Zde očekáváme, že se budou včelařící "chlubit", co se jim podařilo a jak zvládají své kamarádství se včelkami