala jsme na festivalu přivítali i v minulém roce. Pro kladné odezvy jsme jej pozvali i letos. Ten opět připravil a provedl pro návštěvníky festivalu řízenou degustaci moravských vín. Ochutnat jsme mohli produkty z jeho vinařství včetně burčáku. Celá akce byla i letos kladně hodnocena zúčastněnými, a proto nebude tento vinař třeba ani v následujícím ročníku chybět, pokud pořadatelé najdou odvahu ve festivalech pokračovat.

19:30 Divadlo (pro dospělé), České nebeSpolek PasážKamarádi z okolí Jeseníku nad Odrou
Kamarádi ze spolku Pasáž

Mladý kolektiv kamarádů z okolí Jeseníku nad Odrou, kteří mají rádi Divadlo Járy Cimrmana odehráli na festivalu jednu z jeho her - České nebe. Pro návštěvníky bylo překvapením, jak se mladíci ve věku od 20 do 26 let dokázali s touto hrou vypořádat. Kostýmy i kulisy připravené svépomocí se jim povedly.
Samotné představení mělo, což znalce nijak nepřekvapilo, dvě části. Nejprve byl uveden "odborný" seminář pojednávající o díle Járy Cimrmana a poté samotná hra. Děj se odehrával v nebi v průběhu druhé světové války, kde velikáni českých dějin, zvoleni do komise, řešili při zasedání různé záležitosti - především které slavné historické osobnosti pustit do nebe.
Podle reakce publika se oprávněně domníváme, že se toto vystoupení líbilo a povedlo. Jsme rádi, že tito mladíci pomohli svým vystoupením zapsat náš festival u dalších návštěvníků do akcí, které navštíví i příště.

20:00 Včelařská přednáškaVčelí pastva - důležitost včelí pastvy pro zdravý rozvoj včel a kočováníJaroslav Juráň ml. - učitel včelařství, Včelařství Skalička
Včelařská přednáška

Toto byla druhá přednáška téhož dne se stejným přednášejícím, který se příznivě v té první uvedl. A tak někteří, kteří mají rádi Cimrmanovy hry si museli vybrat. Podle účasti si namlouváme, že si mnozí vybrali raději přednášku zkušeného profesionálního včelaře. I téma včelí pastvy a z toho plynoucí potřeby správné volby stanoviště a tedy i kočování bylo zajímavé s mnohými souvislostmi. Tak se občas v průběhu přednášky dotazy z řad posluchačů a ochota přednášejícího na ně reagovat, byl nucen odchýlit od svého připraveného obsahu. Účast 32 posluchačů a jejich dotazy opět potvrdily, že i přes jiné možnosti jak se seznámit s nějakou včelařskou problematikou jsou přednášky jedním z nejefektivnějších informačních zdrojů a to jak pro už včelařící nebo zájmové posluchače. A takovým zdrojem byl i př.Juráň.

20:30-21:45 CMR - RadhošťVíno, zpěv a dámská cimbálová muzika Radhošť z BeskydTrojanovice
CMR - Radhošť

Druhý blok vystoupení Souboru CMR - Radhošť se stal volným pokračování degustace vín, medoviny a dalších pochutin s příjemnou, vtíravou muzikou určenou těm, kterým taková hudba sedí nejvíce. Tato muzika, písně a jejich texty jsou pro určitou skupinu populace největším lákadlem. A také tomu tak bylo. Počet návštěvníků, kteří si zanotovali s cimbálovkou vzrostl. Bylo to jistě dáno tím, že se skutečně bavili a někteří ztratili ostych po několika skleničkách vinného moku. Jednoduše se to dá pojmenovat - dobrá nálada - co v tomto posledním čase festivalového dne v prostorách Musea - na jeho nádvoří - vládlo.
Opět v tomto bloku zazněly písničky tak jako v bloku prvém, který je uveden dříve.

celý den Výtvarná výstavaDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana
Výtvarná soutěž žáků

Při procházce po prostorách, kde byl festival pořádán návštěvníci narazili na umělecké výtvory dětí, které tak reagovaly na besedy se včelaři a nebo si včelařské řemeslo a nebo život včel vzaly jako obsah své tvorby. Mnohá dílka byla skutečně povedená a ani se nechtělo věřit, že je vytvořilo dítě. Nám a doufám všem ostatním nešlo jen o to, jak se to které dílo vyvedlo. Nás včelaře těší, že se o včelařství a včelky děti zajímají a jsou ochotny i vytvořit něco co tuto oblast znázorňuje. Za to jim všem bez výjimky patří naše poděkování.


Pátek 2.9.2016 Den perníku a guláše


II. den festivalu

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
8:30-12:00 Včelařské soutěže - Mateřské školkyPřekážkový běh, Sestavování úlu, Zdobení perníčků, Poznání přírody - včela (motýl, mravenec, …), Výroba svíček z včelího vosku, Stloukání rámků - p. učitelkyZO ČSV Kopřivnice
Soutěže Mateřských školek

Druhý festivalový byl po celé dopoledne zaměřen na naši nejmladší generaci, děti z mateřských škol. Vědomosti o životě včel a práci včelaře i včelích produktech získávaly při povídání o včelách, které proběhlo buďto ve školkách nebo přímo na včelnicích našich včelařů. A tak si hned zrána zasoutěžily. Běžely štafetový překážkový běh, kde štafetový kolík nahradil rámek zy včelího úlu. Sestavovaly úl z jeho jednotlivých komponentů, poznávaly různá druhy hmyzu, vyráběly svíčky z mezistěn a zdobily perníčky. A při stloukání rámků si se svými učitelkami vyměnily role. Děti fandily a paní učitelky se oháněly kladívkem. Všechny soutěžní disciplíny byly hodnoceny a také se dočkaly ocenění. Vyhráli všichni. Děti toho ví více o včelách, včelaření a včelích produktech a včelaři mají radost, že i ti nejmladší se snažili, seč jim síly stačily. Je to na opáčko v příštím ročníku. A na závěr, které že to školky své skupinky dětí přivedly:

  • MŠ Záhumenní - 2 družstva - 18 a 17 dětí
  • MŠ Krátká - 2 družstva - 20 a 21 dětí
  • ZŠ Floriana Bayera - 3 družstva - 12, 7 a 11 dětí
  • MŠ Česká - 1 družstvo - 20 dětí
  • MŠ Francouzská - 1 družstvo - 20 dětí
  • ZŠ a MŠ Motýlek - 3 družstva - 14, 11 a 10 dětí
  • MŠ Pionýrská - 1 družstvo - 21 dětí
  • MŠ I.Šustaly - 2 družstva - 11 a 19 dětí
  • a 1 družstvo - 18 dětí neuvedlo svou příslušnost k MŠ
Sečteno 16 družstev a ty dohromady představovaly 250 dětských soutěžících. A nelze při tom zapomenout poděkovat 22 učitelkám, které dětem dělaly doprovod a jednu soutěžní disciplínu absolvovaly za své družstvo.
Soutěžící v této kategorii se se soutěžními úkoly vypořádaly s nadšením a chutí a proto v této soutěži vyhrály všechny děti.

9:30-11:30 Divadlo - Klaun - Pepíno PrcekZábavné hry s klaunem pro děti MŠ, Balónky, Cukrová vata, Klaunova minidiskotékaOdry
Klaun - Pepíno Prcek

PepinoPrcek je nejpopulárnější a nejoblíbenější postava z nabízeného programu pro děti. Zábava byla tvořena jako show šitá na míru včelařskému dnu, pro děti mateřských. Děti se mezi soutěžemi setkali s Pepínem Prckem a za tance, zpěvu, her, a dotazů Pepina se pěkně pobavily. Téměř to vypadalo, jako by je představitel Pepina zkoušel a naváděl k odpovědím na své dotazy, jako nápověda k dalším soutěžním disciplínám. Když byste děti při této show pozorovali, viděli byste jak jsou do dění vtaženy a aktivně reagují na pokyny Pepina. A také byste viděli jak je to baví. Tak se to povedlo. Děti se opět přiučily a zároveň pobavily, což těší pořadatele, neboť takový byl jejich záměr. A protože byla zábava spojena s písničkami, pak vězte, že se děti s radostí pohybovaly podle Pepína v rytmu hudby: Chicken dance ha ha, PSY - GANGNAM STYLE, Fun Factory - I Love You, Vařila myšička kašičku, Znělka Pat a Mat, Los del Rio - Macarena, EGO ft. Robert Burian - %Zijeme len raz, Kalinka, Bláznivá noc, Létající Čestmír, Rednex - Cotton Eye Joe a Star wars cantina.

10:00, 11:00, 15:00 Povídání o včeláchVčelařské řemeslo - ukázka práce v živých včelách Němec Oldřich - předseda ZO ČSV Kopřivnice
Ukázka práce v živých včelách

Co mohlo lépe představit dětem včelařinu, než praktická ukázka na živém včelstvu. Zvídavější a odvážnější děti mohly pozorovat a poslouchat komentář našeho předsedy u úlu se živými včelami. Dozvěděly se jak, co a proč je nutno dělat a jaké činnosti musí být prováděny při rozebírání včelího díla, jak obsedá včelstvo úl a řadu dalších podrobností.
Zájem byl značný a tak jen některé děti použily při ukázce včelařské klobouky. Odvážnější, ale u dětí spíš neznalejší rizik, to vyzkoušely i bez nich a potěšitelnou skutečností bylo, že včelky jako by věděly jak se u úlu nacházejí děti a chovaly se ukázněně. Žádné z dítek neodcházelo s pláčem a žihadlem.
Př.Němec byl jistě zájmem dětí a chováním včelek příjemně překvapen. A protože se ukázka opakovala ještě dvakrát a to i bez účasti dětí z mateřských škol se stejným zájmem dospělých i chováním včelek, byl to den s ůspěšnými ukázkami. Př.Němec však neprozradil jak se se včelkami domlouvá, případně jakou odměnu jim slíbil, aby byly tak vzorné.

10:00-12:00, 14:00-18:00 ŘemeslaVčelař, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
Ukázky řemesel

Návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, co se skrývá za řemesly jako je včelař, kovář, pernikář a svíčkář. Druhý festivalový den uvedení řemeslníci dodrželi svůj příslib. O ukázkách práce v živých včelách jsme psali výše.
Umělecký kovář rozdělal oheň, postavil kovadlinu a ve výhni rozpaloval železo do ruda, aby ho pak kladivem tvaroval a vytvářel hřeby, podkovičky, šípové hroty a jiné předměty. Občas si ke spolupráci přizval i děti, které mu pomáhaly kladivem železo kovat. Bylo se u kováře na co dívat i na to, že to není řemeslo pro bílé rukavičky.
Pernikářka sice nehnětla těsto a nepekla na místě perníčky, ale předvedla jak a čím se dají perníčky zdobit a zejména děti měly možnost vzít do svých rukou kornoutek s polevou a perníček ozdobit dle své fantazie.
Svíčkaře jsme měli i v tomto dni na festivalu dva. Jeden umožnil dětem z voskové mezistěny a knotu si svíčku srolovat. p.Mečiar jako druhý předváděl, jak se dají svíčky odlévat. Předvedl různé techniky odlévání, např. dlouhých tvarovaných svící, nebo odlévání do silikonových forem. Co a do čeho odléval nakonec bylo i možné koupě.

10:00-14:00 Kurz - přednáškyKurz chovu matek - šlechtitelská práceIng. Dalibor Titěra CSc., - včelařský odborník, VÚV v Dole
Kurz - přednáška

I druhý den program obsahoval odbornou přednášku o šlechtitelské práci včelařů při chovu matek. Přednášejícím byl Ing.Dalibor Ttěra CSc. V průběhu přednášky se její účastníci mohli převědčit, že jim přednáší fundovaný odborník, pracující jako badatel ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. V něm vede akreditovanou zkušební laboratoř, která kromě jiného ověřuje kvalitu medu, dodává potvrzení o zdravotním stavu včel a vyšetřuje příčiny úhynu včel. K hlavní specializaci Ing. Titěry patří inseminace včelích matek a samozřejmě jejich chov. Vyučuje včelařství na České zemědělské univerzitě v Praze a na dalších školách.
Přednáška byla doplněna názornou ukázkou a diskusí nad rozebraným včelstvem, při řelarvování a dalších činnostech. Tatodlouhodobější činnost v otevřených včelách jim už nebyla příliš po chuti a tak 2 posluchači byli úspěšně včelkami napadeni žihadlem. Naštěstí to byli otrlí včelaři. Účastnící přednášky se dozvěděli mnoho zajímavých informací a považovali přednášku jednoznačně za přínosnou a zajímavou.

10:00-18:00 Naučná steska, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciŽivot včel v obrazech - včelařské potřebyZO ČSV Kopřivnice
Naučná stezka

Stejně jako v prvním dnu, mohli návštěvníci festivalu průběžně získávat informace o významu včel v přírodě, o jejich životě, o práci včelaře, včelích produktech i historii včelaření. V prostorách konání festivalu byly rozmístěny panely s obrazovými a textovými informacemi z prakticky celé včelařské tématiky - historie, života včel, významu v přírodě, včelích produktech, včelích obydlích i samotných včelařích a jejich činnostech. A aby byly informace názornější, mohli si návštěvníci prohlédnout jak reálně vypadají úly a vše co se v nich nachází, co ke své práci včelaři používají i to co včelaře a včelky trápí. V neposlední řadě si prohlédli mnohé včelí produkty i když zrovna nebyly součástí naučné stezky. Našli je v prodejních stáncích, kde si je mohli zakoupit. V tento druhý festivalový den mohli ochutnat med a medovinu a vybrat podle svého rozhodnutí ten nejchutnější. Ten kdo si celý areál postupně prošel, mohl zcela vše spatřit.

10:00-18:00 PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice, filmů se včelařskou tématikou

Na festivalu jsme měli k dispozici dva prostory, kde probíhaly odborné přednášky, případně divadelní představení. Tyto akce nevyužívaly určené prostory trvale. V těchto chvílích mohli návštěvníci festivalu shlédnout prezentační video ZO ČSV Kopřivnice s pozvánkou na internetové stránky základní organizace, kde se toho o ní mohou dozvědět podstatně více. Tato prezentace byla doplněna promítáním filmů se včelařskou tématikou, díky souhlasu udělenému Videoslužbami Kolář, autory řady DVD které sice postupně stárnou, ale neztrácejí nic na své informační hodnotě. Protože se vše a včelařství vyvíjí, nemohou obsahovat některé novinky. Ti návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět i mnohé novinky, navštívili připravené odborné přednášky.

11:00-18:00 Jarmark, ProdejVčelařské potřeby, Včelí produkty, ObčerstveníVastoil, Pleva, Včelařství Marie Bučánková, Včelařské knížectví
Festivalový jarmark

Co by to byl za Festival medu a písničky pořádaný včelaři, kdyby si návštěvníci nemohli rovněž něco zakoupit. K dispozici byly včelařské potřeby, od drobných pomůcek až po celé úlové sestavy. Kromě toho byly k dispozici snad všechny včelí produkty. Medem počínaje a včelím jedem v mastech konče. O svíčkách ani nemusíme mluvit, ty se na festivalu přímo vyráběly. A perníky, medovníky nebo medovina a medové limonády potěšily nejedny chuťové pohárky. Dokonce byla k dispozici i literatura o včelích produktech a apiterapii. Sice to nevypadalo jako na farmářském trhu, ale jako na včelařském ano a to jsme chtěli.

14:00 UkázkaÚlové sestavy a včelařské vybavení úlůStolařství AVOS, Valašské Meziříčí, Vahala Antonín
Úlové sestavy a vybavení úlu

Výrobce, nejen sestav úlů a jejich jednotlivých částí p.Vahala Antonín návštěvníky a samozřejmě i včelaře seznamoval se svými výrobky. Některé části nebo i celou úlovou sestavu si klidně mohl někdo zakoupit, nebo objednat. Byla to parádní možnost pro včelaře, kteří potřebují úly obnovit nebo jejich počet na svých včelnicích rozšířit, ale samozřejmě i pro ty, kteří se rozhodnou včelařit. Bez úlů to nejde a na festivalu vše vidět v reáném provedení. Výrobce trpělivě každému kdo o to požádal vysvětlil rozdílné pojetí jednotlivých sestav a jejich rozdílům. Rozsahem nabídky se vyrovnal mnohým internetovým nabídkám. Jestli byl úspěšným prodejcem se pravděpodobně dozvíme až se s ním budeme bavit o jeho možné účasti na příštím festivalu.

14:00-16:00 DiskotékaDJ STOUPAMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
Dětská diskotéka

Tomáš Machala, kterému nikdo jinak neřekne než DJ Stoupa se svým moderátorským umem a reprodukovanou hudbou po celou dobu Dětské diskotéky opět vtáhl děti do tanečků a zpěvu. Vyplnil tak čas zábavou malým návštěvníkům a rodičům tak umožnil posedět při chutném moku. Protože je to opakovaná zábav tak mnozí rodiče nebo prarodiče děti na ní přivedli a ve většině případů nezůstalo jen u této zábavy. Zvědavost zvítězila, zda nebude něco na festivalu co ještě neviděli a areál si společně prošli. Pak diskotéka splnila ještě jeden úkol. Pomohla propagaci něčeho jiného - včelařství.

14:00-18:00 SoutěžDegustace gulášůodborná porota
Včelařské guláše

Gulášová soutěž byla samozřejmě odstartována ve 14:00. 5 týmů se dalo do vaření libovolného guláže, tedy z týmem vybraných surovin. A tak jsme viděli zpracovávat hovězí a vepřové maso, ale i buřty. Při pohledu do bublajících kotlíků se mnoha návštěvníkům začaly "sbíhat sliny". Jejich dotazy, kdy si budou moci některý zakoupit se postupem času množily. Konečně bylo navařeno. Prodej návštěvníkům a degustace porotou byla zahájena. Ať už byl guláš konzumován z kteréhokoliv kotlíku, všichni si pochvalovali jak si pochutnali. Porota to určitě neměla jednoduché, ale musela vybrat tři nejlepší.

15:00-17:00 Včelařská přednáškaBiologie a fyziologie včely medonosné - Tvorba meduIng. Dalibor Titěra CSc., - včelařský odborník, VÚV v Dole
Kurz - přednáška

Jak již bylo u první přednášky druhého dne festivalu uvedeno, přednášel absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Ing. Titěra, veřejnosti znám jako autor mnoha článků ve svazovém časopise Včelařství. Často jej využívá Česká televize v pořadech o včelách a včelích prouktech. Takže se s jeho povídáním o včelách setkala i široká veřejnost. Sám je včelař praktik a badatel. Jeho přednážka proto nebyla pouhá teorie. Svou přednášku doplnil praktickými poznatky z praxe a výzkumů. Téma biologie a fyziologie včely medonosné a to jak je včelami vytvářen med bulo na našem festivalu předneseno skutečným odborníkem. A nejen přednášel. Průběžně reagoval na vznikající dotazy 27-mi přítomných posluchačů a tak vysvětlil mnohým jejich nejasnost, neznalost či chybné smýšlení. To co jsme očekávali se splnilo. Spokojenost posluchačů.

15:00-18:00 SoutěžIII. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)III. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)
Soutěž o nejlepší medovinu

Již třetím rokem jsme dali příležitost výrobcům medoviny, přihlásit svou medovinu do soutěže. O tom, která je ta nejchutnější rozhodovali druhý festivalový den amatérští degustátoři svým hlasem. Degustátoři museli mít nejméně 18 let. Věříme, že si degustátoři byli vědomi skutečnosti, že se po degustaci zařadili mezi ty, co požili alkoholický nápoj a proto neusedli jako řidiči do dopravních prostředků. Nedonesla se k nám žádná zpráva, která by tuto naši důvěru popřela.

15:00-18:00 SoutěžIII. ročník o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice 2016 (ochutnávka pro veřejnost)veřejnost
Soutěž o nejlepší med

I tato soutěž byla pořádána třetím rokem. Jako nejlepší med bude vyhlášen ten, který po návštěvnické degustaci a hlasování bude označen jako nejchutnější. Tím se stane med, který dostane nejvíce hlasů degustátorů že jim ze všech soutěžních medů, chutnal nejvíce. Hodnoceny byly samozřejmě pouze ty medy, které včelaři do soutěže přihlásí. Při tom to nemusel být včelař z kopřivnicka ale v podstatě mohl med do soutěže přihlásit kterýkoliv včelař.

16:00-17:30, 20:30-21:45 CizinciCountry kapelaKopřivnice
Cizinci z Kopřivnice

Kapelu Cizinci, tyto zkušené matadory country muziky není místním zapotřebí dlouho představovat. Tato Kopřivnická bluegrass-country kapela, opět potěšila své posluchače. Pod vedením Jiřího Krpce skupina hudebníků předvedla jak ovládají své hudební nástroje a hlasy. Prostě řečeno, nezklamala očekávání a návštěvníkům zahráli:Jonny Dear, Kdyžpláče mý baby, Báječná ženská, Panenka, Sokolíček, Mexiko, Nevada, Růže z texasu, Jízda na bobech, Banjo z mlžných hor, Plovárna snů, Severní vítr, Hardy, Slunko trávu hladí, Náměsičník, To ráno vítr foukal, Rozmar, Jó třešně zrály, Miláček, Město, Nový den, Cripple Croek, Zrzek, Slack berry blossom, Pan Ryba, Vandráci, Sale to Australia, Toulavý cizinec, Zvony mé do dáli zvou, Zuzana a Fosters Reel.

17:30-18:30 Loutková scéna - Divadlo (pro děti)Divadlo dětského diváka Přerov - pohádka KykyrykyPřerov
Kykyryky

Děti se bavily. Shlédly představení Kykyryky - Spojení tří pohádek - Kouzelné barvy, Jak měla liška chaloupku z ledu a Kohoutek a slepička. Pohádka byla interaktivní, děti učinkovaly v několika rolích. Herečka dokázala Michaela Borošová dokázala dětí aktivovat a zapojit do děje. Tak se všichni mohli přesvědčit, že na našem festivalu vystoupila vítězka 25.ročníku festivalu MINITEATRO Jiřího Tibitanzla v kategorii ženský herecký výkon. Výkon tomu skutečně odpovídal a my jsme rádi, že se nám podařilo získat vystoupení, na který budou děti vzpomínat.

18:00 Vyhodnocení soutěže O nejlepší Včelařský gulášZO ČSV Kopřivnice
Vyhlášení nejchutnějších gulášů

Po degustaci a vyprázdnění kotlíků s guláši návštěvníky přišla chvíle, ve které by oznámen verdikt poroty.

18:30-20:00 Fleretvystoupení hlavního hudebního hosta, Folk-rockové kapely z Valach"Zlín
Fleret

Vizovická kapela Fleret patří ke stálicím na české hudební scéně. Za více jak třicet let své existence odchovala tři generace fanoušků a na svém kontě má přes deset studiových alb, z nichž několik dosáhlo zlaté i platinové prodejnosti. Díky svému jasně rozpoznatelnému zvuku, který není třeba nikam řadit a nikterak škatulkovat, a díky přímočarým osobitým textům, převážně z pera pánů Myslivečka a Mrlíka, Fleret jasně odkazuje na pevné valašské kořeny.Tož ogaři zahráli pro své kopřivnické fanoušky na Festivalu medu a písničky v Kopřivnici: Chodníčky, Kateřině, Chlapi! herdek!! hoří!!!, Cik cak, Mrtvém přes cestu, Každá ruka dobrá, Tož no a co?!, Susede, susede, Chtěl sem ít dveřima, Tříkrálová, Gdyž sem šel z Mlacovy, Příběh fanoša v pálenici ušnuvšího, Maloval mňa malíř, Ukažte mi cestu dom, Neperte se ogaré, Šak máte nalété, Čortův hrád, Zafúkané, Kurnišopatožtone, Lélo lélo, O krásách valašska, Kapůrková, Manekýna, Na dědině, Umělci na Šňůře, Večer křupavých srdíček, Anděl, Vizovice a Vý aj pý.

19:00 Předávání výherVčelařova TOMBOLAZO ČSV Kopřivnice

Ve druhém festivalovém dni jsme začali testovat štěstí návštěvníků. Celý den si mohli prohlížet, co se nachází ve včelařské tombole a losy si pořídit. Po nákupu se ihned dozvěděli, zda něco vyhráli nebo nic. Pokud vyhráli tak mohli pokukovat na vystavené ceny. V 19:00 hodin se s vyhrávajícím losem dostavili k výstavce výher a svou výhru si mohli vyzvednout. Možná všichni očekávali, že na včelařské akci bude tombola sestavena jen ze včelích produktů. Ty mezi výhrami samozřejmě nechyběly, ale do tomboly přispěli nejen včelaři a výrobci zboží ze včelích produktů, ale i prodejci včelařské literatury a DVD a řada dalších "nevčelařských" firem. Ukázalo se že i výherci včelařských pomůcek si dost rychle věděli rady, jak svou výhru směnit se včelařem za jiný produkt. Tak možná byli všichni výherci spokojeni. A ti co nic nevyhráli si zase jednou potvrdili na našem festivalu, že mají asi štěstí někde jinde, třeba doma.

Celý den Včelařské soutěže - Mateřské školkyDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana
Výtvarná soutěž dětí mateřských škol

Při procházce po prostorách, kde byl festival pořádán návštěvníci narazili na umělecké výtvory dětí, které tak reagovaly na besedy se včelaři a nebo si včelařské řemeslo a nebo život včel vzaly jako obsah své tvorby. Mnohá dílka byla skutečně povedená a ani se nechtělo věřit, že je vytvořilo dítě. Nám a doufám všem ostatním nešlo jen o to, jak se to které dílo vyvedlo. Nás včelaře těší, že se o včelařství a včelky děti zajímají a jsou ochotny i vytvořit něco co tuto oblast znázorňuje. Za to jim všem bez výjimky patří naše poděkování.


Sobota 3.9.2016 Den medu, Farmářský trh trochu jinak


III. den festivalu

čas Akce Obsah akce Zajišťuje
10:00-12:00 ŘemeslaVčelař, Řezbář motorovou pilou, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Lichnov, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
Ukázky řemesel

Návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, co se skrývá za řemesly jako je včelař, řezbář motorovou pilou, kovář, pernikář a svíčkář. Třetí festivalový byli k vidění všichni řemeslníci. O ukázkách práce v živých včelách jsme psali dříve.
Nově se prezentujícím řemeslníkem byl řezbář motorovou pilou. Chvíli se o čas přetahoval o čas s dechovkou, když se jeho pila zakousla do dřevěného špalku. O čas se podělili a tak ani jedna ze dvou skupin fandů nepřisla zkrátka. Práce řezbáře vyvrcholila dokončením "sousoším" dvou sov. A tento výtvor se navíc stal jednou z exlusivních cen včelařovy tomboly.
Umělecký kovář pokračoval v práci a ve výhni rozpaloval železo do ruda, aby ho pak kladivem tvaroval a vytvářel hřeby, podkovičky, šípové hroty a jiné předměty. Občas si ke spolupráci přizval i děti, které mu pomáhaly kladivem železo kovat. Bylo se u kováře na co dívat i na to, že to není řemeslo pro bílé rukavičky.
Pernikářka sice nehnětla těsto, nepekla a nezdobila na místě perníčky, ale předvedla svou produkci, aby návštěvníci mohli mít představu co se vše dá z perníku vytvářet.
Svíčkař p.Mečiar v tento festivalový den předváděl, jak se dají svíčky odlévat. Předvedl různé techniky odlévání, např. dlouhých tvarovaných svící, nebo odlévání do silikonových forem. Co a do čeho odléval nakonec bylo i možná koupě jak svíček, tak forem.

10:00-12:30 DechovkaVystoupení dechové hudby JavořinkaLichnov
Dechová hudba Javořinka

Dechová hudba z Lichnova má dlouhou tradici. První zmínky o ní sahají až do roku 1875. V průběhu let se měnili kapelníci a další funkcionáři, až se postupně dopracovali v roce 1988 k názvu Javořinka. Pod tímto názvem dechová hudba hraje dodnes a představila se návštěvníkům na našem festivalu s širokým hudebním repertoárem, proloženým vtipnými mluvenými komentáři. Příznivci tohoto hudebního žánru si přišli na své, i když museli v přestávkách mezi jednotlivými hudebními bloky ještě navíc několikrát vyslechnout zvukovou kulisu vytvářenou řezbářem jeho motorovou pilou.Nic to však neovlivnilo repertoár dechovky:Jdeme k vám, Nepospíchej mládí mé, Vstávej veselý, Křepická, Tišnovanka, Okolo Seče, Nedaleko od Trenčína, Moje česká vlast, Přerovanka, Včera jsem byl u muziky, Římovský můstek, Nad Lužnici svítá, Stará lípa, Když se pšenka zelenala, Fláma, Ptám sa ťa, Od Moravy, Stříbrňanka, Hraj kapelo hraj, Žala naša Anička, Netrucuj, Kdo vínko pije, Samohonka, Na slovácké búdě, Si moja milá, Hů a hů, Za hory a doly, Ten večer májový, Škoda lásky a To byla kočka.

10:00-17:00 PrezentacePrezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření, studia KolářPavel Matula, ZO ČSV Kopřivnice
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice, filmů se včelařskou tématikou

Na festivalu jsme měli k dispozici dva prostory, kde probíhaly odborné přednášky, případně divadelní představení. Tyto akce nevyužívaly určené prostory trvale. V těchto chvílích mohli návštěvníci festivalu shlédnout prezentační video ZO ČSV Kopřivnice s pozvánkou na internetové stránky základní organizace, kde se toho o ní mohou dozvědět podstatně více. Tato prezentace byla doplněna promítáním filmů se včelařskou tématikou, díky souhlasu udělenému Videoslužbami Kolář, autory řady DVD které sice postupně stárnou, ale neztrácejí nic na své informační hodnotě. Protože se vše a včelařství vyvíjí, nemohou obsahovat některé novinky. Ti návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět i mnohé novinky, navštívili připravené odborné přednášky.

10:00-18:00 Naučná steska, výstava - současnost i historie včelaření v KopřivniciZO ČSV Kopřivnice
Naučná stezka

Stejně jako v prvních dvou dnech, mohli návštěvníci festivalu průběžně získávat informace o významu včel v přírodě, o jejich životě, o práci včelaře, včelích produktech i historii včelaření. V prostorách konání festivalu byly rozmístěny panely s obrazovými a textovými informacemi z prakticky celé včelařské tématiky - historie, života včel, významu v přírodě, včelích produktech, včelích obydlích i samotných včelařích a jejich činnostech. A aby byly informace názornější, mohli si návštěvníci prohlédnout jak reálně vypadají úly a vše co se v nich nachází, co ke své práci včelaři používají i to co včelaře a včelky trápí. V neposlední řadě si prohlédli mnohé včelí produkty i když zrovna nebyly součástí naučné stezky. Našli je v prodejních stáncích, kde si je mohli zakoupit. V tento druhý festivalový den mohli ochutnat med a medovinu a vybrat podle svého rozhodnutí ten nejchutnější. Ten kdo si celý areál postupně prošel, mohl zcela vše spatřit.

10:00-18:00 Jarmark, ProdejVčelařské potřeby, Včelí produkty, ObčerstveníVastoil, Pleva, Včelařství Marie Bučánková, Včelařské knížectví
Včelařský jarmark

Co by to byl za Festival medu a písničky pořádaný včelaři, kdyby si návštěvníci nemohli rovněž něco zakoupit. K dispozici byly včelařské potřeby, od drobných pomůcek až po celé úlové sestavy. Kromě toho byly k dispozici snad všechny včelí produkty. Medem počínaje a včelím jedem v mastech konče. O svíčkách ani nemusíme mluvit, ty se na festivalu přímo vyráběly. A perníky, medovníky nebo medovina a medové limonády potěšily nejedny chuťové pohárky. Dokonce byla k dispozici i literatura o včelích produktech a apiterapii. Sice to nevypadalo jako na farmářském trhu, ale jako na včelařském ano a to jsme chtěli.

10:30 Včelařská přednáškaOčetřování včelstev během roku - metodika né jen o včelaření v LangstrotechIng. Texl František - učitel včelařství, Předseda spolku komerčních včelařů
Ošetřování včelstev v průběhu roku

Tak jako v jiných chovech, mají včely celou řadu nepřátel a nemocí, které se je snaží zdecimovat. Včelaři se musí snažit, svým včelkám v jejich úsilí o zdravý rozvoj celoročně pomáhat. Jak to mají dělat se dozvěděli na přednášce předsedy sekce komerčních včelařů Ing. Františka Texla. A předseda není samozřejmě jen teoretik, obhospodařuje 149 včelstev a je uznávaným učitelem včelařství. Že je fundovaným přednášejícím prokázal na našem festivalu svou přednáškou, doplňovanou praktickými zkušenostmi a reakcemi na dotazy 43 posluchačů. Poukázal na mnohé chyby v ošetřování včelstev, se kterými se setkal a to proč je to chybně také zdůvodnil. Přednáška jistě byla zajímavá podle počtu včelařů dychtivých po informacích, kteří přednášku vyslechli.

12:00-16:00 SoutěžIII. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)III. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví 2016 (ochutnávka pro veřejnost)
Soutěž o nejlepší medovinu

Již třetím rokem jsme dali příležitost výrobcům medoviny, přihlásit svou medovinu do soutěže. O tom, která je ta nejchutnější rozhodovali druhý festivalový den amatérští degustátoři svým hlasem. Degustátoři museli mít nejméně 18 let. Věříme, že si degustátoři byli vědomi skutečnosti, že se po degustaci zařadili mezi ty, co požili alkoholický nápoj a proto neusedli jako řidiči do dopravních prostředků. Nedonesla se k nám žádná zpráva, která by tuto naši důvěru popřela.

12:00-16:00 SoutěžIII. ročník o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice 2016 (ochutnávka pro veřejnost)veřejnost
Soutěž o nejlepší med

I tato soutěž byla pořádána třetím rokem. Jako nejlepší med bude vyhlášen ten, který po návštěvnické degustaci a hlasování bude označen jako nejchutnější. Tím se stane med, který dostane nejvíce hlasů degustátorů že jim ze všech soutěžních medů, chutnal nejvíce. Hodnoceny byly samozřejmě pouze ty medy, které včelaři do soutěže přihlásí. Při tom to nemusel být včelař z kopřivnicka ale v podstatě mohl med do soutěže přihlásit kterýkoliv včelař.

14:00, 16:00, 18:00 Tanečnice ZUŠTaneční vystoupení mládežnického souboruVraspírová - ZUŠ Zd. Buriana
Taneční vystoupení souboru ZUŠ Zd.Buriana

Taneční soubor ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, na včelaských dnech vystoupil již potřetí.Patří tak mezi festivalové stálice, kdy pohybově nadané slečny návštěvníky svými třemi vystoupeními pobavily. A nebyla to sázka naslepo. Bylo se nač dívat, i když prostor, který měly k dispozici k provedení svých vystoupení nebyl zrovna pódiový nebo parketový. O to víc je třeba úsilí a zátěž na kotníky ocenit a za všechna tři vystoupení poděkovat.

14:00-18:00 ŘemeslaVčelař, Tesař, Pernikář, Kovář, SvíčkářKopřivnice, Lichnov, Kopřivnice, Starý Jičín, Slovensko
Ukázky řemesel

Návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, co se skrývá za řemesly jako je včelař, řezbář motorovou pilou, kovář, pernikář a svíčkář. Třetí festivalový byli k vidění všichni řemeslníci. O ukázkách práce v živých včelách jsme psali dříve.
Řezbář nevyřezával celý den. Motorová pila a další elektricky poháněné nástroje jsou efektivní při práci se dřevem a tak odpoledne si mohli návštěvníci již pouze prohlédnout výsledek řezbářovy dopolední práce, "sousoší" dvou sov. A tento výtvor již byl exlusivní cenou včelařovy tomboly.
Umělecký kovář pokračoval v práci a ve výhni rozpaloval železo do ruda, aby ho pak kladivem tvaroval a vytvářel hřeby, podkovičky, šípové hroty a jiné předměty. Občas si ke spolupráci přizval i děti, které mu pomáhaly kladivem železo kovat. Bylo se u kováře na co dívat i na to, že to není řemeslo pro bílé rukavičky.
Pernikářka sice nehnětla těsto, nepekla a nezdobila na místě perníčky, ale předvedla svou produkci, aby návštěvníci mohli mít představu co se vše dá z perníku vytvářet.
Svíčkař p.Mečiar v tento festivalový den předváděl, jak se dají svíčky odlévat. Předvedl různé techniky odlévání, např. dlouhých tvarovaných svící, nebo odlévání do silikonových forem. Co a do čeho odléval nakonec bylo i možná koupě jak svíček, tak forem.

11:00-15:00 UkázkaVýroba svíček ze včelího voskuKaňa Josef - ZO ČSV Kopřivnice, Márián Mečiar - Silikonové formy na svíčky - Kremnica
Výroba svíček ze včelího vosku

Již od pradávna lidé zjistili, že včelí vosk je možno použít výrobu svíčky a tak si prodloužit den. Dnes se převážně ze včelího vosku vyrábějí dva druhy. Prní vzniká svinutím včelařské mezistěny kolem knotu. Druhá metoda spočívá v nalití roztaveného vosku do formy s knotem. Po vychladnutí vosku se svíčka z formy vyjme. A oba druhy výroby byly na festivalu k vidění v prvních dvou dnech. Metodu lití i v třetím dnu a tato průběžná ukázka prováděná p.Mečiarem pokračovala i ve třetím festivalovém dnu

13:00 UkázkaÚlové sestavy a včelařské vybavení úlůStolařství AVOS, Valašské Meziříčí, Vahala Antonín
Co je v úlu a jak je setaven

Výrobce, nejen sestav úlů a jejich jednotlivých částí p.Vahala Antonín návštěvníky a samozřejmě i včelaře seznamoval se svými výrobky. Některé části nebo i celou úlovou sestavu si klidně mohl někdo zakoupit, nebo objednat. Byla to parádní možnost pro včelaře, kteří potřebují úly obnovit nebo jejich počet na svých včelnicích rozšířit, ale samozřejmě i pro ty, kteří se rozhodnou včelařit. Bez úlů to nejde a na festivalu vše vidět v reáném provedení. Výrobce trpělivě každému kdo o to požádal vysvětlil rozdílné pojetí jednotlivých sestav a jejich rozdílům. Rozsahem nabídky se vyrovnal mnohým internetovým nabídkám. Jestli byl úspěšným prodejcem se pravděpodobně dozvíme až se s ním budeme bavit o jeho možné účasti na příštím festivalu.

14:00-15:30 Lenka Filipovákoncert známé české písničkářky
Lenka Filipová

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová studovala na pražské konzervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Dosud vydala více než 20 alb různých stylových žánrů. Většina z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová. Působí také jako autorka hudby a řada jejích skladeb se stala velkými a trvalými hity. A právě Lenka Filipová byla příjemným zpestřením sobotního odpoledne na Dni medu a písničky. Potěšila svým vystoupení mnohé přítomné fanoušky jak svou hrou na kytaru, tak i zpěvem. A kdo zná, učitě si udělá obrázek z tohoto seznamu:Zamilovaná, Vzpomínky na Alhambru, Arie, 3.věta Sonata C-dur m.Giuliani, Etude no.1 - H.V.Lobos, Valčík č.1 opus 54 A-dur - A.Dvořák, Lidové písně (Teče voda teče, Prijdi Janik premilený, Aby nás Pánbůh miloval), Preludium D.moll-J.S.Bach, Fantasia - A.Mudarra, Keltské písně (Greensleaves, Carrick Fergus, Oidche Mhath Leibh, Freedom, Twice Brewed), Cación y danza I. - R.Pipo, Adagio - T.Albinoni, I.Věta koncert D-dur - A.Vivaldi, Věnování, V pondělí ráno, Pár písní, V šálku čaje na Srí Lanku, Svět se zbláznil, Možná, Za všechno může čas, Prý se tomu říká láska, Až budem to mít, Hope and faith, Málo mám, Tisíc způsobů jak zabít lásku, Friedrich g.Handel Lascia - Arie z opery Rinaldo, Antonio Vivaldi - II. Věta z koncertu G Dur, Ať žije show, Scarboroughfaire, Strážný anděl, Toulavý valčík, Bacardi, Dobrý Bůh to ví, Blázni se radujou a Přátelé.

15:30 Včelařská přednáškaRacionalizace chovu včelstev - obchod a propagace vlastní práceIng. Texl František - učitel včelařství, Předseda spolku komerčních včelařů
Racionalizace chovu včelstev

Přednášející, Ing. Texl František, který obhospodařuje 149 včelstev, má určitě bohaté zkušenosti s komerčním včelařením a efektivními pracovními postupy. A o tyto své zkušenosti se na své přednášce s 24-mi posluchači ochotně podělil. A vůbec nevadilo, že přednášel převážně tzv.hobby včelařům. A ukázalo se, že i včelaři s malým počtem včelstev projevovali zájem a při nejasnostech vznášeli na přednášejícího dotazy, který na ně trpělivě odpovídal. I tato poslední přednáška ukázala, že mezi včelaři i nevčelaři je o včelařskou problematiku zájem a na akci tohoto typu právem patří.

15:30-17:00 Loutková scéna - Divadlo (pro děti)Divadlo dětského diváka Přerov - pohádka Boty dělaj kocouraPřerov
Boty dělaj kocoura

Druhé představení divadla dětského diváka v provedení Michaely Borošové, Boty dělaj Kocoura, což byla klasická pohádka o kocourovi, který pomohl svému pánovi, prostému mlynáři, k princezně a ke hradu. Děti se dozvěděly, jak a kde se mele mouka, pomáhaly kocourovi chytit zajíce, vyzkoušely si práci komorné, kočího a dalších poddaných, a budou držely palce kocourovi, aby přemohl zlého černokněžníka. Již z prvého vystoupení předchozího dne se dalo očekávat, že půjde o divadlo do něhož budou děti aktivně vtaženy. Očekávání se samozřejmě naplnilo a všechny malé diváky včetně doprovázejících dospěláků pobavilo. Věříme, že na toto divadlo budou ještě dlouho vzpomínat.

15:30-16:30, 18:00-18:30 Dětská diskotékaDJ StoupaMachala Tomáš Kopřivnický hitmaker
Dětská diskotéka DJ Stoupy

Tomáš Machala, kterému nikdo jinak neřekne než DJ Stoupa se svým moderátorským umem a reprodukovanou hudbou po celou dobu Dětské diskotéky opět vtáhl děti do tanečků a zpěvu. Vyplnil tak čas zábavou malým návštěvníkům a rodičům tak umožnil posedět při chutném moku. Protože je to opakovaná zábav tak mnozí rodiče nebo prarodiče děti na ní přivedli a ve většině případů nezůstalo jen u této zábavy. Zvědavost zvítězila, zda nebude něco na festivalu co ještě neviděli a areál si společně prošli. Pak diskotéka splnila ještě jeden účel. Pomohla propagaci něčeho jiného - včelařství.

16:30-18:00 Hana a její sestryvystoupení brněnské popbigbítové kapelyBrno
Hana a její sestry

Kapela vznikla z původní formace pod názvem Palmua. Jejími členy jsou frontmanka Hana Křížová (zpěv), Pavel Kříž (bicí), Aleš Klimánek (kytara), Tomáš Jestříbek (baskytara). V tomto složení funguje již více než tři roky. Styl kapely vychází z kořenů a zkušeností jednotlivých členů. Tak jsme si mohli vyslechnout skladby:Posedlost, Já nevím, Skřítek, Ledovcové řeky, Všechnozem, Slunce,Lucifer v mé hlavě, Ráno, Planety, Ztrácím víru, Nohama na zemi, Od nikud někam, Duben, Po strážní věží, Konec agenta W4C a Noční obraz. Vystoupení mnohé návštěvníky potěšilo a pro jejich zájem potěšilo i pořadatele.

17:00 Předávání výherVčelařova TOMBOLAZO ČSV Kopřivnice
Předání cen ze včelařovy tomboly

Ve stanovenou dobu byly ve třetím dbu festivalu předávány výhry ze včelařovy tomboly. V posledním dnu festivalu v tombole existovaly dvě skupiny výher. První skupinu tvořily losy které představovaly přímou výhru některé z cen tomboly. Protože se v tombole objevily i ceny s výraznější hodnotou, byla část losů určena k následnému závěrečnému losování těchto významných cen. A tak jejich vlastníci zjistili že v prvním kole vyhráli postup se svým losem postup do závěrečného slosování. A v něm se mohli vylosovaní těšit z výhry plastového nástavkového úlu nebo "sousoší" sov vyřezaných na festivalu řezbářem motorovou pilou p.Špalkem a dalších hodnotných cen. Vítězům blahopřejeme, prohrávajícím přejeme štěstí v příštích ročnících.

17:45 Vyhodnocení včelařských soutěží - med a medovinaZO ČSV Kopřivnice
Vyhlášení výsledku - nejchutnější med a medovina

Každá soutěž někdy končí a po té následuje vyhodnocení. A toho jsme se na festivalu rovněž dočkali a soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech místech předali ceny. Toto strohé konstatování ale teď rozšíříme a hlavně zkonkrétníme.


Soutěž o nejchutnější med

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 medů od 10-ti včelařů. Svůj hlas pro hodnocení odevzdalo 371 degustátorů (ve skutečnosti jich určitě bylo více ale pro svou nerozhodnost se hlasování nezůčastnili). Po sečtení hlasů byly hlasy 42% degustétorů určeny nejchutnější.

1. místo - slunečnicový med p.Jankoviče z Hlohovce - 58 hlasů (16%)
2. místo - pastovaný med p.Košťála z Kopřivnice - 48 hlasů (13%)
3. místo - pastovaný med pí.Kostelníkové z Kopřivnice - 47 hlasů (13%)

Soutěž o nejchutnější medovinu

Degustátoři starší 18-ti let ochutnávali medovinu, někteří možná i vícekrát, protože jim medovina jako taková zachutnala ve všech chutích. Pak provedli přidělení hlasu nejchutnější medovině dle jejich "jazýčku". Celkem bylo odevzdáno 196 hlasů. 60% hlasů určilo následující pořadí.

1. místo - medovina p.Zátopka z Bílovce - 54 hlasů (27%)
2. místo - medovina p.Najzara ze Závišic - 38 hlasů (19%)
3. místo - medovina pí.Kostelníkové z Kopřivnice - 27 hlasů (14%)

18:30-20:30 SUNAR kabaret showNetradiční hudebně-taneční recitál Kopřivnické legendy s hostyKopřivnice
SUNAR kabaret show

Během první části hudební produkce Sunar zahrál skladby, které nemohou chybět, už tak v rozsáhlém repertoáru kapely. Nehyběly hitovky od Abraxasu až po skladby dnešní rokové scény od Lucie Bílé s Arakainem, Teamu a dalších. Navíc tato show měla vyjímečné aranžmá. Sunaru se podařilo v tomto vystoupení fakticky předvést návštěvníkům a svým fanouškům všechny i bývalé členy kapely. Tento ojedinělý projekt se kapele vydařil a my jsme byli rádi, že byl zrealizován právě na Festivalu medu a písničky. A co nám zahráli a zaspívali? Je Vám to možná povědomé:Call me, Dívčí internát, Nekonečný bugy, Pour same sugar on me, Nedej lásko na pomluvy, Tak mi to teda nandej, Opilci v dějinách, Jahody mražený, Dámy, Sindibád, Bez tvojej lásky, Chtěl jsem mít, Rock rock rock, Nejsi, Mám na teba chuť, Midlife Crisis, Heuse of fire, Its me Life, Černá růže, Tygřice, Jen ten šlágr znám a Jinak to nejde.?!

20:30-21:45 SUNAR RockKoncert Kopřivnické rockové kapelyKopřivnice
SUNAR Rock koncert s novinkami

V druhé části tříhodinové hudební produkce se představila kapela Sunar rock v jejím současném složení, kde zazněly nejen starší vlastní skladby ale i skladby nové, které měly svou premiéru na festivalu.
Koncert vyvrcholil křtem CD singlu se třemi novými písněmi a překvapením pro fanoušky kopřivnického hokeje a nejen pro ně, hymnou hokejového mužstva. A protože jsme v programu jen vyzývali, že by 3. září neměl nikdo váhat a přijít, dnes už můžeme s klidným svědomím říci, slavit se Sunarem do muzea na Fojtství přišlo mnoho příznivců, aby si mohli vyslechnout:Hymna HC, Na útěku, Přístav mravnost, Divoženka, Bylo to fajn, Sen, Myši hliník nežerou, Zlej sen, Crazy blues, Strážnej anděl, Stín v mém srdci, Třetí světová, Foto Morava, Strašidla na Šostýně a Moderní děvče., což kromě jediné jsou všechny skladby sunarovské. A to samozřejmě těší jak pořadatele tak celou kapelu a kapela doufá, že potěšila i hokejový klub Kopřivnice vlastní hymnou.

Celý den Výtvarná výstavaDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře - soutěž ZUŠ Z. BurianaZUŠ Zd. Buriana
Výtvarná soutěž žáků

Při procházce po prostorách, kde byl festival pořádán návštěvníci narazili na umělecké výtvory dětí, které tak reagovaly na besedy se včelaři a nebo si včelařské řemeslo a nebo život včel vzaly jako obsah své tvorby. Mnohá dílka byla skutečně povedená a ani se nechtělo věřit, že je vytvořilo dítě. Nám a doufám všem ostatním nešlo jen o to, jak se to které dílo vyvedlo. Nás včelaře těší, že se o včelařství a včelky děti zajímají a jsou ochotny i vytvořit něco co tuto oblast znázorňuje. Za to jim všem bez výjimky patří naše poděkování.