Naše fotosoutěž roku 2015


Všímaví již zbystřili pozornost. Pročpak v nadpisu schází slovo "vyhodnocna"?
Odpověď je prostá, nějak se nesešlo dostatek fotografií k hodnocení. Přesněji jsme v termínu dle stanovených pravidel obdrželi jedinou fotografii. Je od účastnice prvního ročníku, která v soutěži "bodovala". Zaslal nám ji paní Slováková stanislava. Nějak v tom "hektickém" roce 2015 fotografové včetně vlastních členů naši ZO je zapomněli zaslat i když mnozí fotili, jako o závod.
Tento stav vyvolal diskuzi co s tím. Nejdříve vznikl logický návrh. Druhý ročník vůbec nevyhodnocovat a samozřejmě nevyhlašovat ani výsledky. Druhým bodem diskuze byla odpověď na otázku co dál? Nakonec po zkušenostech z roku 2015 a potřebou času členů ZO na konání Festivalu medu a písničky, který získal určité povědomí u širší veřejnosti, nebude soutěž pro rok 2016 a možná i dalši léta vyhlašována.
A protože víme, že se ale fotit bude, přijmeme od aktivních fotografů fotografie z činnosti ZO a včelaření obecně k případnému využití a prezentaci na našem webu. Předpokládáme, že ten, kdo nám je zašle nám poskytne i souhlas s jejich použitím na našem webu.
Pokud obdržíme tolik fotografií, že budeme přesvědčení o obnovení soutěže, tak ji opětovně můžeme vyhlásit. Čas a zájem fotografů nás může přesvědčit.
Dovolíme si doufat, že se časem podaří tuto soutěž obnovit a že náš postup bude pochopen.


Naše fotosoutěž roku 2014 vyhodnocena


První ročník fotosoutěže ZO ČSV Kopřivnice byl uzavřen. Při hodnocení jsme se museli vypořádat v prvé řadě s tím, co jsme nepředpokládali. Vytvoření soutěžních kategorií asi nebylo příliš šťastné. Představy přihlašovatelů o tom, do které kategorie své fotografie zařadit se v některých případech lišily od záměrů vyhlašovatelů. Možná to bylo způsobeno i konstrukcí přihlašovacího formuláře. Hodnotitelé proto provedli korekce zařazení. Abychom se tomuto problému v následujícím ročníku vyhnuli, bude vyhlášena pouze jediné téma např. Ze života včelaře. Tedy pro fotografie které mají souvislost se včelami, včelařením a jeho propagací. K tomu přizpůsobíme i pravidla soutěže, které budou součástí vyhlášení soutěže pro rok 2015.

Soutěž byla ukončena. Na tomto místě děkujeme všem, kteří se soutěže zůčastnili, i když nejsou mezi vyhodnocenými. Jejich fotografie stejně jako vítězné obohatí naši fotogalerii a jsou trvalým zdrojem pro oživení našeho webu.

Výsledky soutěže roku 2014


Krása našich stanovišť


1.místo
1 fotografie
Autor:
František Eliáš
 
2.místo
2 fotografie
Autor:
Oldřich Němec
3.místo
2 fotografie
Autor:
Daniela Kostelníková

Včela a med


1.místo
2 fotografie
Autor:
Oldřich Němec
2.místo
2 fotografie
Autor:
Tomáš Kostelník
3.místo
2 fotografie
Autor:
Stanislava Slováková

Život v naši ZO


1.místo
1 fotografie
Autor:
Jan Tichavský
 
2.místo
2 fotografie
Autoři:
Oldřich Němec
Tomáš Kostelník
3.místo
2 fotografie
Autor:
Lenka Němcová

Absolutní vítěz - ocenění firmou Markofoto


Tankovací stanice - Oldřicha NěmceSlavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů drobnými věcnými cenami plánujeme ma den konání Výroční členské schůze ZO ČSV Kopřivnice, to je na 31.1.2015. Vítězové budou o čase a případné změně termínu vyrozuměni a vyzvání k účasti.

      Blahopřejeme!

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz