Plán činnosti na rok 2019


Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Kopřivnice evidenční číslo 70410

ČSV, ZO Kopřivnice

 • celoročně věnuje pozornost rozvoji zdravých silných včelstev, dbá nařízených veterinárních opatření a plnění chovatelských povinností
 • informuje členskou základnu o všem potřebném pro bezproblémový chod činnosti ZO prostřednictvím e-mailů, webových stránek, důvěrníků a členských schůzí
 • kontroluje pořádek na stanovištích včel a dbá na hygienické předpisy při zpracování včelích produktů
 • její zvolení statutární zástupci - výbor ZO se pravidelně dle plánu schází na výborových schůzích a zajišťují fungování ZO a včelařského Webu
 • účastní se včelařských akcí dle aktuálního kalendáře akcí
 • spolupracuje s městem Kopřivnice a obci Závišice na osvětě včelařského řemesla mezi občany
 • zajišťuje vedení veškeré administrativy spolku v celorepublikovém Centrálním informačním systému CIS
 • příprava a konání slavnostní schůze ke 100.letému výročí založení včelařského spolku v Kopřivnici dne 5.1.2019 v Restauraci u Kremlů v Závišicích.

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • výbor zajišťuje zpracování Výkazu majetku a závazků za předchozí rok
 • každý včelař ZO zajišťuje, ve svých včelstvech, odběr vzorků měli z podložek Varroa dna pro zajištění vyšetření na přítomnost roztočů Varroa Destructor a mor včelího plodu (vzorky max. od 10-ti včelstev v jednom kelímku), termín - do 15.1.
 • připravené, vysušené a označené vzorky měli, musí včelař odevzdat včelařským důvěrníkům, termín - do 20.1.
 • včelařští důvěrníci zajistí odevzdání vzorků zimní měli referentu pro tlumení včelích nákaz, termín do 25. 1.

Únor

 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • pro všechny členy ZO platí povinnost nahlásit změny v počtu včelstev na trvalých stanovištích jednateli ZO (osobně nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků), termín do 15.2.

Březen

 • konání Výroční členské schůze ZO
 • prohlídka včelstev, příp. jejich přeléčení v případě nadlimitního výskytu Varroa destructor (na základě výsledků rozboru zimní měli - >3 roztoči/včelstvo)
 • účast zvolených zástupců ZO na plenárním zasedání okresní organizace ČSV Nový Jičín

Duben

 • jarní prohlídky včelstev
 • Včelařská výstava v Brně v rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, termín od 12. do 15. května 2019
 • Den země, termín 26. 4. 2019
 • každý včelař sdělí prostřednictvím svého důvěrníka jednateli ZO počet vyzimovaných včelstev, termín 30.4.

Květen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
 • Týden pro rodinu, termín 11.5.-19.5.2019
 • 17. Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem, termín 18. - 19. května
 • referent pro včelí nemoci a nákazy zajišťuje objednání léčiv, termín - do 31.5.

Červen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
 • I. medobraní

Červenec

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
 • II. Medobraní
 • Cyrilometodějská pouť v obci Závišice
 • letní ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol, dlouhodobé odpařovače, apod.) nebo Gabonem (3 dýhové pásky na středně silné včelstvo) – ale u obou léčebných prostředků vždy až po medobraní
 • plánovaná výměna matek
 • Závěrečná přírava včelařské vernisáže a Festivalu medu a písničky 2019

Srpen

 • samostatná práce ve včelách, dokončení Medobraní
 • příprava včelstev na zimu, redukce medníků, příp. plodiště, doplňování zimních zásob (zakrmení včelstev)
 • opětovné ošetření včelstev kyselinou mravenčí (Formidol), příp. odstranění Gabonů, pokud již uplynula 30-denní lhůta od jejich vložení do včelstva
 • Bartolomějská pouť v Kopřivnici
 • DOŽÍNKY v Závišicích
 • Vernisáže a včelařská výstava k 100letému výročí založení včelařského spolku v Kopřivnici od 9.8 do 7.9.2019

Září

 • FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY aneb Včelařské dny v Kopřivnici ve dnech 5.-7.9.2019
 • včelař žádající o dotaci předá vyplněné formuláře o počtu včelstev a žádost o dotaci 1.Dnejpozději do 15.9. svému včelařskému důvěrníkovi nebo jednateli ZO. Spolu s tím předloží každý včelař statistické údaje o produkci v roce 2019.
 • Svatováclavská pouť v Lubině

Říjen

 • Včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace)
 • příprava stanovišť na zimu

Listopad

 • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS
 • Konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou - Olomouc
 • konání členské schůze s výplatou dotace 1.D, uzavření včelařského roku pro ZO a zúřadování dotace 1.D

Prosinec

 • včelařští důvěrníci společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Varroa Destruktor (aerosolem)
 • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na příští roku

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Vyberte si:

Aktuální informace


Havarijní linka
Krajská veterinární správa

+420 720 995 203
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

Dnes je 28. 01. 2020
Otýlie

včely na květech
Autorská práva: webmaster PaMa Vlastnická práva: ZO ČSV Kopřivnice
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz