Plán činnosti na rok 2018


Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Kopřivnice evidenční číslo 70410

ČSV, ZO Kopřivnice

 • celoročně věnuje pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbá nařízených veterinárních opatření a plnění chovatelských povinností
 • informuje členskou základnu o všem potřebném pro bezproblémový chod činnosti ZO prostřednictvím e-mailů, webových stránek, důvěrníků a členských schůzí
 • kontroluje pořádek na stanovištích včel a dbá na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 • její zvolení statutární zástupci - výbor ZO se pravidelně dle plánu schází na výborových schůzích a zajišťují fungování ZO a včelařského Webu
 • účastní se včelařských akcí dle aktuálního kalendáře akcí
 • spolupracuje s městem Kopřivnice a obci Závišice na osvětě včelařského řemesla mezi občany
 • zajišťuje vedení veškeré administrativy spolku v celorepublikovém Centrálním informačním systému CIS

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • výbor zajišťuje zpracování Výkazu majetku a závazků za předchozí rok
 • každý včelař ZO zajišťuje, ve svých včelstvech, odběr vzorků měli z podložek Varroa dna pro zajištění vyšetření na přítomnost roztočů Varroa Destructor a mor včelího plodu (vzorky max. od 10-ti včelstev v jednom kelímku), termín - do 15.1.
 • připravené, vysušené a označené vzorky měli, musí včelař odevzdat včelařským důvěrníkům, termín - do 20.1.
 • včelařští důvěrníci zajistí odevzdání vzorků zimní měli referentu pro tlumení včelích nákaz, termín do 25. 1.

Únor

 • konání Výroční členské schůze ZO
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • pro všechny členy ZO platí povinnost nahlásit změny v počtu včelstev na trvalých stanovištích jednateli ZO (osobně nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků), termín do 15.2.

  Březen

  • prohlídka včelstev, příp. jejich přeléčení v případě nadlimitního výskytu Varroa destructor (na základě výsledků rozboru zimní měli - >3 roztoči/včelstvo)
  • účast zvolených zástupců ZO na plenárním zasedání okresní organizace ČSV Nový Jičín

  Duben

  • jarní prohlídky včelstev
  • Včelařská výstava v Brně v rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, termín 8.-12.4.
  • Den země, termín 19.4.
  • každý včelař sdělí prostřednictvím svého důvěrníka jednateli ZO počet vyzimovaných včelstev, termín 30.4.

  Květen

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
  • Týden pro rodinu, termín 12.5.
  • 15. Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem, termín 19.-20.5.
  • referent pro včelí nemoci a nákazy zajišťuje objednání léčiv, termín - do 31.5.

  Červen

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
  • I. medobraní

  Červenec

  • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
  • II. Medobraní
  • Cyrilometodějská pouť v obci Závišice
  • letní ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol, dlouhodobé odpařovače, apod.) nebo Gabonem (3 dýhové pásky na středně silné včelstvo) – ale u obou léčebných prostředků vždy až po medobraní
  • plánovaná výměna matek

  Srpen

  • samostatná práce ve včelách, dokončení Medobraní
  • příprava včelstev na zimu, redukce medníků, příp. plodiště, doplňování zimních zásob (zakrmení včelstev)
  • opětovné ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol), příp. odstranění Gabonů, pokud již uplynula 30-denní lhůta od jejich vložení do včelstva
  • Bartolomějská pouť v Kopřivnici
  • DOŽÍNKY v Závišicích

  Září

  • FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY aneb Včelařské dny v Kopřivnici ve dnech 6.-8.9.2017
  • každý včelař ZO předá vyplněné formuláře o počtu včelstev a žádost o dotaci 1.D nejpozději do 15.9. svému včelařskému důvěrníkovi nebo jednateli ZO
  • Svatováclavská pouť v Lubině

  Říjen

  • Včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace)
  • příprava stanovišť na zimu

  Listopad

  • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS
  • 19.-20.10. Konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou - Olomouc
  • konání členské schůze s výplatou dotace 1.D, uzavření včelařského roku pro ZO a zúřadování dotace 1.D

  Prosinec

  • včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Varroa Destruktor (aerosolem)
  • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
  • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na příští roku

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Monitoring

Přátelé, již jste všichni předali důvěrníkům měl k vyšetření?

Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 20. 02. 2019
Oldřich

včely na květech
Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz