Festival medu a písničky
Doprovodné akce festivalu


Má-li být Festival medu a písničky pořádán pro rozšiřování povědomí veřejnosti o včelách, jejich životě a významu v přírodě a také o včelaření, není možno z této osvěty vynechat ani nejmladší generaci, děti v mateřských školách. Proto někteří členové naší ZO ČSV se zaměřili na tyto děti a neponechali nic náhodě, zda na Festival přijdou, zúčastní se soutěží ve festivalových dnech. Raději se před festivalovými dny rozhodli navštívit školky a jednu základní školu. Dětem včely v přírodě i včelaření představili. Vlastně tak děti instruovali, aby v připravovaných soutěžích uspěly.

Začal se tak realizovat v širším pojetí Festival medu a písničky, mezi jehož generální partnery patří i Moravskoslezský kraj.

Tato stránka Vás seznámí s těmi, kteří informace dětem poskytli a o tom, se kterými školkami v našem katastru byli v kontaktu a také sde najdete reakce dospělého osazenstav mateřských školek.

A zde jsou konkrétní informace o jednotlivých besedách a setkáních:

Školka/školaMístoDatumÚčastInstruktor
ZŠ E. Zátopka 2tř.včelnice př. Němce21.4.23 dětí +1př. Němec
MŠ Francouzskáškolní zahrada21.4.70 dětí + rodiče
MŠ I. Šustalyvčelnice př. Němce12.560 dětí +7př. Němec
MŠ Hájovškolka Hájov13.5.20dětí + 3př. Káňa
MŠ Záhumennívčelnice př. Kostelníka18.5.37 dětí +4př. Němec
př.Kostelníková
MŠ Českávčelnice př. Němce19.5.64dětí +6př. Němec
MŠ Pionýrskávčelnice př. Němce16.6.17dětí +2př. Němec

Našim instruktorům, přátelům Němcovi, Kostelníkovi a Káňovi patří za tuto osvětovou činnost plným právem poděkování. A není to jen názor výboru ZO ČSV. Podstatnější jsou pro nás reakce těch, kteří se akcí přímo zúčastnili. Posuďte sami a podívejte se na ně.


Vyjádření škol a školekMateřská škola Česká

Z Mateřské školy nám paní vedoucí učitelka Hana Maková zaslala email s poděkováním za zajímavou besedu s odkazy na jejich webovou stránku s informacemi o návštěvě včelaře a také odkazy na fotografie, při této akci pořízené.

Text informace jsme převzali i na tuto stránku:
Jarní počasí láká na jarní procházky - a tak jsme rádi přijali pozvání od pana Němce podívat se na včeličky a něco se o nich dozvědět. Na zajímavém a poučném vyprávění se vystřídaly děti ze všech tříd. Povídání o včelkách dělnicích, trubcích a o včelí matce pan Němec doplnil ukázkou úlu, medometu a viděli jsme, jak se stáčí med. Děti si vyzkoušely i plátěné ochranné klobouky a prohlédly si barevné domečky pro včelky. Vysvětlil nám význam včel v přírodě a jaké včelí produkty lidé využívají. Na závěr jsme se dozvěděli, že bez včel by to v přírodě nefungovalo tak, jak má.
Tímto děkujeme panu Němcovi za poučnou a pro děti určitě zajímavou návštěvu a budeme se těšit na září, kdy jsme opět přijali pozvání na Včelařské dny, které se konají 3. - 5. 9. 2015 v areálu muzea Fojtství.

A ani fotky jsme nevynechali a se souhlasem paní Makové si je můžete prohlédnout i v naši fotogalerii.


Mateřská školka Hájov

Z této školky nám byly zaslány fotografie z předmětné akce a obsah toho, co o povídání zveřejnili na svém webu. Z textu plyne, že přednášející zaujal a pokusíme se spekulovat, že inspiroval pisatelku, že by paní ředitelku IvetuŠrubařovou?

ŽIVOT VČELY
Za devatero horami a devatero řekami, na rozkvetlé louce plné voňavých květin, stál krásný dřevěný úl. V něm bydlela veliká včelí rodina. Královna se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci.
Královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Ti nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.
V úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky - mladušky - zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který chránily proti nepřátelům, jakými jsou vosy a sršni, protože ti med vyrobit neumí, a proto jej chtějí včelkám ukrást.
Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu, zvanou nektar. Ten pak přinášely do úlu, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů.
Neustálým přelétáváním tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly.
Z květů vyrostla semínka, které ptáci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola...

A takto krásně jsme si dnes o včelách povídali s dětmi a s našim včelařem Josefem Kaňou.

Takto pěkně sepsaný obsah přednášky našeho přítele najdete také na webových stránkách školky. Rovněž tam naleznete i fotografie z akce.
A výběr z nich rovněž naleznete na tomto webu.

Mateřská škola Záhumenní

Z této školky Lenka Šafářová nám napsala:
Proč jsou včely užitečné, jak vypadají a jak žijí? To všechno jsme měli možnost v pondělí 18. května vidět a slyšet na zahradě u pana Kostelníka. O životě včel a o tom, co všechno včelař ke své práci potřebuje, nám povyprávěl pan Němec. Vyzkoušeli jsme si včelařské kukly a dostali jsme ochutnat slaďoučký med, který nám všem chutnal.
Stejnou informaci najdete i na webu školky. Kroměpopisu dala školka k dispozici i fotografie z této akce.

Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz