Festival medu a písničky
(Včelařský den) 3.–5.9.2015
areál muzea Fojtství, Kopřivnice


Informace o Včelaškém dnu 2014 najdete na jiné stránce.
Tady uvádíme naše hodnocení průběhu Festivalu. Stránku s pozvánkou a jeho programem jsme přesunuli na jiné místo. Nechceme Vás zbavit možností zkontrolovat, jak se nám podařilo program splnit. Co se na Festivalu odehrávalo, to je uvedeno na této stránce nebo na dalších stránkách. Odkazy na ně rovněž naleznate zde.


Další související stránky: Informace médií o Festivalu medu a písničky: Dokumenty ke stažení:


Pořadatel.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Kopřivnici.

Základní organizace je dobrovolné sdružení včelařů, kteří včelaří na území města Kopřivnice a obce Závišice. Aby se akce tohoto rozsahu mohla realizovat, bylo zapotřebí vynaložit spoustu práce a času. Každý z členů Základní organizace se mohl do příprav a zabezpečení průběhu zapojit. Těm, kteří tak učinili, výbor organizace vyslovuje poděkování. A poděkování patří nejen zúčastněným členům, ale i jejich přátelům, kteří je nenechali "na holičkách"

Místo a datum konání:

Festival medu a písničky se uskutečnil v areálu muzea Fojtství Kopřivnice a další přilehlé plochy Základní školy Kopřivnice, Alšova. V těchto institucích - jejich budovách, byly poskytnuty další potřebné prostory pro akce, které by se jinak obtížně realizovaly na venkovním prostranství.
Přestože na 3.–5.9.2015 nebyly předpovědi počasí příliš povzbudivé, můžeme po festivalu říci, že mu bylo asi nakloněno. Účastníci, ani účinkující nebyli skrápěni deštěm a naopak si občas užili i hřejivých slunečních paprsků.
Pro úplnost informací o konání, je zapotřebí připomenout, že pro pořadatele samotný festival na tomto místě započal 19.8. stavbou konstrukce k zakrytí podia. Stavba se nakonec neobešla bez pomocných rukou některých členů výboru ZO a jejich přátel. 2.9. pokračoval přípravnými pracemi a byl ukončen 6.9. úklidem. O další práci před festivalem bychom mohli napsat další dlouhý text, tím ji jen připomínáme, aby ani na ni nebylo v historii zapomenuto.

Souhrné informace o průběhu festivalu

Akce byla určena pro všechny věkové skupiny.
Tomu byl přizpůsoben i program, ve kterém byly provedeny naučné přednášky, ukázky včelaření v živých včelách, zajímavé dovednosti a hry jak pro děti tak pro dospělé. Rovněž se na festvalu soutěžilo. Děti soutěžily jako družstva škol a mateřských školek v přírodovědných znalostech o životě včel. Doufáme, že budou do přírody chodit nejen sportovat, ale také vnímat její krásy.
Tyto akce doplnil doprovodný program – písničky, divadlo, výtvarné umění našich dětí a další řemesla, která mají také blízko ke včelaření.
Stranou nezůstala ani propagace zdravého životního stylu, využití regionálních potravin a včelích produktů.
Prezentovalo se také naše muzeum, ve kterém Festival medu a písničky hostoval.
Myslíme si, že se nám podařilo zvýšit povědomí a znalosti o včelách, jejich úloze v přírodě a také o práci lidí, kteří s nimi pracují - včelařů.

Počet návštěvníků podle muzejní statistiky ukazuje, že o festival byl zájem, a to nás těší.

DenDětíDospělíCelkem
Čtvrtek 3.9.260260520
Pátek 4.9.332417749
Sobota 5.92899701259
Celkem88116472528


Partneři, sponzoři organizátoři a realizátoři

Bez partnerů, kteří jsou na Festivalu medu a písničky zároveň i finančními přispěvateli, popřípadě přispěvateli do festivalové tomboly, by akci tohoto rozsahu nešlo samotnými včelaři realizovat. Mnozí včelaři se rovněž stali partnery, když přispěli dle svých možností věcnými dary do tomboly, věnovali značnou část svého času, aby svou prací zajišťovali vše, co bylo potřebné připravit, vystavět, roznést a rozložit. Ať už šlo o výstavky, stany a stánky, nábytek k posezení a mnoho dalších prací. Následně pak o totální uklizení všeho.
Kromě vyjmenování, kde by se nám podařilo dozajista na něco zapomenout, za což se opomenutým omlouváme, máme bohatou fotodokumentaci, která Vám ukáže nejen to, co se muselo připravit, ale i to, jak byl festival navštíven.


Generální Partneři Festivalu medu a písničky.Hlavní partneři Festivalu medu a písničky.
Partneři Festivalu medu a písničky.
Alena KaňováArnošt PetrášDagmar NěmcováDaniela Kostelníková
Gabriela PustějovskáHromčíkIrena MichálkováJan Grof
Jan ShornýJan StočekJana NajzarováJiří Honeš
Jiří ŠitavancJosef FilipJosef Kaňa st.Josef Kaňa ml.
Karel KolibaLibor KubačkaMartin KrysmánekMesser
Marie BučánkováMilan KonvičkaOtto HyvnarPavel Raška
Pavel MatulaPetr JuřenaSSI SCHÄFERVácla Najzar
Vinařství Vojtěch KurialŽelezářství Keller

PROGRAM - jak Festival probíhal.

Pro popis a dokumentaci průběhu Festivalu použiváme programovou nabídku, kterou doplňujeme komentářem a názorně obrázky. Fotografie se určitě rovněž objeví v naši fotogalerii. Po jejim vytvoření zde najdete příslušný odkaz. Popis a hodnocení naleznete u každé akce programu po kliknutí na tlačítko "více informací"
Čtvrtek 3.9.2015 Den medoviny, vína a burčáku


Včelaření
časAkceObsah akce
9:00-12:00Včelařské soutěže
Mateřské školky


Překážkový běh v klobouku
sestavování úlu
Poznávání přírody
Výroba svíček ze včelího vosku
Stloukání rámků
Už před festivalovými dny čtyři členové výboru, Oldřich Němec, Tomáš Kostelník, Josef Kaňa a Daniela Kostelníková provedli seznámení dětí, žáků a jejich rodičů, se životem včel a včelařením, v období od 21.4.2015 do 16.6.2015, na jedné základní škole a v šesti mateřských školách. Podrobnější informace najdete na samostatné stránce. Byla to zároveň příprava dětí a žáků, případně i jejich učitelek na chystané festivalové soutěže.
Soutěže dětí mateřských škol probíhaly celé dopoledne. V tomto čase děti jednotlivých mateřských škol postupně plnily jednotlivé soutěžní úkoly. Běhaly na čas ve štafetovém běhu, kde štafetový kolík nahradil včelařský klobouk. Sestavovaly nástavkový úl z jejich jednotlivých dílů, když předtím jim jejich význam byl vysvětlen. Na jednom stánku přiřazovaly ke slovním výrazům odpovídající obrázky z přírody, zejména zaměřenými na život včel. Na dalším stánku vyráběly skutečné svíčky z výřezu mezistěny a knotu s využitím tepla svých rukou. A na poslední disciplinu byly nominovány paní učitelky. Ty nejprve shlédly pomůcky na stloukání rámků a potřebné přířezy. Pak na čas rámek sestavily a samozřejmě i stloukly, za povzbuzování dětí a dohlížejících moderátorů, DJ Stoupy a př.Kostelníka. (Nikdo se při tom nezranil! Rámky držely pohromadě i když se někdy objevily špičky hřebíčků vyčnívajících z přířezů.)
A když se soutěžilo, tak vám prozradíme i výsledky.

ŠkolkaPořadí
MŠ Česká1.
MŠ Francouzská1
MŠ I. Šustaly1.
Mš Krátká1.
MŠ Lubina1.
MŠ Pionýrská1.
MŠ Pražmo 11.
MŠ Pražmo 21.
MŠ Vyšní Lhota1.
MŠ Záhumenní 11.
MŠ Záhumenní 21.


V tabulce jsou ve dvou případech uvedeny matešské školy s příznakem 1 a 2. Nejde o dvě různé mateřské školy. To jen jedna školka se zúčastnila soutěže se dvěmi družstvy. Potěšitelná pro nás byla i účast dvou MŠ zokresu Frýdek Místek. Všechny zúčastněné děti byly natolik zdatné, že hodnotitelé soutěže za vítěze vyhlásili všechna družstva. Proto následně obdržela jako cenu pro vítěze perníčky a perníkové dobroty. Školkám z Pražma a z Vyšní Lhoty byly ceny zaslány. Kopřivnickým školkám ceny osobně doručila př. Daniela Kostelníková.
10:00Ukázka
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
O ukázky práce v živých včelách byl zájem. Pro návštěvníky Festivalu po všechny tři dny se o tuto část programu postaral př. Oldřich Němec. Našlo se dost odvážných diváků, kteří se na vlastní oči i kůži přesvědčili, že mohou existovat včelky, které i když jsou vyrušovány, nejsou útočné. Teď trochu předběhneme, ale následující dodatek je dobré uvést ihned. Za celou dobu festivalu jsme zaznamenali jen 2 zapíchnutá žihadla. A vzhledem k jiným lákadlům pro včely na festivalu nemůžeme s jistotou uvést, byly to ty vyrušované.
I v této programové náplni se podařilo nám a včelkám ukázat, že se váhající potenciální včelaři nemusí zrovna moc obávat žihadel. Bohužel občas se objeví včelstva trochu útočnější.
10:00-18:00Výstava Naučná stezka, výstava - současnost i historie včelaření v Kopřivnici
Návštěvníci festivalu mohli v prostorách Základní školy Kopřivnice, Alšova shlédnout výstavku o historii a současnosti včelařství na instalovaných panelech. Kromě obrázků si mohli prohlédnout i exponáty přibližující život včel a včelařské předměty používané včelaři a to jak historické předměty a pomůcky, tak i moderní nabídku současných úlových sestav a zařízení.

11:00Ukázka
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
O ukázky práce v živých včelách byl zájem. Pro návštěvníky Festivalu již podruhé ve čtvrtek se o tuto část programu postaral př. Oldřich Němec. Opět se sešlo dost odvážných diváků, kteří se na vlastní oči i kůži přesvědčili, že mohou existovat včelky, které i když jsou vyrušovány několikrát denně, nejsou útočné. I v této programové náplni se podařilo nám a včelkám ukázat, že se váhající potenciální včelaři nemusí zrovna moc obávat žihadel. To byl pro mnohé potěšitelný fakt a samozřejmě jsme měli i my radost, že př.Němcovi se podařilo na festival připravit skvělá včelstva.
12:00-18:00Prezentace
Pavel Matula
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření studia Kolář
Kdo navštívil přednáškové místnosti v muzeu a ve škole, mohl v době, kdy se nekonaly přednášky shlédnout video informující o obsahu webových stránek včelařů z Kopřivnicka. Snad se tak zvýší povědomí o existenci stránek a ty pak budou sloužit většímu počtu návštěvníků. Mezi těmito prezentacemi byly promítány filmy se včelařskou tématikou, z autorské dílny Videoslužby Kolář. Tato firma udělila souhlas s promítáním jejich DVD na tomto festivalu. Děkujeme. V přednáškových prostorách bylo docela rušno.

Video lze zhlénout na Youtube
15:00Ukázka
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
Čtvrteční, v pořadí již třetí ukázku práce v živých včelách byl opět zájem. Př. Oldřich Němec určitě rád všem zvídavým divákům ukazoval, jak se reálně pracuje se včelami. Našlo se dost odvážných diváků, kteří se na vlastní oči i kůži přesvědčili, že existují včelky, které i když jsou vyrušovány několikrát denně, nejsou útočné.
I v této programové náplni se podařilo nám a včelkám ukázat, že se váhající potenciální včelaři nemusí zrovna moc obávat žihadel. A to byl nesporně významný moment pro případně váhající budoucí včelaře. Jen si nejsme jisti zda se při tom podařilo udržet živou i takovou informaci, že se občas objeví včelstva trochu útočnější. My však víme, že se s tím také dá něco udělat.
15:00Kurz - přednáška
Petr Vydra

Proč a jak začít včelařit
Včelařský rok
Včela medonosná
Jak začít
První festivalová přednáška, podle programu byla zaměřena na začínající včelaře. Přednášející, pan Petr Vydra se se zápalem sobě vlastním pustil do přednášky, aby předal posluchačům své dlouholeté zkušenosti, ověřené vlastní včelařskou činností.
Při přednášce poukázal na časté chyby a omyly při včelaření a práci se včelami. Plánovaná doba však byla krátká. Posluchači projevili zájem o danou problematiku a vydrželi přednášejícího poslouchat 4 hodiny.
Podle reakce a dotazů posluchačů lze usuzovat, že mnohým a to jak začínajícím, tak starším včelařům byla přednesena zajímavá a poučná témata.
18:00Ochutnávka
Vojtěch Kurial
Řízená degustace moravských vín
Povídání o víně
K večeru prvního dne, byla provedena řízená degustace vín. Místo p. Knedlíka se našeho festivalu zúčastnil jiný z jihomoravských vinařů a to pan Vojtěch Kurial. Podle počtu účastníků této akce a skutečnosti, že vydrželi až do konce ochutnávky můžeme konstatovat, že i vína p. Kuriala z Poštorné u Břeclavi amatérským degustátorům chutnala a ochutnávka díky doprovodných aktivit vinaře i pobavila.
19:00Včelařská přednáška
Tomáš Kostelník
Petr Vydra
Včelí produkty - MEDOVINA nápoj králů
proniknutí do tajů a vaření medoviny (interaktivní přednáška - ochutnávka medoviny)
Těm kteří "přežili" degustaci vín a zúčastnili se následující besedy o vinaření sdělil zajímavé poznatky ze své praxe výrobce medoviny př. Petr Vydra
Druhou částí se stala přednáška př. Tomáše Kostelníka o tom, jak postupně z "medové vody" vzniká lahodný nápoj - medovina.
Kdo chtěl a zúčastnil se této poslední včelařské přednášky prvního festivalového dne, odnesl si další cenné poznatky a informace.

Kultura
časAkceObsah akce
9:30-11:30Divadlo
Klaun Hopsalín

Zábavné hry s klaunem pro děti MŠ
Balónová šou
Bublinková šou
Klaunova minidiskotéka
Klaunovi Hopsalínovi se na Festivalu medu a písničky dařilo vyplnit zábavnými hrátkami čas děti mateřských škol mezi jednotlivými soutěžemi. A protože si byl vědom, že děti soutěží na včelařské akci ve znalostech o včelách, bylo jeho vystupování zábavnou "rozcvičkou". Připojil k tomu i odpovídající písničky. Nevynechal ani ukázky svého umění s obřími bublinami, před kterými zbledly všechny dětem známé bublifuky. A protože bylo i přijatelné počasí, přispěl Hopsalín k pobavení i poučení. Tím splnil i očekávání organizátorů a patří mu jejich jménem i jménem zúčastněných dětí poděkování.
17:00Cizinci Country kapela
Cizinci z Kopřivnice, zkušení interpreti country muziky se představili zajímavým repertoárem, který fandy této hudby potěšil. A nebylo jich málo. A co že všechno slyšeli? Kdo zná názvy skladeb, učitě si písničky dokáže vybavit. Posluchači si poslechli: Whisky do horský vísky, S kytarou se toulám, Jeden panák nestačí, Michigan ..., Plán ..., Čistič bot, Sedlo z bodláků, Warťas, Rádio, Bar na Mississippy, Lesům a loukám, Snad snad, Růže ze st. Antonia a Stůj.
18:00Šansonový recitál
Céline Bossu
Francouzská šansoniérka, zpěv a víno
Hluční sousedé, hudební seskupení s bohatou zkušeností hrající repertoár převážně ve stylu šansonů s pěveckou hvězdou Céline Bossu a neméně zdatným hudebním partnerem Jirkou Martinů, návštěvníkům připomněli šansony legendární Edit Piaf. Návštěvníci si poslechli: À l'enseigne de la fille sans coeur, À quoi ça sert l'amour, Adieu mon coeur, Au bal de la chance, Avant l'heure, Avant nous, Avec ce soleil, Bal dans ma rue, Boulevard du crime, Bravo pour le clown, Browning, C'est à hambourg, C'est d'la faute à tes yeux, C'est l'amour, C'est lui que mon coeur à choisi, C'est merveilleux, C'est peut-être ça, C'est pour ça, C'est toi le plus fort, C'est un gars a C'est un homme terrible.
Znalci šansonů si přišli na své. Záměr pobavit se podařil a věříme, že to nebyli jen zmiňovaní znalci, ale i mnoho dalších návštěvníků. Hluční sousedé děkujeme!
19:30Divadelní soubor Kotouč Štramberk Paula Vogel
Nejstarší řemeslo
Divadelní soubor Kotouč Štramberk se v prostorách Muzea Fojtství snažil zaujmout své obecenstvo, složené z návštěvníků Festivalu medu a písničky. Předvedli jak v New Yorku, pětice starých žen v polední pauze odpočívá na lavičce v parku. Probírají témata, přiměřená jejich věku a duševnímu rozpoložení. Diváci jistě brzy zjistili, že "Nejstarší řemeslo" k těmto dámám skutečně patří. Jejich dialogy, napsané Paulou Vogel, obecenstvo bavily. Bylo to vidět i na jejch reakcích v průběhu představení a slyšeli jsme to i z úst některých návštěvníků.
Chtěli jsme nabídnout návštěvníkům našeho festivalu i tuto možnost, jak se pobavit. Můžeme říci, že se to Divadelní společnosti Kotouč Štramberk podařilo a proto jim pořadatelé děkují za sebe i spokojené návštěvníky.
20:00Cizinci Country kapela
Cizinci z Kopřivnice, zkušení interpreti country muziky se představili v průběhu čtvrtka zajímavým repertoárem, který fandy tohoto žánru potěšil. Při tomto druhém vystoupení vytvořili hezkou hudební kulisu k degustaci vína a medoviny. Zopakovali repertoár z předchozího vystoupení.
Ochutnávka vína a medoviny a příjemná hudba se tak staly příjemnou závěrečnou tečkou za prvním dnem Festivalu medu a písničky.
VýstavaDětská výtvarná tvorba ze života včel a včelaře
Soutěž ZUŠ Z.Buriana
Základní umělecká škola Z.Buriana pro Festival medu a písničky sestavila výstavku z prací svých žáků, kteří kreslili obrázky se včelařskou tématikou. Někteří dokonce nakreslili komiksy o včelách a práci včelařů. Výstavku si mohli spolu s tvorbou dětí mateřských škol prohlédnout návštěvníci v prostorách Základní školy Kopřivnice, Alšova. Po všechny tři festivalové dny byly všechny obrázky dětí na očích návštěvníků. A protože byly umístěny tak, že kdokoliv chtěl ochutnat a ohodnotit med nebo medovinu, procházel přes tuto expozici, určitě ji shlédlo hodně návštěvníků. Pořadatelé děkují dětem, za jejich oživení našeho Festivalu a za milé překvapení, kolik toho ze života včel a včelařů znají.


Pátek 4.9.2015 Den perníku a guláše


Včelaření
časAkceObsah akce
8:30-13:00Včelařské soutěže - družstva základních školKvíz s prací ve včelách
Stloukání rámků
zdobení perníčků
Přípravě na soutěž pro žáky základních škol nebylo před festivalem věnováno tolik času, jako mateřským školám. Předpokládalo se, že ve školách už této tématice bude věnována pozornost ze strany učitelů.
Jednotlivé základní školy z Kopřivnice byly vyzvány, aby do soutěže přihlásili družstva sestavená z žáků 4.-6.tříd. Družstva měla 3 dívky a 3 chlapce, jak stanovily propozice. Žáci na konci května 2015 obdrželi materiály a odkazy na www stránky, aby se mohly připravit na vědomostní soutěžní otázky. Kromě toho se mohly připravit i na zručnostní soutěže. Soutěžní družstva se přihlásily ještě do konce školního roku 2014/2015. Jak taky jinak, když Festival medu a písničky začal 3.9.2015 a soutěž žáků 4.9. dopoledne.
Soutěž žáků probíhala celé dopoledne. Žáci absolvovali vědomostní kvíz a práci ve včelách. Sestavovali nástavkový úl, stloukali rámky z přířezů a vlastnoručně zdobili perníčky. V rámci soutěže se zúčastnili žáci a žákyně rovněž výstavky včelařských strojů, zařízení a úlových sestav. Soutěžilo celkem 6 školních družstev z 5-ti základních škol. Jedna škola sestavila a přihlásila 2 družstva. Výsledky z jednotlivých disciplín byly zaznamenávany do Soutěžní listiny soutěžního družstva.

9:30Včelařský kurz
Petr Vydra
Kurz chovu matek
šlechtitelská práce
Pan Petr Vydra je od roku 1981 učitelem včelařství. Přednáší na Středním odborném učilišti včelařském – ve Včelařském vzdělávacím centru O. P. S. v Nasavrkách, pro včelařské organizace ČSV i začínajícím včelařům. I na našem festivalu, kromě čtvrtečních přednášek se v pátek podělil s návštěvníky o své zkušenosti z praxe chovu matek.
Jeho přednáška byla natolik zajímavá, že se protáhla i díky dotazům posluchačů až do poledne. Podle reakcí posluchačů, strávili s přednášejícím čas efektivně a odnášeli si mnohé cenné informace.
10:00Včelařské řemeslo
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
O ukázky práce v živých včelách byl i druhý festivalový den zájem. O tuto část programu se i v tomto dnu postaral př. Oldřich Němec. Mnohým divákům ani navadilo, že na ně nezbyly žádné ochranné pomůcky. A tak se dost odvážných diváků kteří se na vlastní oči i kůži přesvědčili, že existují včelky, i když jsou již druhý den vyrušovány, nejsou útočné. Bylo to provšechny zúčastněné jistě účinné názorné poučení a inspirace pro jejich případné budoucí chovatelství. Bohužel existují i některá včelstva trochu útočnější.
10:00-18:00VýstavaNaučná stezka, výstava - současnost i historie včelaření v Kopřivnici
I druhý den Festivalu medu a písničky, si mohli zvídaví návštěvnící v prostorách Základní školy Kopřivnice, Alšova prohlédnout výstavku o historii a současnosti včelařství na instalovaných panelech a také exponáty přibližující život včel a včelařské předměty používané včelaři. K vidění byly jak historické předměty a pomůcky, tak i moderní nabídka současných úlových sestav a zařízení.

10:00-18:00Prodej
Včelařský jarmark
Včelařské potřeby
Včelí produkty
Občerstvení
V rámci festivalu mohli návštěvníci využít i něco jako včelařský jarmark. Celý den si mohli prohlížet včelařské potřeby od úlových sestav až po drobné včelařské nářadí. A nejen prohlédnout, ale také i případně koupit. Koupit si mohli i odlévané svíčky ze včelího vosku, nebo si pořídit silikonové formy na jejich odlévání. Došlo i na prodej medu. A aby bylo co mlsat, čím zahnat žízeň nebo nasytit hladový žaludek, našly se na prostranství muzea stánky s medem, medovými dobrotami, kávou, pitím, steaky či gulášem a dalším sortimentem.
11:00Včelařské řemeslo
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
Druhá páteční ukázka práce v živých včelách se podobala všem předchozím. Opět se o ukázku postaral př. Oldřich Němec. Opět byl zájem větší, než bylo ochranných pomůcek. A opět se našli diváci, kterým to nevadilo. Tak odvážní diváci uviděli na vlastní oči, že i když jsou včelky vyrušovány, mohou zůstat klidné a pohodové. To byl také jeden ze záměrů, ukázat práci ve včelách bez žihadel ve včelaři. Snad to váhajícím potenciálním včelařům pomohlo v jejich rozhodování. Přejeme jim, aby se hned na úvod svého chovatelství nemuseli potýkat s bodavostí včelastva, které také existuje, ale dá se s ním účinně vypořádat.
12:00-18:00Prezentace
Pavel Matula
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření studia Kolář
Přednáškové místnosti, v muzeu a ve škole, nesloužily celý den jen přednáškám. V čase mezi nimi, mohli návštěvníci usednout a shlédnout video, jako pozvánku k návštěvě webových stránek kopřivnických včelařů. Získali informace o jejich obsahu. Tím ovšem videoprezentace nekončila. Kromě pozvánky na náš web byly návštěvníkům promítány filmy se včelařskou tématikou, z autorské dílny Videoslužby Kolář.

Video s prezentací webu lze zhlénout na Youtube. Toto video postupem času bude ztrácet na aktuálnosti, pokud jde o zveřejněný obsah v jednotlivých částech. Struktura informací však zůstavá zachována.
13:00Vyhodnocenínejlepší základní škola
Když soutěž proběhla, z výsledků zaznamenaných vzniklo výsledné pořadí soutěžících žákovských družstev. A ja to tedy dopadlo:
ŠkolaPořadíČlenové družstva
ZŠ Svaté Zdislavy1.Šárka Kupčíková, Jan Müller, Valerie Skalická
Markéta Buzková, Jakub Socha, Vít Marek
ZŠ Alšova2.Lukáš Hrček, Radana Hanzelková, Kristýna Vývodová
Jan Maléř, Veronika Klingerová, Petr Harabiš
ZŠ 17.listopadu3.Elen Zemanová, Gabriela Štěpánová, Eliška Zobodová
Adam Bělík, Mikuláš Zozkal, Tomáš Hanzelka
Zš E.Zátopka4.Jakub Raška, Nela Kelnarová, Adéla Tkáčová
Tomáš Volný, Ema Neuwerthová, Vilém Koudela
ZŠ 17.listopadu4.David Dohnal, Veronika Škývorová, Anežka Žáčková
Klára Bartončíková, Šimon Duda, Tomáš Fahrik
ZŠ Dr.Milady Horákové5.Lukáš Klusák, Lukáš Vyvial, Marek Bystoň
Romana Klubalová, Mila Stanojkovič, Klára Tománková

Tak by byli soutěžící umístěni na "bedně" tři nejlepších družtev.

Ještě tentýž den, byly slavnostně vyhlášeny výsledky a žákům a žákyním předány perníkové poháry, medaile a další perníkové dobroty včetně "medového medvídka". Děti si zasoutěžily, předvedly, že o včelaření rozhodně něco vědí. Možná z nich v budoucnu vyrostou naši přátelé a nástupci. Potěšilo nás, že i v kantorském sboru základních škol se našly paní učitelky, které se ujaly funkce "trenérů" a doprovodu. Poděkovat se tedy sluší i Nataši Hrušovské, Markétě Hanzelkové, Pavlíně Škrabalové, Kláře Raškové a Zdence Kapsové.
13:30-16:00Včelařská soutěž
dětí
Zdobení perníčků
Poznávání včel
Původní záměr, že mateřské školky, soutěžící ve čtvrtek se dostaví na festival i v pátek, aby pokračovaly v soutěžení a vyslechly verdikt poroty po soutěži v předchozím dnu se změnil. Výsledky byly vyhlášeny jinou formou. Proto plánovaná soutěže byla upravena, aby se jí mohly zúčastnit všechny děti, které na festival se svými rodiči nebo průvodci dorazily. V této soutěži na děti čekaly dvě soutěžní disciplíny. V jedné se děti usilovně snažily co nejlépe nazdobit perník. A nebylo asi žádným překvapením, že se to některým skutečně podařilo a pernikářce př. Marii Bučánkové tím určitě udělaly radost. Děti překvapovaly i v druhé části soutěže z poznávání života včel. Kdyby jim zájem a zápal o poznání vydržel až do dospělosti, jistě by z některých z nich mohl vyrůst nejeden náš nový kolega včelař - přítel(kyně).
14:00Ukázka
Petr Hajda
Úlové sestavy a včelařské vybavení úlů
Místo teoretických úvah o tom, v čem a s čím včelařit se na náš festival dostavil jeden z výrobců úlů a dalších včelařských potřeb. Ze svého výráběného sortimentu pro včelaře, názorně návštěvníkům předváděl zejména nástavkové úly. Dále pak přířezy na rámky, rámky sestavené zadrátované nebo bez drátků, oplodňáčky nebo rojáky a různé včelařské nářadí. Návštěvníci se tak mohli seznámit s tím, v čem včely u včelařů žijí, na čem staví své plásty a k čemu slouží různé nástroje a pomůcky. Vystavené výrobky simohli zakoupit nebo objednat.
15:00Včelařské řemeslo
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
Také o tom, v čem včely žijí byly ukázky práce v živých včelách. Ani v této části programu festivalu své místo včelaře neopustil př. Oldřich Němec. Zájem o to, vidět práci včelaře a otevřené včelstvo neochabl. Stále bylo dost odvážných diváků, kteří se dočkali, že uviděli na vlastní oči klidné včelky. I když byly velice často vyrušovány, přesto na svého včelaře ani přihlížející neútočily. Alespoň ty naše středoevropské chovy nejsou "zabijácké". Jsou šlechtěny k tomu, aby nebyly bodavé. Pro mnohé zúčastněné byla ukázka poučná a examinátor doufá, že i inspirující.
15:00Prezentace
Marie Bučánková
Pečeme a zdobíme perníčky
Aktivní včelařka z Fulnecka, Marie Bučánková, jednatelka fulnecké i okresní novojičínské organizace Českého svazu včelařů, kromě včelaření využívá včelí produkt - med k pečení perníků. Ty samozřejmě také zdobí. A jak se s touto činností v praxi vypořádává, se podělila na našem festivalu se všemi zájemci. Mnozí nebo přesněji mnohé "pekařky, zdobičky", si rozšířily své znalosti. Jiní možná získali inspiraci co by ještě mohli vyzkoušet a možná nejen perníčky, ale i jiné dobroty ze včelích prodůktů. A třeba se jim to nakonec tak zalíbí, že si pro své kuchařské potřeby základní ingredienci med, začnou chovat včely.
15:00-18:00Soutěž

O nejlepší medovinu Šostýnského knížectví
II.ročník - 2015
(ochutnávka pro veřejnost)
Jaký by to byl Festival medu a písničky, když by na něm neprobíhala také soutěž mezi včelaři i případně nevčelaři o nejlepší medovinu. Ne zbytečně se říká 100 lidí 100 chutí. To se projevilo i při hlasování. Všechny přihlášené vzorky obdržely nějaké hlasy. No aby taky ne. On by žádný výrobce medoviny asi do soutěže nepřihlásil žádný nepovedený produkt. A tak amatérští "sommelierové" měli co ochutnávat a přidělovat hlasy.
15:00-18:00Soutěž

O nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice
II.ročník - 2015
(ochutnávka pro veřejnost)
Návštěvníci Festivalu medu a písničky očekávali, že se na něm objeví med. A nebyli zklamáni. Nejen že si mohli koupit med přímo od včelaře, ale navíc, jako v minulém roce, mohli ochutnat různé vzorky medu z různých květů a dalších producentů medu a z různých období roku a také z různých stanovišť. Každý vzorek medu přihlášený do soutěže, měl tedy i různou chuť. Proto některé chutnaly více tomu, jiný zase onomu. I o tuto soutěž byl zájem a nápor na dráždění chuťových buněk byl větší.Na rozdíl od medoviny mohly výsledek ovlivnit i děti. Věkové spektrum bylo širší.
15:00-18:00Soutěž Degustace gulášů
Soutěžících se nesešlo k této soutěž příliš mnoho. Byli 3 a tím měli zajištěno místo "na bedně". Tak nám představili výsledek svého kulinářského umění. To zhodnotila 6-ti členná porota za předsednictví Karolíny Kostelníkové, které byli nápomocni p.Stanisla Šimíček - místostarosta Města Kopřivnice, p.Ondrřej Šalek - vedoucí muzea Fojtství, př.Tomáš Kostelník, př.Josef Kaňa starší a DJ Stoupa. Kolik guláše zbylo na jiné degustátory žádné zdroje ani média neuvedly.
15:30Vyhodnocení nejlepší školka
V určený čas se školky po čtvrteční dohodě s organizátory festivalu již organizovaně nedostavily. Proto se předání cen uskutečnilo až po festivalu přímo ve školkách př.Danielou Kostelníkovou. Proto i "druhá část" soutěže byla nahrazena soutěží pro příchozí děti. Vystoupení Pavla Nováka a Divadle dětského diváka se mělo stát zábavnou odměnou pro soutěžící děti školek. První obavy, zda to neovlivní počet zúčastněných dětí byly velice rychle zažehnány. Neorganizovaná účast dětí nás všechny nakonec překvapila.
16:00Včelařská přednáška
Ing. Čestmír Gazda
Ošetřování včelstev během roku
prevence a protirojová opatření
Profesionální včelař Ing. Čestmír Gazda, který o včelaření přemýšlí, "testuje" v praxi nápady, které se shodují s jeho včelařskou filosofií. Výsledky si nenechává pro sebe a včelaře a zájemce, kteří přišli na jeho přednášku s výsledky své praxe na festivalu seznámil. I jeho přednáška byla poutavá a zajímavá. I zkušení včelařští matadoři našli v jeho přednášce pro svou praxi možné novinky. Třeba je začnou na výzvu přednášejícího také testovat a po té šířit ve svém okolí.
18:00Vyhodnocení soutěže Nejlepší včelařský guláš
Guláše byly "okoštovány" a hodnotící komisí ohodnoceny a podle tohoto hodnocení pak bylo vyhlášeno pořadí:
  • 1. místo - Tým Polanský
  • 2. místo - Radek Rohan
  • 3. místo - Milan Jansa
Není nám známo, zda kterýkoliv z mistrů guláše by byl ochoten poskytnout své umění nebo recept na Vaši akci. To již si případně budete muset zjistit sami. Informací jsme Vám poskytli dostatek.
18:00Předávání výher Včelařova tombola
I na druhém ročníku včelařského dne nám věcnými dary do tomboly přispěli různí sponzoři. Tombola samozřejmě musela obsahovat včelí produkty a výrobky z nich. O to se postarali zejména členové naší ZO ČSV nebo výrobci medoviny, dobrot z medu nebo kosmetiky. Ne všichni přispěvatelé do tomboly zpracovávají včelí produkty, ale jako příznivci včelařů jim věnovali něco z vlastní činnosti a produkce. Takže návštěvníci mohli vyhrát med, medovinu, perníky, kosmetické přípravky s mateří kašičkou a další ceny podle charakteru činnosti sponzorů. Všem, kteří přispěli svými dary do tomboly tímto děkujeme. Umožnili návštěvníkům vyzkoušet si štěstí ve hře a doufáne že výherci tím nepřišli o své štěstí v lásce.
19:00Včelařská přednáška
Ing. Čestmír Gazda
Provozní metody při chovu většího počtu včelstev
kočování se včelstvy
Profesionální včelař Ing. Čestmír Gazda, má zkušenosti s chovem včelstev přesahující počet 200. Má je umístěné na několika stanovištích. Proto mohl zájemce seznámit se svými zkušenostmi a poznatky, které v průběhu své včelařské kariéry získal. Podělil se s námi i o svých chybných krocích, které musel obtížně napravovat. Při tom mnohé poznatky byly drobnostmi ale s velkými následky. Přednáška zaujala a byla včelařům ku prospěchu.
Centrum Radosti
Petra Jbaili
Zdravější životní styl
Centrum Radosti se zabývá zdravým životním stylem. Na festivalu poskytli návštěvníkům možnost otestovat jejich tělesné hodnoty na speciální metabolické váze. Tak se mohli dozvědět jak na tom jsou se svým vnitřním tukem, množstvím vody v těle, mineralizací kostí, tělesnou kondicí a podílem svalů a tuků v těle. Z naměřených hodnot se testovaný dozvěděl základní informace a doporučení a také jak a kde v případném dlouhodobějším procesu zlepšování těchto hodnot hledat pomoc.

Kultura
čas Akce Obsah akce
10:30Vystoupení pěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou muzikou
Dětská školní kapela ZŠ Emila Zátopka OGABA je jedním z našich loňských hostů. OGABA je soubor mladých hudebníků, v překladu „Ogaři a Baby".
Muzikanti a sbor talentovaných mladých zpěvaček a zpěváků pod vedením Evy Nedjalkové, zařadili náš Festival medu a písničky mezi své regionální akce, kde sbírají hudební zkušenosti všeho druhu.
Společně s kapelou OGABA vystoupila i nadaná zpěvačka a kopřivnická pěvecká Koprstar 2015 Adélka Lysková
Na našem festivalu tato skupina vystoupila s repertoárem prokazujícím, že se kapela neobává interpretovat skladby mnoha žánrů.
Batalion – Starofrancouzská, D. Vančura; Boty proti lásce – L. Hazlewood, Krečmar; Buchet je spousta – Lou Fanánek Hagen, Jiří Škorpík; Cesta – Kryštof; Dva roky jezdím bez nehod – J. Mangl, J. Kopáček, Z. Borovec; Falling slowly – M.Irglová,G. Hansard; Gorale – lidová; Můj čas – Petr a Pavel Orm; Naštěstí – Pavel Callta; Obchodník s děštěm – Richard Krajčo; Ona je na mě zlá – L.w. Beethoven, J. Nohavica; Rock’n’roll music – Chuck Berry; Skyfall – Thomas Newman; This is the life – Amy Macdonald; Včelka Mája – K.Svoboda, Nightwork; Vinaři – Chinaski; Zahrada ticha – I. Sekyra.
11:00Vystoupení Tanečnice ZUŠ vystoupení mládežnického souboru
Taneční soubor ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, každoročně vystupuje v Kulturním domě v Kopřivnici a účastní se různých soutěží a akcí. Včelařské dny v Kopřivnici mezi tyto aktivity soubor zařadil již druhým rokem.
Tyto pohybově nadané slečny si v souboru rozvíjí svůj talent. Kam se již ty vystupující na našem festivalu dopracovaly, mohli návštěvníci shlédnout několikrát. A bylo se nač dívat.
Představila se děvčata 3. ročníku / 2. stupně tanečního oboru ZUŠ se skladbami - Robbie Williams V HOTELU RITZ, The Piano Guys LET IT GO a dalšími.
11:30Vystoupení pěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou muzikou
Druhé vystoupení Dětské školní kapely ZŠ Emila Zátopka OGABA v tomtéž dni bylo opakováním repertoáru předchozího vystoupení. Pokud by si někdo myslel, že tím měli mladí muzikanti, vzhledem k času vystoupení, vyplnit čas, tak by se mýlil. Jejich vystoupení mohlo shlédnout a písničky si vyslechnout více návštěvníků. Někteří přišli na festival později. Jiní si průběhu jejich prvního vystoupení prohlíželi třeba naučnou stezku, nebo se seznamovali s prací v živých včelách, případně v soutěži medů a medovin vykonávali funkci degustátorů.
12:00Vystoupení Tanečnice ZUŠ vystoupení mládežnického souboru
Taneční soubor ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, v tomto dni vystoupil podruhé. A stejně jako u muzikantů, měla děvčata možnost ukázat, co vše dokáží a s čím vystupují například v Kulturním domě v Kopřivnici na různých soutěžích a akcích. Včelařské dny v Kopřivnici i těm, kteří je neviděli při prvém vystoupení.
A čímpak se v tomto vystoupení děvčata představila? Skladbami Robbie Williams V HOTELU RITZ, The Piano Guys LET IT GO a dalšími.
14:00Pavel Novák Hudební šou pro děti známého zpěváka Pavla Nováka
Pavel Novák mladší, na Festival medu a písničky přijel ukázat, jak v současné době dokáže bavit děti. Ve svém prvním vystoupení spolu s doprovodným programem zazněly písničky:
Kdo si hraje nezlobí, Mravenci, Čtyři malí klokani, Drůbeží závody, Doktora se nebojíme, Budliky budliky, Naše máma, Pozdravy, Teče voda teče, Tátové jsou velcí kluci, Kovář, Kojenecká samba a Je to tak. Tyto všechny písně jsou z autorské dílny Pavla Nováka. K nim přidal 2 písně jiných autorů, Pády a Píšťalky. Vystoupení pro děti se vydařilo a pobavilo všechny, kteří festival navštívili.
15:00Divadlo Divadlo dětského diváka Přerov
pohádka Včelí královna
Divadlo dětského diváka Michaely Borošové přijelo obohatit program festivalu představením, které přítomné děti pobavilo a zaujalo. A zájem byl veliký. V představení Včelí královna děti sledovaly jak se princ zamiluje do obrazu princezny Rusovlásky. Ta byla vězněna na hradě obra Kolohnáta. Princ šel princeznu vysvobodit a na cestě pomohl mravencům, rybě a včelám v nesnázích. Všichni mu pak pomohli při plnění úkolů, které musel splnit, aby Rusovlásku zachránil. A jako v každé pohádce, všechno dobře dopadlo. A pokud se Vám pohádka zdá povědomá, tak se nemýlíte, je skutečně motivována pohádkou Zlatovláska.
16:30Dětská diskotéka DJ Stoupa
Pořadatelé se snažili vytvořit pro děti zábavné odpoledne, aby měly i jiná lákadla, proč festival navštívit a převést sebou i rodiče. A v praxi to dopadlo prakticky vždy tak, že každá generace tu druhou přitáhla ještě k dalším prohlídkám. Tomáš Machala, kterému nikdo jinak neřekne než DJ Stoupa se svým moderátorským umem a reprodukovanou hudbou po celou dobu Dětské diskotéky snažil vtáhnout děti do tanečků a vyplnit tak čas zábavou malým návštěvníkům a rodičům tak umožnist posedět při chutném moku.
17:00STK - vokální sdružení Skvělý Tým Kantorek
vystoupení hudebního hosta
Vokální sdružení STK představilo návštěvníkům část svého pěveckého repertoáru. Sličné kantorky Irena Kašubová, Iva Eichnerová, Eva Nedjalková a Božka Sopuchová předvedly vystoupení vycházející z jejich pěveckých zkušeností a dalších hudebních aktivit. Jejich vystoupení bylo velmi příjemně stráveným pozdním pátečním odpolednem.
A tak jsme si v něm mohli poslechnout Adiemus, Halellujah, Lollipop, Super Trooper, Bílé vánoce, Jez, The sound of Silence, Cucurrucucu, Říkej mi to ..., Tajuplný ostrov, Láska umí víc, Only You a Soudný den.
19:00Pavel Novák Hudební vystoupení známého zpěváka Pavla Nováka
Pavel Novák mladší, starší syn slavného přerovského zpěváka Pavla Nováka, jkterý dosáhl vrcholu popularity v šedesátých a sedmdesátých letech a jehož hity jsou nedílnou součástí historie českého popu. Jeho starší syn na projektech s otcem spolupracoval. Návštěvníkům festivalu přinesl vzpomínku na svého otce jeho písněmi, které sám interpretoval. Pamětníci si vyslechli Pihovatá dívka, Vyznání, Jsi tu stále, Zlá Mery, Asi, Pojď se se mnou projít, Morava, Chodím, Závrať z lásky, Chci zapomenout, Malinká, Nádherná láska, Pády, Déšť, Ošklivky, SMS z hotelového pokoje a Jaký jsem.
Výtvarná výstava Dětská výtvarná tvorba ze životavčel a včelaře - soutěž ZUŠ Z.Buriana
Po všechny tři festivalové dny si mohli návštěvnící expozice o včelaření, umístěné v Základní škole Kopřivnice, Alšova prohlédnout tvorbu dětí mateřských škol a ZUŠ Z. Buriana se včelařskou tématikou. Převážná většina obrázků byla zaměřena tématicky na život včel a včelaře, respektive včelaření. Kromě toho byla výstava obohacena i keramickými výtvory žáků ZUŠ. Vystavená dílka byla zajímavá a mnohdy překvapivá nejen námětem, ale i zpracováním. Protože se některé děti pokusily i o komiksy bylo co si prohlížet i číst. A pro nás včelaře bylo potěšitelné, že tímto svým projevem děti ukázaly, že i je téma zaujalo a dokonce, že o včelaření a ze života včel něco ví.
Hudba DJ Stoupa
reprodukovaný doprovod, moderování
DJ Stoupa - "Dudlík" "hluchá místa" ve festivalovém programu doplňoval reprodukovanou hudbou. Takových chvil bylo ale málo. Daleko více ho věnoval po celý den moderováním všeho, co se na pódiu a prostranství před muzeem dělo. A když bylo zapotřebí zastoupit moderátora nebo mu sekundovat, objevil se po jeho boku Tomáš Kostelník. Samozřejmě jen tehdy, kdy mu to jeho role hlavního pořadatele a organizátora dovolovala.
Sobota 5.9.2015 Den medu, Farmářský trh trochu jinak


Včelaření
,
čas Akce Obsah akce
10:00-18:00Výstava Naučná stezka, výstava - současnost i historie včelaření v Kopřivnici
Návštěvníci festivalu mohli i v třetím dnu v prostorách Základní školy Kopřivnice, Alšova shlédnout výstavku o historii a současnosti včelařství na instalovaných panelech. Kromě obrázků si mohli prohlédnout i exponáty přibližující život včel a včelařské předměty používané včelaři a to jak historické předměty a pomůcky, tak i moderní nabídku současných úlových sestav a zařízení. Potěšitelnou skutečností je, že ačkoliv byly mnohé exponáty křehčí a volně přístupné, do poslední chvíle byly návštěvníkům k dispozici.

10:00-17:00Prezentace
Pavel Matula
Prezentace ZO ČSV Kopřivnice a krátkých filmů o včelaření studia Kolář
O obsahu internetových stránek se mohli návštěvnící dozvědět v přednáškových místnostech. Když se v muzeu nebo ve škole nekonaly přednášky, byly tam promítána videa. Několikrát bylo ke shlédnutí videa o obsahu včelařského webu z kopřivnicka. Byla to v podstatě pozvánka k jejich návštěvě. Snad se tímto počinem podařilo zvýšit povědomí o existenci stránek a ty pak mohou sloužit většímu počtu návštěvníků. Mezi těmito videoprezentacemi, byly promítány filmy se včelařskou tématikou, z autorské dílny Videoslužby Kolář.

Video jako historickou připomínku na festival a obsah webu k 1.9.2015, lze shlénout na Youtube
10:00-18:00Prodej
Včelařský jarmark
Včelařské potřeby
Včelí produkty
Občerstvení
V sobotu, v rámci festivalu se mohli návštěvníci stát součástí včelařského jarmarku. Celý den se mohli pohybovat mezi instalovanými stánky a prohlížet si včelařské potřeby od úlových sestav až po drobné včelařské nářadí. A nejen prohlédnout, ale také i případně koupit. Koupit si mohli i odlévané svíčky ze včelího vosku, nebo si pořídit silikonové formy na jejich odlévání. I na prodej medu došlo. Nejen duševní potravou je člověk živ. Nabízely se jim něco k mlsání, k zažehnání žízně i k nasycení hladového žaludku. Na prostranství muzea byly rozloženy stánky s medem, medovými dobrotami, kávou, pitím, steaky či gulášem a dalším sortimentem. Podle informací prodávajících bylo hodně mlsajících, žíznivých i hladových.
10:30Včelařská přednáška
MUDr.Radek Hubač
Tlumení nákaz
Včelí nemoci Varroa
Mor včelího plodu
MUDr. Radek Hubač začal včelařit v roce 2000 s 18 včelstvy. Jejich počet postupně zvýšil až na současných 60 včelstev na rámkové míře 39x17. Ovládá instrumentální inseminaci, preferuje chov matek v oddělcích a chov včelstev s celoročním dostatkem zásob. Ani není třeba dodávat, že má bohatou přednáškovou činnost. Tu si na našem festivalu rozšířil o včelích nemocech a jejich tlumení. Přednášku průběžně doplňoval o řadu dalších informací ze své včelařské praxe. Vše co bylo na přednášce řečeno posluchače zaujalo a "vybudilo" k četným dotazům. Na ně obdrželi fundované doplňující a vysvětlující informace.
11:00Včelařské řemeslo
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
O ukázky práce v živých včelách byl i třetí festivalový den zájem. A hádejte kdo to návštěvníkům předváděl. Stále se tam zájemci setkávali s př. Oldřichem Němcem. Určitě byl zájmem návštěvníků potěšen a tak trpělivě rozebíral opětovně úl. Ukazoval jaké klidné včelky v nich chová a co s nimi "vyvádí". A to jsou společenství, která nejsou ráda, když se s nimi stále něco provádí. Byla to skvělá ukázka pro inspiraci. Prostě ukázka, že se dají chovat včelstva, která jen tak pro "zábavu" nevystrkují svá žihadla. I když to pro ně samotné je taková zábava nebo obrana smrtonosná.
11:00-15:00Výroba svíček ze včelího vosku
Josef Kaňa
interaktivní ukázka
Náš kolega, př.Josef Kaňa v jednom ze stánků v areálu muzea návštěvníkům názorně předváděl výrobu svíček z mezistěny a knotu. Kdo měl zájem, tak si pod jeho vedením výrobu vyzkoušel vlastníma rukama. Na festivalu jsme však měli i stánek, kde p.Marian Mečiar předváděl odlévání svíček do silikonových forem. Tak se návštěvníci seznámili se dvěmi technologickými postupy. A kdyby náhodou měli včelí vosk a chtěli si svíčky odlévat, mohli si na festivalu koupit silikonové odlévací formy.
12:00-16:00Soutěž O nejlepší medovinu Šostýnského knížectví
II.ročník - 2015
(ochutnávka pro veřejnost)
Soutěž o nejlepší medovinu, kterou výrobci přihlásili do soutěže. I druhý soutěžní den se sešla pěkná řádka amatérských sommeliérů. V některých chvílích byla ochutnávková místnost přeplněna a zájemci museli vyčkat, až na ně došla řada. Nakonec se možnost ochutnat a hodnotit medovinu proti původnímu předpokladu prodloužilo. Dokonce bylo nutno před dalšími zájemci místnost uzavřít. Musely být sečteny hlasy, aby mohly být vyhlášeny výsledky.
12:00-16:00Soutěž O nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice
II.ročník - 2015
(ochutnávka pro veřejnost)
Sobota byla druhým dnem, kdy mohla veřejnost ochutnávat vzorky medu a tomu, který jim chutnal nejvíce, přidělit hlas. I o tuto soutěž byl zájem, některé děti přišly ochutnávat vícekrát a tak pozorní strážci vzorků je nenechali opakovaně hlasovat. Některé to daly i nepokrytě najevo, že již hlasovaly a došly si jen zamlsat. Ochutnávka medu byla ve stejné místnosti jako ochutnávka medoviny a tak ji stihl k závěru stejný osud, jako soutěž medoviny. Ochutnávka byla i přes další zájem degustátorů ukončena. Musely být spočteny hlasy pro vyhlášení výsledků.
13:00Ukázka Úlová sestava
včelařské vybavení úlů
Na festivalu byly k dispozici úlové sestavy přímo od výrobce a včelaře př.Hajdy úlové. U nich byl podám kterémukoliv zájemci odborný výklad, z čeho se skládá, z jakých materiálů byla vyrovena, co všechno obsahuje a co si bude muset potencionální včelař kromě toho pořídit aby ho kompletoval a mohl do něj usadit včelstvo. Tato ukázka nebyla vázána pouze na uvedený čas v programu. V tuto dobu bylo jisté, že se zájemce dozví, co chce o úlech vědět. Úly a jejich vybavení byly na stánku výrobce celé tři festivalové dny. V prostorách školy byly k vidění sestavy nástavkových úlů od dalších výrobců a tam přítomní včelaři zájemcům průběžně odpovídali po celý festival na jejich dotazy.
14:00Včelařské řemeslo
Oldřich Němec
Včelařské řemeslo
Ukázka práce v živých včelách
Nadešel čas poslední festivalové ukázky práce v živých včelách. I tuto demonstraci provedl náš neúnavný předseda Oldřich Němec. Při ní opět jeho včelky ukázaly, jak dokáží být "vychované" a jejich chovatel - včelař k nim ohleduplný. Přijímaly od něj po celou dobu festivalu to vyrušování s klidem. Nezačaly nikdy hrozivě vystrkovat zadečky se svými žihadly. Jako důkaz jejich klidné povahy považujeme i to, že za celou dobu festivalu jsme zaregistrovali pouze dvě píchnutí návštěvníků. A kdo ví, zda to byly některé z těch stále vyrušovaných. Na festivalu bylo dost lákadel i pro jiné včely z okolí. Doufáme, že záměr nejen předvést, ale také přilákat k chovu včel se zdařil.
15:00Včelařská přednáška
MUDr.Radek Hubač
Včelařské produkty a apiterapie
využití včelích produktů v prevenci a léčbě
MUDr. Radek Hubač ve své přednášce zájemcům postupně vysvětlil, co ze včelích produktů je použitelné k léčbě různých neduhů těla lidského a co lze použít jako preventivní prostředek. Nechyběly ani rady, jak z různých produktů "léčebný prostředek" vyrobit. Zejména pak masti a tinktury. O tyto rady byl obvzlášť zájem. Potvrdily to dotazy na podrobnosti a postupy. Přednáška byla přínosem pro posluchače a to obzlášť proto, že o využití včelích produktů k léčebným a preventivním účelům hovořil včelař - lékař.
16:00Předání výher Vyhlášení výsledků soutěží med a medovina
Po ukončení ochutnávek medu a medoviny, byly ihned sečtneny hlasovací lístky a stanoveno pořadí. Ze všech dodaných vzorků byly jako nejchutnější označeny degustátory 3 medy a medoviny. A které že to byly?
V kategorii med
1. místo Karel Koliba - med č.9
2. místo Václav Najzar - med č. 7
3. místo Oldřich Němec - med č.10
Ostatním 8-mi soutěžním vzorkům se nepodařilo umístit na předních místech.
V kategorii medovina
1. místo Josef Káňa ml. - medovina č.7
2. místo Josef Káňa st. - medovina č.2
3. místo Petr Zátopek - medovina č.10
Dalších 7 soutěžních vzorků nedokázalo získat více hlasů než tři vítězné.
17:45Vyhodnocení Včelařova Tombola
Jedno z posledních prohlížení losů a po něm jsou losy tomboly prodány a výherci si vyzvedli výhry. Ty je jistě potěšily, některé pobavily a jiní zase zjistili, že jimi budou moci obdarovat někoho jiného, kdo je bude schopen použít. Jen doufáme, že šťastlivci nepřišli o štěstí v jiných oblastech. To jim samozřejmě vůbec nepřejeme.
17:45Vyhodnocení Vyhlášení výsledků dětské tvorby ze života včel a včelaře -ZUŠ Z.Buriana
I práce dětí ZUŠ Z.Buriana se dočkaly vyhodnocení. Pro pořadatele festivalu bylo potěšitelné, že děti dokázaly na dané téma ze života včel a včelaře nakreslit celou řadu výmluvných obrázků o tom co je v tématu zaujalo, co si zapamatovaly nebo co se jim na tématu líbí. Obrázky samozřejmě odpovídaly i věkovému složení autorů. Někteří z nich prokázali svými komiksy, že toho ví více, než by se dalo vyjádřit pouze jediným obrázkem a zřejmě proto zvolili tuto formu své tvorby. Nejlepší obdrželi diplom a medové perníčky. Pořadatelé festivalu všem zúčastněným dětem touto cestou ještě jednou vyjadřují poděkování. To samozřejmě patři i jejich vedoucím.
Centrum Radosti
Petra Jbaili
Zdravější životní styl
Návštěvníci festivalu i v sobotu nalezli Centrum Radosti. To se zabývá zdravým životním stylem. Zájemci měli možnost otestovat si své tělesné hodnoty na speciální metabolické váze. Tak se mohli dozvědět jak na tom jsou se svým vnitřním tukem, množstvím vody v těle, mineralizací kostí, tělesnou kondicí a podílem svalu a tuků v těle. Z naměřených hodnot se testovaný dozvěděl základní informace a doporučení. Navíc mu bylo sděleno i to, jak se může dlouhodoběji snažit o zlepšování těchto hodnot a kde hledat pomoc.

Kultura
čas Akce Obsah akce
10:30Vystoupení pěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou muzikou
Dětská školní kapela ZŠ Emila Zátopka OGABA pokračovala i ve třetí den festivalu ve svých vystoupeních.
Muzikanti a sbor talentovaných mladých zpěvaček a zpěváků pod vedením kantorky ZŠ Emila Zátopka Evy Nedjalkové, své hudební zkušenosti sbírají na různých regionálních akcích všeho druhu. Mezi své aktivity k naší radosti zařadili i Festival medu a písničky. Společně s kapelou OGABA vystoupila i nadaná zpěvačka a kopřivnická pěvecká KOPRSTAR 2015 Adélka Lysková. Návštěvníci si v jejich podání vyslechli: Batalion – Starofrancouzská, D. Vančura; Boty proti lásce – L. Hazlewood, Krečmar; Buchet je spousta – Lou Fanánek Hagen, Jiří Škorpík; Cesta – Kryštof; Dva roky jezdím bez nehod – J. Mangl, J. Kopáček, Z. Borovec; Falling slowly – M.Irglová,G. Hansard; Gorale – lidová; Můj čas – Petr a Pavel Orm; Naštěstí – Pavel Callta; Obchodník s děštěm – Richard Krajčo; Ona je na mě zlá – L.w. Beethoven, J. Nohavica; Rock’n’roll music – Chuck Berry; Skyfall – Thomas Newman; This is the life – Amy Macdonald; Včelka Mája – K.Svoboda, Nightwork; Vinaři – Chinaski; Zahrada ticha – I. Sekyra.
11:30Tanečnice ZUŠ Vystoupení mládežnického souboru
Taneční soubor ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, každoročně vystupuje v Kulturním domě v Kopřivnici a ne jen tam. Účastní se také různých soutěží a akcí. I náš Festival medu a písničky byl místem jejich několikerého vystoupení. Pohybově nadané děti a slečny návštěvníků festivalu předvedly svůj talent klasickým, soudobým i lidovým tancem, scénickým tancem a taneční gymnastikou. Nám se představila děvčata 3. ročníku / 2. stupně tanečního oboru ZUŠ s vystoupením skladeb - Robbie Williams V HOTELU RITZ, The Piano Guys LET IT GO a dalšími.
14:00Vystoupení pěvecký sbor ZŠ Emila Zátopka s doprovodnou muzikou
Dětská školní kapela ZŠ Emila Zátopka OGABA třetí den festivalu vystoupila podruhé se stejným repertoárem jako v předchozím vystoupení. Vůbec to nebyla , vzhledem k času vystoupení jen akce k vyplnění času. Jejich vystoupení mohlo shlédnout a písničky si vyslechnout mnohem více návštěvníků, kteří přišli na festival později. Zkrátka nepřišli ani Ti, kteří si v průběhu prvního vystoupení prohlíželi třeba naučnou stezku nebo se seznamovali s prací v živých včelách případně ochutnávali a hodnotili med nebo medovinu.
15:00Tanečnice ZUŠ Vystoupení mládežnického souboru
Tanečnice souboru ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, vystupovaly třetí festivalový den neúnavně. Děvčata ukázala, co vše dokáží a s čím vystupují například v Kulturním domě v Kopřivnici na různých soutěžích a akcích. Včelařské dny v Kopřivnici mezi tyto aktivity patří již druhým rokem.
Konkrétně v tomto vystoupení se představila děvčata 3. ročníku / 2. stupně tanečního oboru ZUŠ se skladbami - Robbie Williams V HOTELU RITZ, The Piano Guys LET IT GO a dalšími.
15:00Dětská diskotéka DJ Stoupa
Pořadatelé se snažili i v sobotu vytvořit pro děti zábavné odpoledne, aby měly i jiná lákadla, proč festival navštívit a přivést sebou i rodiče. A v praxi to dopadlo prakticky vždy tak, že každá generace tu druhou přitáhla ještě k dalším prohlídkám. Tomáš Machala, kterému nikdo jinak neřekne než DJ Stoupa se svým moderátorským umem a reprodukovanou hudbou se po celou dobu Dětské diskotéky snažil vtáhnout děti do tanečků. Dařilo se mu tak vyplnit čas zábavou malým návštěvníkům a rodičům tak umožnil posedět a podisklutovat při nějakém chutném moku.
16:00BUTY Vystoupení hlavního hudebního hosta - slavné skupiny BUTY
Skupina BUTY byla zcela určitě jedním z nejvýznamnějších kulturních tahounů, lákající návštěvníky na Festival medu a písničky. Ve svém vystoupení skupina předvedla to co se o ní píše, že se v jejich hudbě mísí velké množství hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, country, jazz, reggae a další), s nápaditými a vtipnými texty. Pro znalé fanoušky to nebylo překvapení, a jistě si s radostí užili živé vystoupení, na kterém zaznělo: Duj, duj, duj; Já jsem cigán; Továrna; Laska z bruslaku; Žeróm; Oslemty; Tata; Olina; Barnie; Jedno pivo; Tlustá paní; Malinkého ptáčka; Pes; František; Nemůžem usnout Barnie; Ahoj jsem Radek; Tajemství, Narozeniny, Mám jednu ruku dlouhou; Čurky.
16:00Tanečnice ZUŠ Vystoupení mládežnického souboru
A bylo tu pro taneční soubor ZUŠ Zd.Buriana pod vedením paní učitelky Drahomíry Vraspírové, poslední vystoupení na Festivalu medu a písničky. Jsme rádi, že děvčata vydržela po dva dny svým vystoupení pobavit návštěvníky. Předvedli jim skladby - Robbie Williams V HOTELU RITZ, The Piano Guys LET IT GO a další. A bylo jasno proč vystupují i na mnoha jiných akcích. Při vystoupení děvčat 3. ročníku / 2. stupně tanečního oboru bylo vidět, že mají pohybový talent, který ve skupině dokážou využít. Mnozí budou na jejich vystoupení jistě vzpomínat.
18:00Young Lighters Dívčí rocková skupina ze Studénky
Poprocková dívčí skupina Young-Lighters se uvedla velice dobře. Mladé, ale již ostřílené slečny ukázaly svůj um a získané zkušenosti. Mají za sebou spoustu menších i větších koncertů i v roli "předskokanů" známým a úspěšným kapelám. A my všichni, kteří jsme je slyšeli už víme proč. Zahrály nejlepší pecky ze své vlastní i převzaté tvorby. Na našem festivalu tak bylo v jejich podání slyšet z jejich vlastní tvorby Chci ti něco říct, Bezejmenná, Svět kolem nás, Tisíc motýlů, Zlobi/ývá, Zvíře, Půlnoční pocity. Z převzatých hitů jsme mohli slyšet: Ewa Farná - Virtuální, Paramore - Still into you, Bea Miller - Wake me up, Ed Sheeran -Thinking out loud, Dan Bárta - On my head, Jonathan Clay - Heart on fire a Nirvana - Smells like teen spirit. Vystoupení se vydařilo a my doufáme, že jednou budou čtenáři v kronice Včelařských dnů v Kopřivnici s údivem číst, že na nich vystoupila tato světoznámá kapela. Držíme palce.
19:30SUNAR Rock Koncert kopřivnické legendy
SUNAR Rock, Kopřivnická rocková kapela, která se v minulém roce vrátila na našem včelařském dnu na domácí hudební scénu opět vystoupila na našem festivalu. Ukázalo se, že mají stále mnoho fanoušků, kteří si rádi poslechnou skladby z jejich vlastní tvorby. Návrat se zdařil. Stali se největšími regionálními tahouny návštěvníků na Festival medu a písničky. A tak se letos fanoušci opět sešli, aby si vyslechli jejich vlastní skladby a převzaté ve vlastním aranžmá. Je pro nás ctí a fanouškům k radosti, že jsme se s touto kapelou setkali opět letos, abychom si vyslechli: Hloupá nána, Spoutanej, Strašidla na Šostýně, Tím pádem, Vyznání, Podivín, Marion, Sindibád, Tak nech to bejt, Bylo to fajn, Třetí světová, Na útěku, Divoženka, Strážnej Anděl, Myši hliník nežerou, Zlej sen, Trny růží, Pláč andělů, Stín v mém srdci, Crazy blues, Dámy, Foto morava a Zloděj lásky. Kapela vytvořila důstojnou kulturní tečku za celým festivalovým děním.


Co říci na závěr? No přeci tohle!


V předchozím popisu je sice naznanačeno, že festival fakticky pro některé lidi neznamenal jen tři dny strávené s návštěvníky. Ty tři dny byly určitě všude vidět. Aby však festival mohl proběhnout, bylo nutno již den dopředu vše pečlivě připravit, postavit stánky, vytvořit expozice, připravit přednáškové prostory, instalovat potřebnou techniku a místo k posezení návštěvníků. A po ukončení festivalu pak ještě v sobotu do hluboké noci část instalovaného zařízení uklidit. V neděli pak pokračovat v úklidu všech prostor a odvoz zařízení, exponátů, stanů, stolů, laviček a ostatních potřeb tam, kam patří.

A to nepředstavuje úplný výčet. Pro některé začal festival již dlouho před 2.9.2015, protože bylo nutno připravit program zajistit přednášející a vystupující, provést ve školkách akce pro děti, festival zpropagovat a mnoho dalších prací. Rovněž tak to bylo z koncem festivalu. Pro některé neskončil ani 6.9.2015.

Všem, kteří přiložili jakkoliv ruku k dílu je nutno vyslovit poděkování za to, že byli aktivní a přispěli podle svých možností k propagaci včelaření, zvyšování profesních znalostí, k soutěžem a pobavení dětí i dospělých i ke kulturním zážitkům.

Proto úplně na závěr celého popisu průběhu Dne včelařů 2015 - Festivalu medu a písničky musíme zveřejnit informace o tom, kdo to vše "spískal", organizoval a jakkoliv pomáhal realizovat, aby se i po čase o této akci vědělo kdy a jak proběhla, ale i konkrétně v čem se na akci podepsal.

Nevýrazněji se určitě na akci podepsal místopředseda Tomáš Kostelník, který to celé "spískal" a jeho posila z Anglie Tom Kostelník ml., který mu zejména ve festivalových dnech pomohl dýchat.
Dalším mužem, bez kterého by akce neproběhla byl neúnavný a nejlepší předseda, Olda Němec.
Máme mezi sebou i specialisty na soutěže. Mezi ně lze zařadit např. přísného porotce, Karlíka Kolibu, rodinný manšaft Kaňů - Pepu staršího, Pepu mladšího a Tomáše nejmladšího.
Specialista na veškerou techniku - Pavel Matula.
Včelař „Frajer“ a správný chlap - Pepík Stryk.
Mladej a šikovnej - Venca Najzar ml. a jeho aktivity doplňující Dušan Najzar.
Paní účetní - Danča Kostelníková a její revizor Karolín Kostelníková.
Honza Stoček a jeho „Zlatá holka“ - Maruška Stočková.
Dříč jako blázen - Otta Hyvnar.
Kluci na které je vždycky spoleh - Honza Gróf, Eda Petráš, Arnošt Petráš, Franta Eliáš, Mira Wolf, Peťa Juřena, p.Keller.
Loterijní specialista - Kamil Sendler
Náš pan místopředseda ČSV Vašek Sciskala a jeho team.
Naši včelaři s OO ČSV Maruška Bučánková a Mirek Segeťa.
A nesmíme zapomenout ani na naše nejlepší přátele, kteří nás nenechali ve "štychu" a mají nemalý podíl na tom, že festival byl jaký byl. Tady je představujeme: Ivo Indrák, Jaňula Indráková, „Edi“ Kutáč, „Kníže Rohlik“ Radek Rohan, „Dub“ Tomáš Dubravský, „Babica“ Milan Jansa, „Anděl“ Martin Tobola, Jarda Holec, Libor Vlach, Maruš Kostelníková, Pavel Hanzelka, Lenča Heuerová, Tomík Heuer, Mirda Ludka, Raduš Blahutová a kluci z údržby, Matěj z Opavy, Naše umělecké vedoucí Hanča Lengálová a Drahuška Vraspírová z Buriana, děvčata z muzea Věrka, …. a jejich vůdce Ondra Šalek, přísný pan školník … Stoklasa, pánové ředitelé Milan Bureš a Zdeněk Babinec. Doufáme, že se nám při tom nepodařilo na někoho zapomenout. Pokud ano, tak se omlouváme a s radostí jej zde doplníme.

A ještě jedno poděkování se sluší a patří, Pokud zrovna na festivalu nepůsobily kompletní rodinné týmy, pak v domovech se museli obejít bez některých jejich členů. A protože si veřejně nestěžovali, pak to chvíli i bez festivalových pracantů zvládli a umožnili jim realizovat Festival. A to se taky cení.

A už opravdu na úplný závěr. Pokud se v popisu objevila nějaká nepřesnost, nekorektnost nebo jsme na něco zapomněli, je webmaster připraven vše napravit. Zároveň se všem, na které se pozapomělo a nebo za překlepy se rovněž webmaster omlouvá a doufá, že dostane šanci se opravit a prosí o trochu porozumění. Proto i předem děkuje.Naši partneři:


Kopřivnice
Počasí Kopřivnice - Slunečno.cz
Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice
       zo@vcelari‑koprivnice.cz