Plán činnosti na rok 2018


Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Kopřivnice evidenční číslo 70410

ČSV, ZO Kopřivnice

 • celoročně věnuje pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbá nařízených veterinárních opatření a plnění chovatelských povinností
 • informuje členskou základnu o všem potřebném pro bezproblémový chod činnosti ZO prostřednictvím e-mailů, webových stránek, důvěrníků a členských schůzí
 • kontroluje pořádek na stanovištích včel a dbá na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 • její zvolení statutární zástupci - výbor ZO se pravidelně dle plánu schází na výborových schůzích a zajišťují fungování ZO a včelařského Webu
 • účastní se včelařských akcí dle aktuálního kalendáře akcí
 • spolupracuje s městem Kopřivnice a obci Závišice na osvětě včelařského řemesla mezi občany
 • zajišťuje vedení veškeré administrativy spolku v celorepublikovém Centrálním informačním systému CIS

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • výbor zajišťuje zpracování Výkazu majetku a závazků za předchozí rok
 • každý včelař ZO zajišťuje, ve svých včelstvech, odběr vzorků měli z podložek Varroa dna pro zajištění vyšetření na přítomnost roztočů Varroa Destructor a mor včelího plodu (vzorky max. od 10-ti včelstev v jednom kelímku), termín - do 15.1.
 • připravené, vysušené a označené vzorky měli, musí včelař odevzdat včelařským důvěrníkům, termín - do 20.1.
 • včelařští důvěrníci zajistí odevzdání vzorků zimní měli referentu pro tlumení včelích nákaz, termín do 25. 1.

Únor

 • konání Výroční členské schůze ZO
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • pro všechny členy ZO platí povinnost nahlásit změny v počtu včelstev na trvalých stanovištích jednateli ZO (osobně nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků), termín do 15.2.

  Březen

  • prohlídka včelstev, příp. jejich přeléčení v případě nadlimitního výskytu Varroa destructor (na základě výsledků rozboru zimní měli - >3 roztoči/včelstvo)
  • účast zvolených zástupců ZO na plenárním zasedání okresní organizace ČSV Nový Jičín

  Duben

  • jarní prohlídky včelstev
  • Včelařská výstava v Brně v rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, termín 8.-12.4.
  • Den země, termín 19.4.
  • každý včelař sdělí prostřednictvím svého důvěrníka jednateli ZO počet vyzimovaných včelstev, termín 30.4.

  Květen

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
  • Týden pro rodinu, termín 12.5.
  • 15. Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem, termín 19.-20.5.
  • referent pro včelí nemoci a nákazy zajišťuje objednání léčiv, termín - do 31.5.

  Červen

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
  • I. medobraní

  Červenec

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
  • II. Medobraní
  • Cyrilometodějská pouť v obci Závišice
  • letní ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol, dlouhodobé odpařovače, apod.) nebo Gabonem (3 dýhové pásky na středně silné včelstvo) – ale u obou léčebných prostředků vždy až po medobraní
  • plánovaná výměna matek

  Srpen

  • samostatná práce ve včelách, dokončení Medobraní
  • příprava včelstev na zimu, redukce medníků, příp. plodiště, doplňování zimních zásob (zakrmení včelstev)
  • opětovné ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol), příp. odstranění Gabonů, pokud již uplynula 30-denní lhůta od jejich vložení do včelstva
  • Bartolomějská pouť v Kopřivnici
  • DOŽÍNKY v Závišicích

  Září

  • FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY aneb Včelařské dny v Kopřivnici ve dnech 6.-8.9.2017
  • každý včelař ZO předá vyplněné formuláře o počtu včelstev a žádost o dotaci 1.D nejpozději do 15.9. svému včelařskému důvěrníkovi nebo jednateli ZO
  • Svatováclavská pouť v Lubině

  Říjen

  • Včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace)
  • příprava stanovišť na zimu

  Listopad

  • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS
  • 19.-20.10. Konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou - Olomouc
  • konání členské schůze s výplatou dotace 1.D, uzavření včelařského roku pro ZO a zúřadování dotace 1.D

  Prosinec

  • včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Varroa Destruktor (aerosolem)
  • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
  • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na příští roku

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné. Upozornění
Nezapomenout na hlášení ČSCH. Kdo chce 1D, podejte žádost. Odevzdat údaje do statistik.

Dnes je 22. 10. 2018
Sabina

včely na květech
Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz