Fotografické soutěže ČSV ZO Kopřivnice pozastavenyVčely a včelaři

Žij zdravě, běž do přírody a ukaž ostatním jak je tam krásně

PROPOZICE:

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ: Soutěž pozastavena
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: ---
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:---
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:---
Informace o soutěži:---

PRAVIDLA ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ K VYUŽITÍ NA WEBU ZO KOPŘIVNICE
  • Fotografie může zaslat jejich autor, vlastník autorských práv.
  • Každý autor může zaslat libovolný počet fotografií.
  • Zasílat se mohou pouze fotografie v elektronické podobě ve formátech TIFF, PNG nebo JPG a v minimálním rozlišení 1600x1200 obrazových bodů.
  • Zaslat fotografie můža autor formulářem nebo přímo na emailovou adresu zo@vcelari-koprivnice.cz. větší počet fotografií lze rovněž zaslat protřednictvím úložny, na dříve uvedenou adresu.
  • Zaslání fotografie musí obsahovat jméno a příjmení autora a kontaktní údaje (telefon, mail).
  • Každý autor zasláním fotografií formulářem nebo na uvedenou adresu vyjadřuje souhlas s časově neomezeným a bezplatným použitím fotografie v rámci činnosti a propagace ZO ČSV Kopřivnice. Tento souhlas může autor zrušit. Zrušení se nebude vztahovat na již využité fotografie k výše uvedenému účelu do data zrušení souhlasu.
Při problémech se zasíláním Vám podporu poskytne webmaster.


Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz